Magyarország, 1931. december (38. évfolyam, 274-297. szám)

1931-12-25 / 294. szám

18 Zsámboky János, a nagy magyar polihisz­­tor születésének most van 100. évfordulója M ÁM MŰTÖK ÉS M­ILLIÁRDOK New York, december hó (A Magyarország rendes tudósító­­jától.) A The Wall Street Journal, a Pénz uccájának legnagyobb napi­­lapja — mert a Wall Streetnek több napi- és hetilapja van, mint a Sza­badság térnek jókedvű tőzsdebizomá­­nyosa — érdekes, sőt tanulságos ki­mutatást tett közzé a minap. A kimu­tatásban feltüntetett végösszegek már depressziós értékelés alapján ké­szültek s más kommentárra nincs is szükségük. A számok Amerika mammutvállalatainak és vasutainak értékéről számolnak be a­­ kimutatás a követ­­kező: American Telophone & Te­­legraph 3.162 926.191 dollár United States Steel (acél) 2.394,544.611 m Standard Oil of N. J. (Rockefellerét egyik vállalata) 1.770,998.803 „ General Motors CD( Pon­tok autógyárai) 1.315,813059 „ Cities gerinco (villamos­sági és gázvállalat) 1282,624.854 , Consoldated Gas of New­York 1265,260.292 „ United States Eleotrie & Power (Villamosság. Insullé) 1221,536.006 „ Standard Gas & Elee­­trio , 1.204,858.329 „ Commonwealth & Sou­ thern (szintén villa­mosság) 1.133,709 684 „ És a hat legnagyobb vasúttársaság: Southern Paclíio 2.277,770 543 dollár Pennsylvania 2166,294.831 „ New York Central 1.793,555137 * Canadian Pacifio 1.871,969.694 n Atchinson J.272,674 936 „ Union Pacifio 1208,043121 „ Baltlmore & Ohío 1182133135 * Tessék választani! K. S, FÜRDŐKÁDAK mosdók, klozettek, etizserek, pohártartók ásazSsssac fÜrdőberendezési tárgyak, vízvezeték szere­lési anyagok DSSbnat Király Qs legolcsóbb árban. DwBllil ucca 3a Telelőn STEINER GIZI NŐI DIVATSZALONJA V., Ügynök ucca 7., fszt. 2. Telefőn: Aut. 122-77 Bútor! Uö fabcan­­­aa évtizedek R«tf3 rt.^ál Vl- Vilmo. | óta közismert 88*1$ 81? I császár út 43» sz. 8 (Nagymező n. sarok mellett) vásárolhat. Legkedve* |­zőbb fizetési feltételek. Mintatermek földszint. 1. éa U | MAGYARORSZÁG 1931. december 25. péntek A magyar úszócsapat négy mp-cel jobb lehet az amerikai és a japán stafétánál (A Magyarország tudósítójától.) A múlt évben négy tagja volt a magyar úszóstafétának: Bárány, Székely, Sza­bados, Vanié II. A jövő évben, 1932- ben — úgy látszik — nyolc jelöltje lesz a 4X200 m-es stafétának. Az ieb négy válogatott úszó po­­­zícióját a követ-­­­kező versenyzők Wanié Rezső veszélyeztetik: L 1. Wanié I. Rezső. A szegedi úszó ta­­nulmányúton van­­ Berlinben és életér­m­ben először a telet is tréningben tölti, ■ n­im valószínű, hogy ez lényeges formaja­vulást idéz elő az Wanié Rezső erős fizikumú sze­gedi úszónál. 2. Kánássy, a MAC fiatal úszója nemrég nagyszerű százas eredmény­nyel hívta fel magára a figyelmet. Sokan azt hiszik, hogy ő lesz ennek a télnek a legnagyobb, leggyorsabb »b­etörő­je«. 3. Az egri Baranyait nem szabad kihagyni a számításból! 4. Mészöly ismét tréningbe állott és 500 métereket úszik.­­ Két évvel ezelőtt ő állott gyorsaság­ban legközelebb Bárányhoz, de a múlt szezonban nem trenírozott. Időre az idén még nem úszott, de nagy meglepetést várnak tőle. Az olimpiai is­ Mész mu­tatják javulásukat, akkor nem túlzott optimizmus a ma­gyar staféta várható idejét a követ­kezőképpen taksálni: 1. Bárány 2 p. 15 mp. 2. Székely 2 p. 18 mp. 3. Vanic IL 2 p. 20 mp. 4. 1 ! 1 2 p. 20 mp. 9 p. 13 mp. Az amerikai és a japán staféta 9 p. 17 mp. körüli idejéről bizonyos szent borzadállyal beszélünk. Pedig hát ez a magyar 9 p. 13 mp. nem is elérhetetlen. Papíron máris megvan! (k. ) küldetésért való ri­­ valizálás fokozott munkára serkenti a staféta jelöltjeit, akik bizonyára már most mindnyá­jan komoly munkát folytatnak. Ha ennek nem marad el az eredménye, a fiatalok feljavulnak és az »öregek« pozíciójukat védve foly­­ ik Magyarország tudósítójától.) A futballbajnokság küzdelmei most ta­vaszig szünetelnek. A Ferencváros veretlenül három pont előnnyel kezdi a tavaszi szezont az Újpest előtt. A zöld-fehéreknek az őszi szezon­ban kétségtelenül szerencséjük is volt, mert a szezon végéig nem történt komolyabb sérülés a csapatban és így annak egységét teljes mérték­ben sikerült megvédeni. A szezon vé­gére mégis kiütköztek bizonyos hi­bák a csapaton. Ilyen volt a fiatal halfsor fáradtsága, másrészt a center­­csatár kérdése. úgy tudjuk, hogy a Ferencváros vezetőségében most már többsége van Pataki Mihály elgondolásának, amely A fegyverszünet alatt készül az új harcra a Ferencváros meg az Újpest A karácsonyi ünnepek sportja PÉNTEK: Futball: A Ferencváros Saarbrücken­­ben, a Hungária Madrid válogatottja ellen, a Kispest Rennesben, a Nem­zeti Bécsben a Hakoah ellen, az Új­pest Milánóban az Ambrosiana ellen, a Somogy Patrasban. SZOMBAT: Futball: A Ferencváros Mannheimban, a Nemzeti Bécsben a Slovan ellen. Úszás: A MUE karácsonyi versenye a fedett uszodában 4 órakor. VASÁRNAP: Futball: A profiszövetség válogatott csapata Amszterdamban a »Fecskék« ellen, a Budai 11 Cataniában, a Kis­pest Marseilleben, a Nemzeti Bécs­­ben a Rapid ellen, a Somogy Volá­­ban, a Bástya Locarnoban. Úszás: A MUE úszóversenye a fedett uszodában délután 4 órakor. Korcsolyázás: Háziverseny a Műjégen reggel 8/16 órakor. ZILAHY V LAJOS 11/ A SZÖKEVÉNY AZ EDDIGI 8­60 PENGŐS ÁP HELYETT A 380 OLDALAS REGÉNY EGÉSZVÁSZON KÖTÉSBEN, FAMENTES PAPIROSON P 2'60 ATHENAEUM Kapható minden könyvkereskedésben ! 4 az Szedlacseket akarja centerbe, Tu­rayt pedig összekötőbe állítani. Lehet, hogy nem is Szedlacsek, ha­nem egy harmadik center fogja, már tavasszal dirigálni a Ferencváros tá­madósorát. A halfsor problémája nagyon sú­lyos. Sárosi és Lázár, a két újonc, nagyszerűen megállta a helyét, de a szezon végére kifáradt. Kérdés, ho­gyan fogják bírni tavasszal a játé­kot? Sokat javíthat a helyzeten Berkessy gyógyulása, amely most már véglegesnek látszik. Ha a maga­s termetű half a most folyó túrán belemelegszik a játékba, akkor tavasszal már gyakran fogjuk őt a balhalf posztján látni, Lázár pedig pihenőt kap, esetleg abban a formá­ban, hogy a csatársorban fog játszani. Sárosi helyetteseként Bukovi jöhet számításba, bár ennek a megoldásnak vannak bizonyos zökkenői.Ettől eltekintve a Ferencvárosban bizakodással néznek a tavaszi szezon elé. Remélik, hogy a három pont előnyt megtarthatják, bár — mint a veze­tők mondják — nekik az is elég, ha a tavaszi szezonban csak két pontot veszítenek. A bajnokcsapat, az Újpest őszi szezonja már nem volt ilyen szeren­csés. A két centerhall formája nem volt kielégítő, a csatárkor munkáját sebesülések zavarták és így az őszi szezonban az igazi Újpest nem tudott kialakulni. Éppen ezért Újpesten nem is gon­dolnak arra, hogy új játékosokkal erősítsék meg a csapatot. A télen mindössze három túrameccset játsza­nak, azután négyhetes pihenőt ad­nak a játékosoknak, akik a délame­rikai túra nyári fáradtságát most végre kipihenhetik. A hosszú szün­idő alatt a sebesültek is rendbejött­nek és ezek után számítanak arra, hogy a Ferencváros előnyét behozza ugyanaz a csapat, amelyik az előző évben bajnokságot nyert és amelyik most három ponttal a Ferencváros mögé szorult. _____ Kehrling tavaszra nagy javulást vár a teniszezőktől (A Magyarország tudósítójától.) Végre rendbehozták a városligeti te­niszpályákat és a magyar verseny­zők is tréningben maradhatnak már ezen a télen, akár a külföld verseny­zői. Megkérdeztük Kehrling Bélát, a sokszoros magyar bajnokot, hogy mit vár a téli játéklehetőségtől? A MAC kiváló versenyzője a következő­ket mondotta: — Még csak két hete folyik rendszeres játék a BSE pályáin és így most még korai volna tapasztalataimról beszámolni. Az elmélet és a gya­korlat azt mutatja azonban, hogy a ta­vasszal mit jelent­ , laszni fog a téli já­ték üdvös hatása. Nagy szó az, hogy a versenyzők tréning­ben maradhatnak. Márciusban vagy áp-Kehrling Béla­rilis elején megtaka­rítják majd azokat a heteket, amiket eddig a lendületbejövésre kellett szánni és szabad pályá­­ min­­djárt folytathatják a munkát, amit a fe­dettpályán abbahagytak. Én ismétlem, nagyon sokat várok a fedettpályától. Megkérdeztük Kehrlinget, lehetsé­gesnek tartja-e, hogy most már Bu­dapesten is legyen téli tenisz verseny-szezon? — Ennek csak egy akadálya van, — hangzott a válasz — és pedig az, hogy a rossz gazdasági viszonyok mellett nem lehet versenysorozatokat rendezni Buda­pesten. Januárban lesz a bajnoki verseny, ezt nagyobb szabásúnak tervezik, de ezen­kívül nem hiszem, hogy más nagyobb ver­senyeket is lehessen rendezni. Kehrling egyébként februárban Gabrovitz társaságában a Riviérára megy versenyezni. Esetleg Dzjetom­­szky és Zichy gróf is résztvesz a jövő évi Riviera-versenyeken. Kehrling Béla is

Next