Magyarország, 1935. november (42. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-19 / 263. szám

12 MAGYARORSZÁG 1935. november 19. Pefiy Nem volt egységes a tőzsde Szilárd irányzattal indult a budapesti értéktőzsdén a forgalom. Úgy látszott, hogy a vállalkozási kedv a bányavállalatok rész­vényei iránt fokozódik. Csakhamar kide­rült azonban, hogy az első szilárd kötések után elegendő áru jelentkezett a piacon. Üzlettelenség követte ezt a hangulatot és zárlat felé kisebb elgyengülés mutatko­zott. A Nemzeti Bank 1, a Bepesini 0.5, a Salgó 0.2, a Gschwindt 4.5, a Goldberger 0.5, a Pamutipar 2 pengős árnyereséget tüntetett fel, míg a Borsodi szénnél 0.5, a Kőszénnél 1, az Urikányinál 0.8, a Ganz­nál 0.4, a Rima és áfa részvényeknél 0.5, a Magyar Cukornál 0.3 pengős veszteség mutatkozott, bár a tőzsdeidő elején ugyan­ezeknél a részvényeknél 1—2 pengős ár­emelkedés volt tapasztalható. A fix piacon is szilárdan indult az üzlet és csak a tőzsdeidő második felében mér­séklődött a vásárlási kedv és állott elő az árfolyamokban kisebb csökkenés. Az 1910. évi fővárosi kötvény 1,5 pengővel, az 1911. évi Vv pengővel olcsóbbodott. Az 1911. évi kötvénynél még mindig tart a fedezés, úgyhogy ennél a kötvénytípusnál 1/1 pen­gős áremelkedés állott elő. Az 1927. évi ki­bocsátású kötvényeknél­­/1% az áresés. Értéktőzsdei árfolyamok Előző Előfordult zárlat kötések mártai Nemzeti Bank 174.— 175 175_ Első M. Bszt. 390 — 395 390.— Borsodi malom 8.5 — 8.5 Első Bp. Malom 16.— — 16.— Hungária malom 21.—­ — 21.— Bauxit 116— 113­ 5—116 113.5 Bepesini 20.25 20.8—21 20.75 Borsodi szén 11.5 10.8—12 10.8 Szentlőrinci 5.— — 5.— Cementia 110.— — 110.— Kohó 11— — 11.— Magnezit 275—­ — 275.— Aszfalt 10.3 — 10.3 Kőszén 305— 304—306 304.— Kerámia 23— — 23.— Nagybátonyi 41.— — 41.— Salgó 26— 26.1—26.35 26.2 Urikányi 70.3 69.5—70.8 69.5 Athenaeum 30.5 —— 30.5 Franklin 13— — 13.— Glóbus 26.— —• 26.— Stephaneum 8.95 — 9.05 Fegyver 75— 74.5—75.5 75.— Ganz 20-2 19.8-20 19.8 Láhig — — 28— Lámpagyár 74.— — 74— Metallochemia 70— — 70.— Rima 44.5 44-44-1 44.— Ofa 20.5 20.5 20.— Nasici 55— 54.5­ 55.25 54.75 Duna-Száva 11.5 —­ 11.5 Nova 18.5 18.5 18.5 Tröszt 77.5 77.6—77.9 77.6 Államvasút 28.5 — 28.5 Délcukor 62.5 62.5 62.5 Magyar Cukor 14­9.7 140.25—141.25 141— Dreher-Haggen. — 151 15.1— Gschwindt 672.5 677 677.— Polgári sör — — 146.5 Hungária —• — 420.— Gyapjúmosó 5.75 6­5.75 Goldberger 61.5 — 62—• Magyar Kender 21.5 — 21.5 Pamutipar 58.— 59.75—60.25 60.— Szegedi kender 30—• — 30— Brassói — 20 20.— Vasúti forg. 13.9 13.8—14.2 13.9 Telefon 9.2 9.4 9.3 1935. évi ptjegy 300— 100 100.— 1910. évi főv. 4% 180.— 178 178.5 1911. évi főv. 4% 32— 31.5­ 32 31.5 1914. évi főv. 4.5% 279— 279.25—279.8 279.75 1927. évi főv. 6% 62.5 62.5—63-25 62.25 Állatvásár A mai ferencvárosi sertésvásárra fel­hajtottak 7017 sertést. Szombatról vissza­maradt 1799 darab. Arak élősúlyban kilo­grammonként: príma uradalmi nehéz­sertés páronként 340 kilogrammon felül 101—102.5, príma szedett 82—86, silány 60—70, angol sonkasüldő I. 82—88, II. 74—08, II. 74—80 fillér. A vásár közepes volt. A mai vágómarhavásárra felhajtás nem volt. Sportjegyek a Magyarország kiadásáb­an Kisebb árjavulások a határidőpiacon A határidőpiacon szilárd volt az irány­zat. Eleinte lendületesnek látszott a for­galom, mert a vidéki jelentések esőhiány­ról panaszkodtak. A malmok is felvásárol­ták a piacra kerülő bú­zát, emelkedő árfolya­­­­mokon, mivel a vidéki központok malmai is Budapesten igyekeznek szükségletüket fedezni. A tőzsdeidő második felében azonban az elő­jelentés megfordította az irányzatot, az el­adási hajlandóság élénkebbé vált. Az árle­morzsolódás minden cikkben jelentéktelen volt. A márciusi búza 9, a májusi 10 fil­lérrel drágult. A rozs eleinte 3 fillér ár­nyereséggel cserélt gazdát, zárlat felé eb­ből csak egy fillér maradt. A tengeri 12 filléres nyitónyereségéből 11 fillér maradt érvényben. Búza márciusra: 18.32, 18.30, 18.28, 18.31, 18.34, 18.35, 18.31, 18.30, 18.34, (18.30), zárlat 18.34-18.33, májusra: 18.47, 18.48, (18.50), zárlat 18.47—18.49. Rozs márciusra: 16.40, 16.39, 16.38, (16.40), zár­lat 16.38—16.42. Tengeri májusra: 15.66, 15.68, 15.69, 15.68, 15.70, (15.70), zárlat 15.69—15.70, júliusra: (15.80). Tartott a búza és a rozs A készárupiacon a búza és a tengeri jól tartott vrányzattal változatlan árakon cse­® vélt gazdát. Más cikkben nem volt forgalom. Búzából 5250 mázsát adtak el, amelyben volt duna­­tiszaközi minta sze­rinti áru is, 19 pen­gővel. A duna-tisza­­közi búza felső árha­tárát 5 fillérrel emel­ték. A rozs és az árpapiac üzletiben, az árak nem viáltoztak. Zabból nem került kötésre a sor. Tengeriből eladtak 300 mázsa óárut és 300 mázsa szárított árut a szombati ár­­keretben. A jugoszláv tengeri minta sze­rint valamivel drágább. Kötés nem volt. Beérkezett néhány aszály új román ten­geri is, de az ára nem alakult ki. A mák a helyi fogyasztás érdeklődése kö­­vetkeztében egy pengővel megdrágult. A babot és a lencsét elhanyagolják. A korpa 5 fillérrel olcsóbb lett. A lisztárak nem változtak. Búza: tiszai 77 kg-os 18.20—18.50, 78 kg-os 18.35 —18.65, 79 kg-oS 18.50—18.80, 80 kg-os 18.65—18.90, felsőtiszai 77 kg-os 18.00—18.15, 78 kg-os 18.16— 18.30, 79 kg-os 18.30—18.15, 80 kg-os 18.40—18.55, (111 Ib­), tiszaii 1 77 kg-os 17.90—18.10, 78 kg-os 18.05— 18.25, 79 kg-os 18.20—18.40, 80 kg-os 18.30—18.50, fejérm­egyei, dunántúli 77 kg-os 17.90—18.00, 78 kg-os 18.05—18.15, 79 k­gos 18.20—18.30, 80 kg-os 18.30—18.40. Pestvidéki rozs 16.10—16.20, egyéb 16.20—16.30; sörárpa X. 19.00—20.00, II. 18.00—19.00, III. 17.50— 18.00; takarmányárpa X. 17.00—17.30, II. 16.50— 16.75; zab I. 17.65—17.80. II. 17.55—17.65; tengeri 15.50—15.60; köles, fehér 21.00—23.00, vörös 19.00— 20.00, vegyes 17.50—18.50; repce 29.50—80.00; napraforgó, fehér 19.00—20.00, vegyes 17.50—18.00; lucernamag 112—120; lóheremag 148—154; tavaszi bükköny 27—28; csillagfü­rt 11—11.50; búzakorpa 12.55—12.65; 8-as liszt 14.50—14.65. Magvak és hüvelyesek: Tökmag, nagy 38—40, kis 32—33; mák (kék) 83—85; borsó: Viktória 25—28, expressz 21—23, őszi 30—20; lencse, nagy 42—47, közén 30—40; habok: dunai szokvány 31.60 —32, dunántúli szokvány 31.50—32, felsőm, szok­vány 30—31.50; gömbölyű fürj 38—39; hosszú 38— 39; barna bab 33—34; tarka bab 29—30. Búza: 150 mm felsőtiszai 80-as 18.55, 900 mm felsötiszai 80-as 18.45, 300 mm fejérmegyei 80-as 18.40, 150 mm duna-tiszai 80-as 18.30, 300 mm fejérmegyei 80-as 18.40, 150 mm felsötiszai 80-as 18.45, 150 mm felsőtiszai 80-as 18.42.5, 100 mm felsötiszai 80-as 18.75 budapesti paritásban, 1000 mm duna-tiszai 80-as 18.40 ex. hajó, 150 mm felsötiszai 80-as 18.40, 150 mm jászsági 80-as 18.47.6, 150 mm abaúji 80-as 18.45, 460 mm bor­sodi 80-as 18.45, 150 mm jászsági 80-as 18.45, 150 mm szatmári 80-as 18.50, 150 mm fejérmegyei 80-as 18.35, 150 mm duna-tiszai 80-a­s 18.45, 150 mm felsőtiszai 80-as 18.45, 150 mm mezőtúri 80-as 18.85, 150 mm duna-tiszai 80-as 19.00 buda­pesti paritásban. Tengeri: 150 mm 12.55 határpark, 150 mm 12.52.5 Lökösháza, 300­ mm szárított 11.70 Buda­pest. Budapesti nagymalmok lisztárai: Ogy 36.10— 36.60, Og 36.10—36.60, 2-es 35.10—35.60, 4-es 33.60— 34.10, 5-ös 31.60—32.10, 6-os 30.10—30.60, 7-es 23.10 —23.60, rozs­d­ás 31.25, 01 29.75, spec. I. 26.75, norm. I. 24.75, II. 19.00, korpa 13.75. Tiszavidéki kismalmok lisztárai: Ogg 30.50— 31.00, Og 30.50-31.00, 2-es 29.50—39.00, 4-es 28.50— 29.00, 6-os 24.00—24.50. Dunántúli és egyéb kismalmok lisztárai: Ogg 30.25—30.75, Og 30.25—30.75, 2-es 29.25—29.75, 4-es 28.00-28.50, 6-os 23.50-24.00. 4 t a­dtákIMMnok Felhozatal: rakomány 73 vágón (ebből bur­gonya 38, citrom 2, torma 1, tök 3, alma 7, marom­ 4, paprika 1, káposzta 11, hagyma 3, vegyes zöldség 2, fenyőág 1), dar­abáru 21, összesen 94 vágón, őstermelő kocsi 92, autó 2, rendelt áru főkapun át 45, kocsi 24, batyuk futó 56, üllőbaromfi 4 koc­si, 13 autó (18 ketrec élő­­baromfival és 1 láda tojással). Vágott baromfi 1 kocsi, 12 autó, ebben összesen:­94 q és pedig 24 q csirke, 5 q tyúk, 1.5 q kacsa, 63 q liba, 0.5 q puska. Kertészkocsi 17 futott be. • H­ajón (MFTR 205 q), összesen 205 q érkezett. A forgalom lanyha, a felhozatal gyenge. A mai budapesti élelmiszerpiac fogyasztói (záró­jelben nagykereskedelmi) árai kg-ként: Húsok és hústermékek: Marhahús, rostélyos és felsál 120—220, leveshús (sartő, tarja, szegye) 80—160, borjúhús, comb 200—260, vésés 140—200, pörkölt 90—160, juhhús, hátulja 120—160, eleje 70—140, sertéshús, karaj 140—190, tarja, comb 120—148, o­ldalas 120—130, libahús 150—1­70, zs­ír­­szalonna 156—176, báj 180—196, zsír, budapesti 180—188, libazsír 180—200. Vad és vadhús: Szarvas 1 kg 30—350, ez 1 kg 30—400, vaddisznó 1 kg 160—220, nyúl, nagy, bőr­ben 1 drb 260—300 (240), süldő, börbenn 1 drb 200—250 (170), fácán 1 drb 200—250 (140—180), fogoly 1 drb 70—120, fenyvesmadár 1 drb 80, gyöngytyúk 1 drb 160—200, vadkacsa 1 drb 160, szalonka 1 drb 250. Baromfi: Tyúk, élő 1 drb 190—260 (150—200), 1 kg (115—120), csirke, élő, rántani való 1 drb 75—250 (55—90), 1 kg (115—120), sütni való 1 drb 130—250 (90—150), 1 kg (120—140), ruca, élő, hízott 1 kg 125—140 (120—125), élő 1 drb 220—800, lúd, élő 1 drb 220—800, élő, hízott 1 kg 130—140 (120— 125), puska, élő 1 drb 300-400 (190—270), élő 1 kg 95—100­(70—80), tyúk, vágott I-a 1 kg 150—160 (140—150), II-a 1 kg 140—150 (120—130), csirke, vágott, rántani való I-a 1 kg 220—260 (180—200), II-a 1 kg 170—200 (120—170), sütni való I-a 1 kg 220—260 (180—200), II-a 1 kg 170—200, ruca, vágott, hízott I-a 1 kg 140—170 (130—140), II-a 1 kg 120—140 (120—125), lúd, vágott, hízott I-a 1 kg 140—170 (130—140), TI-a 1 kg 120—140 (120— 125), Túdháj 1 kg 180—200, lúdmáj 1 kg 200—600, puska, vágott, hízott I-a 120—140 (90—100), II-a 90—100 (80—85). Tojás: Teatojás, dunántúli 12—13 (10.5—10.8), tiszavidéki 11—12 (9.8—10.8), kosáráru 13—14 (11—11.2), hűtőházi tojás 10—11 (8.8—9), meszes­tojás 10 (8.5—8.7), főző- és aprótojás 9—11.5 (8.5). Bélák: Ponty, itt 200—200, harcég, és 300—100, jegelt 240—320, szeletelt 600—700, süllő 280—360, csuka 80—200, kecsege 300—600, fogas 600—700, keszeg 60, keverthal 100—140. Tejtermék: Tejföl 110-120 (80—90), teavaj, tömbben 280—320 (240—280), pasztőrözött 320—360 (320), főzevaj 240—280 (200—240), tehéntúró 40—80 (28—40), sovány 26—40 (16—30), juhtúró 160—200 (140—160), kevert túró 140 (120), ementáli, hazai 260—360 (220—260), trappista, hazai 160—200 (110—160), óvári, hazai 160—250. Szárazfőzd­ék: Bab, fehér, aprószemü 40—58 (36—40), nagyszemü 58—90 (50—58), színe® 52—60 (48—54), borsó, hántolt, feles 40—72 (34—54), lencse, hazai 48—96 (36—74). Zöldségfélék: Gyökér I-a 11—16 (lfr-15), IT-a (10—13), vegyes zöldség 11—16 (8—10), sárga­répa, karolta 8—10 (4—7), sárgarépa I-a 11—16 (7—10), II-a (5—8), zeller (20—25), zeller, drb 4—12 (3—10), cékla 12—20 (7—14), torma, vékony, erős 30—60 (10—25), nemesített, hazai, édes 80—120 (45—70), kalarábé drb 3—6, kg 15—20, kapor 10— 12, karfiol, hazai, levéllel 16—20 (10—16), tisztított 30—10 (16—28), póréhagyma 10—14 (6—10), vöröshagyma, érett, makói 15—20 (17—18), közönséges 18—20 (16), piros 25—30 (20), fok­hagyma I-a 100—140 (100—120), II-a (90—100), feketegyökér csomó 20~125, kg 70—80 (60—70). Káposztafélék: Fejeskáposzta I-a 14—16 (9—10), 11- a 12—14 (6—7), kelkáposzta I-a 14—20 (10—12), II-a 12—14 (7—10), kelbimbó 50—100 (50—60), vöröskáposzta I-a 26—30 ( 20—26), II-a 22—26, savanyúkáposzta 28—36, fejessaláta I-a 10—12 (6—10), II-a 6—10 (4-1-6), endivi,a saláta 10—20 (8—10), galamb-hegy saláta 80—120 (60—80). Burgonya: Gül baba 20—24 (17—20), nyári rózsa 18—24 (14—17), őszi rózsa 16—20 (11—14), Krüger, étkezési 9—12 (7.3—8), kifli 22—24 (16—19), Ella 11— 13 (8.2—9.2), Woltmann 9—12 (7.5—8). Főzelékfélék: Főzeléktök 20—30 (8—14), sütőtök 12— 20 (8—14), paraj, tisztított 20—30 (16—28), sóska, közönséges 50—70 (40—50), fekete­retek (6—10), hónaposretek (6—10), zöldpaprika, apró 20—40 (8—16), nagy 40—65 (20—40), zöldborsó, hazai 80—90 (30—70), champignongomba 180—240 (120—180), vargányagomba, szárított (900—1000). Gyümölcs: Alma, nemesfaj I-a 80—160 (60—130), II-a (40—58), közönséges válogatott 56—80 (32—38), kevert 30—32 (28—30), körte, nemesfaj I-a 100— 180 (45—100), II-a 40—80 (50-65), közönséges válogatott 60—100, külföldi 130—200 (100—150), naspolya 60—100 (20—40), amerikai mogyoró 120 (110), aszaltszilva I-a 112—180 (120—160), II-a (100—120), szilva, m­agyaváló 56—70 (40—55), szilvaíz (100—136), gyümölcsíz (120—180), szőlő, csemege, hazai 70—120 (60—100), közönséges 54—70 (42—50), dió 110—140 (100—110), dióbél, csemege 360—400 (320—360), dióbél I-a 300—360 (280), mogyoróbél 360—380 (320—340), mandula­bél 340—480 (320—440). Déli gyümölcs: Gesztenye külföldi 60—120 50— 76), hazai 36—56 (20—42), mandarin, spanyol 120—124 (110—115), citrom I-a 100 darab 10—12 (6—7), I­­ a 100 darab 5—10 (4—6), füge, koszorús 120—130 (100—110), szmirnai 120—200 (00—160), datolya, kalifát 200 (100—180), m­az­sola 200—360 (180—280), kókuszdió, darálva 200, jánoskenyér 72—88 (60—65). Fűszer: Paprika, édes, nemes 310—350 (220— 210), félédes, gulyás 270—310 (170—210), f­a rózsa* 240—280 (150—180), mák, kék 120 (100—104), méz, pergetett 160—200 (140—160), bors 580—600 (520— 560), szegfűbors 580—600 (520—560), fahéj 1240— 1440 (1200—1340), köménymag 200—280 (140—180)* japán rizs 74—80 (68—72), burma rizs 75—78 (68—69), fényezett rizs 74—80 (69—78), Karol­in rizs 96—110 (90-94). London barátságos London, november 18. (A Magyarország külön tudósítójától.­ A mai tőzsde barátságos hangulatban nyi­tott. Az ipari értékek gyengék voltak, a cementpapírok ezzel szemben élénk keres­­letnek örvendtek. Brit állampapírok irány­­zata tartott, az angol-amerikai értékek, valamint az olajpapírok a Wallstreetről érkező hírek hatása alatt állottak. A réz- és ezüstpapírok élénk kereslet következté­ben magasabbak voltak, a gumiértékek el­­lanyhultak. A nemzetközi devizaforgalomban a dol­lár irányzata továbbra is szilárd maradt, míg az angol font áringadozások után­ kissé visszaesett. A francia frank tartott, a svájci frank kissé megszilárdult. BERLIN: gyengülő Zárlat (zárjelben az előző zá­rlat): Magyar aranyjár. (9.35) 9.25, Magyar ko­­ronajár. (0.65) 0.60, Bpesti köles. 1914. (68.25) 68, Reichsbank (182.50) 182.75, AEG (37) 39.50, Licht und Kraft (129) 127, Far­­ben (148.125) 147.125, Gestürel (121.625) 121, Harpener (109.25) 107.50, Siemens-Halske (164) 163. BÉCS: egyenetlen Zárlat (zárjelben az előző zárlat): Állam­vasút (28.20) 27.85, Alpesi (12.90) 12.84, Salgó (24) 24.20, Magyar Kőszén (286.50) 282, Urikányi (—) 70, Magyar Cu­­kor (132) 132. PRÁGA: ingadozó Zárlat (zár­jelben az előző zárlat): Alpesi (67) 66.50, Poldi (734) 731, Prager Eisen (812) 818, Skoda (1255) 1251, Mag­­nezit (1325—1330) 1310-1312.50, Cseh Cu­kor (690) 685, Schöller (-) 1918. GENFI tőzsde, Kőszén (156) 155, Úriké­­nyi (-) 39.50. ROTTERDAM, tartott Rotterdam, november 18. (A Magyaror­szág tudósítójának távirata.) Búza no­­vemberre (4.325) 4.325, januárra (4.275) 4.275, márciusra (4.125) 4.125, májusra (4.175) 4.175 holland forint 100 kg­ ként; tengeri novemberre (52) 52.25­, januárra (52.75) 52.75, márciusra (53.75) 53.75, má­jusra (54.75) 54.75 holland forint 2000 kg­­ként. LIVERPOOL: gyengén tartott Liverpool, november 18. (A Magyaror­szág tudósítójának távirata.) Búza de­cemberre (5 sb 11.75) 5 sb 11.625, 5 sb 11.375; márciusra (5 sb 8.25) 5 sb 8.125, 5 sb 7.875; májusra (5 sb 8.125) 5 sb 7.875, 5 sb 7.75. A mai zürichi árfolyamok Zürich, november 18. (Záróárfolya­mok:) Párizs 20.2675, London 15.1375, New York 307.625, Brüsszel 51.95, Mi­lánó 24.925, Madrid 42.—, Amszterdam 208.85, Berlin 123.75, Bécs (silling) 56.50, Prága 12.72, Varsó 57.875, Bel­­grád 7.—, Athén 2.90, Bukarest 2.50. A mai hivatalos valuta- és devizaárfolyamok: PÉNZNEMEK: Angol font 16.60—16.90, belga 56.80—57.50, cseh korona 14.15—14.35, dán korona 74.15—74.95, dinár 7.80—7.95, USA dollár 337.----341.—, kanadai dollár 328.----338.—, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.60—231.60, lengyel zloty 63.65- 64.25, len 2.80—3.—, leva 4.----4.15, líra 29.90—30.25, német márka —.—, nor­vég korona 83.45—84.35, osztrák silling 80.----80.70, svájci frank 110.70—11.65, svéd korona. KÜLFÖLDI KIFIZETÉSEK: Amsterdam 229.80—231.60, Athén —.—, Belgrád 7.82— 7.88, Berlin 135.80—136.80, Brüsszel 57.02— 57.46, Bukarest 3.41—3.44, Kopenhága 74.35 —74.95, London 16.64—16.70, Madrid —, Milánó 29.98—30.2052, Newyork 338.40— 341.—, Oslo 83.65—84.35, Párizs 22.32—22.48, Prága 14.075—14.185, Szófia —.—, Stock­holm 85.85—86.55, Varsó 63.75—64.25, Bécs —.—, Zürich 110.80—111.65, Bécsi klíring­árfolyam 85.454, Szófiai klíringárfolyam 4.13.

Next