Magyarország, 1933. október (40. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-12 / 232. szám

8 SZÍNHÁZ Sigi Hofer : magyar volt Két nappal ezelőtt hirtelen meghalt budapesti szállodai lakásán Sigi Ho­fer, az ismert komikus, aki a Royal Orfeumban vendégszereplő bécsi revü­­társulatiban lépett fel esténként. A tragikus véget ért osztrák színészt ma délelőtt temették el nagy részvét mel­lett és csak most, halála után derült ki, hogy nem osztrák volt, hanem­­ magyar: itt született Magyarországon és igen jól beszélt magyarul.­­ Harminckét évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot és azóta egyszer sem volt alkalma arra, hogy a budapesti közönség előtt fellépjen. Minden vá­gya az volt, hogy egyszer itthon is játszhasson. Most végre, harminckét év után, hazajött és mindössze négy napig játszott budapesti színpadon. Kiderült most az is, hogy már ak­kor beteg volt, amikor Budapestre ér­kezett, de titkolta a betegségét, hogy minél többször felléphessen a buda­pesti közönség előtt, Sigi Hofer éle­tével fizetett ezért a vágyáért... 1000 pengő és 4000 dollár Egy fiatal, tehetséges magyar drámaíró megírta új darabját és mert elviselhetet­lenül nagy gondjai voltak, azonnal eladta a darab előadási és filmjogát Budapestre és az egész világra egyezer pengőért. A darabot legközelebb bemutatja az egyik budapesti drámai színház és elő­­adási jogát most megvásárolta filmre és színpadra egy amerikai ügynök. Ez az amerikai ügynök d000 dollárt fizetett elő­legképpen az amerikai jogokért. Természetes, hogy sem a budapesti elő­adás jövedelmeiből, sem az amerikai jöve­delmekből nem kap a fiatal magyar író: minden jövedelem azé, aki megvásárolta tőle az előadási jogokat. (*) Stefan Zweig v Mária Antoinette­-je mint film. A »Daily News« jelentése sze­rint filmet készítenek Stefan Zweig ,Maria Antoi­nettet című művéből. A címszerepet Norma Shearer fogja játsza­ni, a rendezés munkáját pedig férje, Ir­­ving Thalberg fogja irányítani. (*) Három hét, három Herczeg­repríz. Herczeg Ferenc hetvenéves születésnapját azzal ünnepli a Nem­zeti Színház, hogy három egymás­után következő héten három Herczeg­­darabból ad reprízt. Október 21-én kerül színre új betanulással a Nem­zeti Színház színpadán »A dolovai nábob lánya”, a következő héten a »B­alatoni rege« és a harmadik héten a »Szendrey Júlia«. (*) »A mennyország­ birodalmában.* Marcel Achard francia színpadi író új darabját legközelebb bemutatja a párizsi Theatre des Champs Elysées. Címe: »A mennyország birodalmában.* Főszereplő­je: Szent Péter. (*) »Ivar Kreugerc dráma három felvo­násban. Prágából jelentik: Jerzy Tepa lengyel származású írónő, sivár Kreuger* címmel három felvonásból és húsz képből álló drámát írt a gyufakirály életéről. A darabot legközelebb Prágában fogják be­mutatni. (*) Harmath Imre új revüje. Harmath Imre »Tessék kiszállni!* című új revüjéből, amelyhez Márkus Alfréd komponált zenét, a próbák ma délelőtt kezdőd­­ek meg. A főszerepeket Sarkadi Aladár, Huszár Ká­roly (Pufi), Verebes Ernő, Szokolay Olg, Szirmai Imre, Tarján György,­ Delta Donna Eugienia és Gács Klári játsszák. Gács Klári, a revü primadonnája, 18 éves leány, aki még sohasem szerepelt színpadon, de azt mondják, nagy tánctehetség. A revü­­ben három görlcsoport is szerepel. A be­mutatóra a Royal Orfeum épületének bel­sejét kínai teaházzá alakítják át. A bemu­tató november 3-án lesz. * (*) Haraszti Sári mozdulatművészeti tanfolyamain asszonyoknak, leányoknak higiénikus testkultúra, testarányosítás, gyermekeknek táncjáték, ritmikus gim­nasztika, csoportösszeállítások, beiratko­zások folyamatban. V., Gróf Tisza István ucca 1. Telefon: 8—28—22. (Prospektus.) 1933. október 12. csütörtök MAGYARORSZÁG Kis tragédia a budapesti utcán A fával megrakott nehéz teherkocsi felborult az úttest szélén és rakománya rázuhant a gyümölcsös kofa standjára. Nagyobb baj nem, történt — csak a kofa szedegette fel szét gurult almáit, körtéit Mozi műsor ALKOTÁS MOZGÓ (Alkotás utca 11. Tel.: 553—74): Manci és a babája (Bársony Rózsi). Szélhámos kisasszony (Dolly Haas). Tán­cos menyegző. Híradó (4, 146, 148, 9-től folyt.). — BELVÁROSI MOZGÓ (Irá­nyi ucca 21. Telefon: 833—28): Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Rasiputin (Con­rad Veidt) (Jobb terem: 5, (48, 10; bal terem: (49).­­ BUDAI APOLLÓ (Széna tér. Telefon: 515—00): Asszony a hálóban (Nils Asther). Bol­dogság útja (Paul Hörbiger). Híradó ((44, (47, 1410). -I- CAPITOL FILMPALOTA (Baross tér. Keleti pályaudvar mellett. Tel.: 343—37). Alat­tunk a pokol (Robert Montgomerry). Híradó. Magyar—osztrák futballmérkőzés (filmriport) (VO4, (40.­ (48, (410).­­ CASINO FILM­SZÍNHÁZ (Eskü át 1. Tel.: :831—02): Proton Hálva! Dalol a mámor (Jan Kiepura). Híradók (4, 6, 8, 10).­­ CITY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos császár út 36. Tel.: 111—40). Majd én meg­mutatom (Lupino). Legújabb amerikai trükk­­film). Híradók (4, 6, 8, 10).­­ CORSÓ MOZGÓ (Váci ucca 9. Tel.: 874—02). Majd én meg­mutatom (Stanley Lupino). Hokum Hotel (trükkfilm). Híradók (944, 946, »/«8, */40). —­­ CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József körút és Üllői út sarok. Tel.: 395—84): Kairói kaland (Renata Müller). Kísérő műsor ((46,­­48,­­410). — DÉCSI MOZGÓ (Teréz körút 28. T. 213—43): Asszony a kiapadón (Nancy Caroll). Bimbó. Híradók (4, 6, 8, 10). — ELIT HANGOS MOZGÓ (Lipót körút 16. Tel.: 161-51). A sze­relem városa (Josef Schmiidt). Boldogság útja (Paul Hörbiger) (4, 7, 10).­­ FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos utca 18. Tel.: 897—07). Szívek melódiája (Eggerth Márta, Luise Ullrich). Híradók (4, 6, 8, 10). — GLÓRIA FILMSZÍNHÁZ (Thököly út 56. Tel.: 448—00). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Rasputin (Conrad Veidt)­­(45,7,­410). — KAMARA MOZGÓ (Dohány ucca és Nyár nevű sarok. Tel.: 440—27). Modern Robinson (Douglas Fairbanks). Híradó (4, 6, 8, 10). — NYUGAT MOZGÓ (Teréz körút 41. Tel.: 271— 62). Mellékucca (Iréne Dunne). Csókos Vero­nika (Gaál Franciska) (4, 947, 9410). — OLYM­­PIA MOZGÓ (Erzsébet körút 26. Tel.: 429- 47). Szerelem városa (Josef Schm­idt). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Híradók (4, 7, 10). — OMNIA FILMSZÍNHÁZ (József körút és Kölcsey ucca sarok. Tel.: 301—25). Alattunk a pokol (Robert Montgomerry). Katolikus nagygyűlés Bécsiben. Magyar—osztrák váloga­tott futballmérkőzés. Híradó (4, 6, 8, 10). — PALACE MOZGÓ (Erzsébet körút 8. szám. Tel.: 365—23). Jessica,­ a gettó leánya (Iréne Dunne). A vihar (szcenirozott jelenet. Sza­valta: Fehér Artúr). Híradók (4, 6, 8, 10). — PATRIA MOZGÓ (Népszínház u. 13. T.: 45—6— 73): Asszony a hálóban (Yen tábornok teája). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll) (4, 947, */AO). - PHÖNIX MOZGÓ (Rákóczi út 68. Tel.: 379—10): Rasputin, az asszonyok démona (Conrad Veidt). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Híradó (4, *07,­­410).­­ HADIUS-METRO FILMPALOTA (Nagymező ucca 22—24. szám. Telefon: 220—98): Fra Dia­volo (Stan és Pan, Dennis King). A zenélő mérkőzésről. Híradók (2—6-ig folyt, azután 6, 8, 10). — REX MOZGÓ (István út 39. Tel.: 32—1—75), Rasputin (Conrad Veidt). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Hír­adó (*/z 4, 1/*7. 9410). — ROYAL APOLLÓ (Erzsébet körút 45. Tel.: 419—02). S. O. S. Jég­hegy! (Leni Riefensthal). Híradók (4,6,8,10). — TIVOLI MOZGÓ (Nagymező ucca 8. Tel.: 230—49). Rasputin, az asszonyok démona (Con­rad Veidt). Fenevadak (Anita Page). Dsim, a gyermekrabló (burleszk). Híradó (944, 947, 9410). — TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező utca és Mozsár utca sarok. Tel.: 364—20). Volt egyszer egy muzsikus (Szőke Szakáll). Asszony a hálóban (Nils Asther). Sodródjunk, Szakáll (Szőke Szakáll) (944, 947, 9­40).­­ UFA FLIMSZÍNHÁZ (Teréz körút 60. szám. Tel.: 197—­67). Valcerháború (Renata Müller). Velencei szerenád (trükkfilm). Híradó (146, 148, 1410). - URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi út 21. Tel.: 460—46). Valcerháború (Renata Müller). Velencei szerenád (trü­kkfilm). Hír­adó (146, 148, 1410).­­ VESTA MOZGÓ (Erzsébet körút 39. Tel.: 32—6—39). Asszony a hálóban (Nils Asther). Csingisz kán kardja (Boris Harloff). Híradó (144-től folyt.). Vígszínház A nagy siker! Ember a híd alatt Ináig Ottó új vígjátéka finomMc (*) Karinthy Frigyes darabjával nyit az Uj Színpad. A Modern Ka­baré helyén színház lesz és ebben a színházban, amelynek Uj Színpad lesz a neve, egész estét betöltő darabokat fognak játszani, amelyeknek előadá­sát Vajda László rendezi. A színhá­zat Karinthy Frigyes »Szivárvány« című darabjával fogják megnyitni. (*) Megkezdődött az olasz opera-együttes berlini vendégjátéka. Berlinből jelentik: Az olasz állam szubvencionált operatársu­lata, melyet főkép a Scala ismert tagjai­ból állítottak össze, megkezdte berlini vendégszereplését a Städtische Oper-ben. Az első estén Verdi »Aidá«-ja került elő­adásra. A nézőtéren ott ült a német poli­tika minden Berlinben tartózkodó új hí­ressége és megjelent a teljes diplomáciai kar is. Az előadást Forzano, Mussolini társszerzője rendezte és Ettore Panizza vezényelte. (*) Gutherl­ Schoder, a női operarendező, nyugalomba vonult. Gutheil-Schoder Má­ria hosszú ideig a bécsi operaháznak ün­nepel drámai szopránénekesnője volt még akkor, amikor az operaház udvari színház volt. A legutóbbi években rende­zője volt az operaháznak olyan tehetség­­gel és sikerrel, hogy gyakran meghívták külföldre is operaelőadások rendezésére A kiváló művésznő most ettől a művészi te­vékenységül is visszavonult: mint Bécs­­ből jelentik, nyugdíjaztatta magát. (*) Egy kolozsvári román operaénekes megütötte a partnernőjét. A kolozsvári törvényszék most tárgyalta Gavrilescu­ operaénekes ügyét, aki hirtelen haragjá­ban megütötte Capellaro Peris asszonyt, a partnernőjét. —Mélységesen sajnálom — mondotta a tárgyaláson — hogy megfeled­keztem magamról és megbántottam a mű­vésznőt. Sajnálkozásomat fejezem ki a tör­téntek felett.* Az elégtétel elfogadásának feltételéül azt kötötték ki, hogy Gavrilescu a színház egész személyzete előtt nyilván­­osan kérjen bocsánatot. (*) Rozgonyinál 3 fornykép 8­­. Mai és holnapi színházi előadások OPERAHÁZ: Szerda: Parasztbecsület: Eisca­ler Fanny (148). Csütörtök: Rózsalovag (B. bérlet 1. szám). — NEMZETI SZÍNHÁZ: Szerda: A fekete lovas (D. bérlet 4. szám, 148). Csütörtök: Ígéret földje (K. bérlet 4. sz.). — VÍGSZÍNHÁZ: Szerda és csütörtök: Ember a had h­alett (8). — MAGYAR SZÍNHÁZ: Szerda: Egy csók és más semmi. Csütörtök: Bűn és bib­hődés (8). - KAMARASZÍNHÁZ: Szerda és csütörtök: Ne­m válok el! (8). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Szerda és csütörtök: Lysiistrata (8). — KIRÁLY­ SZÍNHÁZ: Szerda 03 csütörtök: Sült galamb (8). — PESTI SZÍNHÁZ: Szerda és csütörtök: Áprilisi vő­legény (8).-FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Szerda és csütörtök: Duharry (8). — ROYAL ORFEUM: Szerda és csütörtök: Csókoljatok bécsi nőket (149). - ANDRÁSSY ÚTI SZÍN­HÁZ: Szerda és csü­törtök: Pénz beszél (9). — TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Szerda és csütör­tök: Mennyország a földön stb. (9). — KO­MÉDIA: Szerda és csütörtök: Salamon és Steinhardt (9). — BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Szerda és csütörtök: Előre megfontolt szán­dékkal (146-149).

Next