Magyarország, 1939. március (46. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-18 / 64. szám

O----------------—,------------------------------­-------------------­zz­i n­i Q Z 0°RiArK,öi Z,,AíSí * * * a színészkamara ÚJ TAGJAI A Színművészeti Kamarába vetkező új tagokat vették fel: a kö-I. Művészeti ügyvezetők: Sereghy Andor (Kassa), Tóváry Béla, dr. Záborszky László. II. Előadóművészek: Parffy Mihály (Soroksár), Ila Máry (Schreiner Mária), Lantos Ioa, Tímár Kató, Tahy Anna, Nagy Emma, Jánossy Teréz (Sereghyné, Kassa), Baló Elemér, Kezdi Kovács Antal, Szilvássy Tusy, Ha­­rasztos Gusztáv, Zsögön Lenke, Szász Ist­­vánka, Horti Lajos, Erdősi Irén, Kocson­­dyné, Kocsondy Lajos, Simor Erzsébet, Verbőczi Józsa, Pulváry Károlyné, Sző­­reghy Gyula, Tóth Magda, Kazal László, Karády Katalin, Vérey Dezső, Pócza Elza, Weygand Tibor, Mikes Béla, Zilahy Pál (rendező­ csoport is), Sulyok Mária, Haj­nal Margit, Tubay Sári, Vigh Klári, Csor­ba Klára, Gaál László, Kaszab Anna, Had­­házy Kamilla, Sir Alice, Pataky József, Balázs János, Bókay Ferenc, Zimonyi Márta, Pü­spöky Rózsa, Gazdy Aranka, Danis Jenő (Pécs), Szentgyörgyi Gabi, Hubay Zsenka (Szű­cs Lászlóné), Horányi Karola, Molnár Vera, Kőváry Gyula, Szalma Sándor, Dankó Erzsébet, Szalma Sándorné, L. Tóth József, Szende Bessy, Dienes Ferenc, Kongó Mária, Patayné (Nagykőrös), Zsedényi Károly. III. Művészeti ügykezelők: Nagy Ervin (rendező), Papp J. Barna­bás (karmester), Zilahy Pál (rendező és előadóművész is), Hamvay Jenő (díszlet­­tervező), Ambrózy Iván Árpád (szce­­nikus), Keleti Erdélyi Gyula (díszlet­festő), Mánya Károly (díszletfestő), Schwartzer Róbert Géza (főfestő), Pékász Endre Béla (festő), Jaschik Álmos (ter­vező), Márk Tivadar (tervező), Majo­­rossy Aladár (karmester). IV. Műszaki és igazgatási ügyvezetők és ügykezelők: Kovácsz Eszter, Sas Eta (Trojákné), Márk B­éla, ifj. Kocsis János, Weiss Jó­zsef, K­nende Emma, Almássy Endréné Makó K­ily, Szabó Magda, Haán Pál, Szenti­­drey Margit, Csávolszky Vince, Papp­­Sándor, Papp Sándorné, Márton Jó­zsef, Márton Józsefné, Pogatser Lajos, Juhászt­ Andor, Juhász Andorné, Mikulás Dezső, Tolnay Pál, Kolman Emil, Balla Kálmáin. V. Gyakorlatosok: Prím­usz István (II. csop.), Bodor György­ (IV. cs.), Vörös Anikó (II. cs.), Rév Erzsébet (II. cs.), Odray Géza (II. cs.), Szerdahelyi Rózsi (II. cs.), Nagy Csilla (II. cs., Szeged). VI. Vizsgára utasították (ideiglenes működési engedéllyel): Horkay Jolán (­II. csoport), Zombory Pál (II. cs. Torna), Selmeczy Margit (II.), Kisspál Mária (V.), Barabás Sári (II.), Angyal Nagy (Gyula (II.)­­, Kürtös Károly (II.), Király­i József (II.), Kovács Emmi (II.), báró Straudach Alfonz (II.), Egerváry Olga (II.), Shirányi Erzsébet (II.), Strausz Gi­zella LEL), Józsa Irma (II.), Eöri Pordán Lajos (­II.), Eöri Pordán Gizella (II.), Patay­­ Károly (II., Nagykőrös), Patay László (II., Nagykörös), Szombathy Anna (II.),­­Mészáros Jolán (II.), Inotay Ditta (V.), Vörösmarty Kovács Piros (II., Ko­­mádi), Bodnár Mária (II.), Nagy Rózsi (V.), Török Kató (V.), Kmetty Mária (II.), Görbe János (V.), Somogyi Ferenc (V.), Kollár­ Lívia (II.), Csaday László (V.), Jankotzich Ferenc (V.), Szakács Rózsi (II.), Szederkényi Kató (V.), Csomag Vera (V.)?, Szigetváry Mihály (II., Kecskemét), Laskay­ Karola­ (II., Debrecen), Ádám Pi­roska (ill.), Vörös Anna (II.), Kovács Má­ria (II­), Kele Anna (II.), Tóth Magdolna (II.), Deák Sándor (II.), Várady Kató Szabóné (V.), Ferenczy Zoltán (V.), Csé­­falvay Vilmos (V.), Kató János (II.). VII. Vizsgára utasították (működési engedély nélkül): Horváth Im­re (II.), Szabó Klára (II.), Zádor Vilma (V. Felsőgöd), Nánay Valéria (V.). A Kamara 12 kérvényt véglegesen el­utasított. Ezek a következők: Deák Fe­­rencné, Kelemen Bélánné, Göndör József, Gyenes János, Hollós Ilona, Zom­gory Henrik, Tomka János, Schirmann And­rás, Göncz István, Doby László, Glos Ha­lén és Hofer Mária. Azok, akiket a színművészeti ka­mara vizsgára utasít, a miniszter tü­relmi rendelete értelmében a szezon végéig játszhatnak ugyan, de időköz­ben le kell vizsgázniok egy bizottság előtt. Ez a bizottság a Színművészeti Aka­démia és Zeneművészeti Főiskola ta­náraiból áll. A névsorban szereplő Szabó Klára, a Magyar Színház aktív tagja, aki a szezon végéig ott fellép­het, de ha a kamara tagja óhajt len­ni, akkor vizsgáznia kell a bizottság előtt. Színházak műsora OPERAHÁZ: Péntek: Hoffmann meséi (I. bérlet, 19. sz. Vs8). Szombat: Parsifal (1­. bér­let, 19. sz. Vs7). — NEMZETI: Péntek: Ludas Matyi (VI. bérlet, 13. sz. V 6.). Szombat d. u.: A nők harca (A Színművészeti Akadémia vizsgaelőadása, idei). Este: A makrancos hölgy (I. bérlet, 14. sz. V28). — KAMARA: Péntek és szombat: Utolsó tánc (8). — VÍG: Péntek: Urós­­kisasszony (I. bérlet, 8). Szombat:­ Havasi nap­sütés (8). — MAGYAR: Péntek és szombat: Erzsébet (8). — BELVÁROSI: Péntek é­s szom­bat: Földindulás (8). — PESTI: Péntek: Fő­próba (V18). Szombat: Az angol bank nem fizet (8). — ANDRÁSSY: Péntek és szombat: Mondj igazat! (8). — VÁROSI: Péntek és szombat: Jáva-Báli (Ibo Island in­diai tánccsoport vendég­játéka, 8). — ROYAL: Péntek és szombat: Egy bolond százat csinál (M­ 9). — PÓDIUM (a Teréz­­körútiban): Péntek és szombat: Elő az okmá­nyokkal! (9). — KOMÉDIA: Péntek és szombat: Esti átképzés (*/19). — ERZSÉBETVÁROSI: Péntek és szombat: Mezei pacsirta (V26, V19). — JÓZSEFVÁROSI: Péntek és szombat: Napkelet rózsája (V26, V59). — KISFALUDY: Péntek és Szombat: Elnémult harangok (V26, V29). Mozik műsora Rövidítések: H = Híradók Sz . Szombat. V 0 . Vasárnap és ünnepnap. M = Matiné. ADMIRÁL (353- 707. Margit körút 5. szám): Táncolj és szeress (Fred Astaire). Telivér primadonnák. H. (Va4 7*6 Vs8 V5 10; V* V 142 VA 146 7*8 l/ill.) Vasárnap d. e. 7*10 és V412-kor: Az örvény. — ALKOTÁS (155—374. Gömbös Gyula n. 11): Kék róka (Zarah Leander). Ma­­dárszerelem. H. (7*4 146 148 1410; V 0 7*2 */1 4 146 148­­/110.) Vas. d. e. 11-kor: Gasparone. — ANDRÁSSY (124-127. Csengery n. 39): Roz­maring (Turay, Kabos). Földi paradicsom. H. (7.4 7.6 7.8 */110; V 0 2 4 6 8 10.) — ÁTRIUM (154—024, 153—034. Margit körút 55): Kísértés órája (Joan Crawford). Éneklő sasok. Híradó. (V.6 7*8 7*10; Sz­V . V. 146 148 7*10.)­­ BEL­VÁROSI (384—563. Irányi u. 21): Gyimesi vad­virág (Tolnay, Tímár). A jazz banditái. H. (4 6 8 10; V 0 jobbt. 2 4 6 8 10, balr. 3 5 7 9.) Vasárnap d. e. Vili és 12-kor: Mária nővér. — BODOURAF (149—510. József körút 63. szám): Gyimesi vadvirág .(Tolnay, Greguss). Varieté­­csemegvt. H. (144 146 148 1110, V 0 '­­2 144 146 Vs8 V411J — BROADWAY (144—212. Károly körút 0il. Pajkos hercegnő (repríz: Jeanette MacDonrald)., (7*4 */*6 J AS 1410, Sz V 0 142 7*4 7*6 148 1410.) Vas. d. e. 11-kor: Három ember a hóban. — BUDAI APOLLO (351—500. Csa­logány m­. 46): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Ti­­már). Aranyrablók (Bob Baker). (145 7:7 9; V 0 141 1­ 7*4 7*6 148 1410.)­­ CAPITOL (134-337. Baross tér 32): Szerelmes századok. Végig a Ch­ampn Elysée-n (Sacha Guitry). H. (7.4 7*6 7*8 1410; V 0 142 7*4 146 148 1410.) - CITY (111—141): Vilmos császár út 36): Éjféli tangó (Pola stegri). H. (7.6 7.8 7.10; Sz V 0 7.4 7.6 7.8 7.100 - CORSO (182—818; Váci ucca 9): A váló­,erés leány (Merle Oberon). H. (7*6 7*8 1410; Sz': V O 7*4 7*6 148 1410.) — CORVIN (139—5&1, 138—988. József körút és Üllői út sarok): Süt a nap (Nagy Alice, Olasz János) és a kísérő műsor. H. (144 7*6 148 1410; V . 7*2 7*4 .7*6 148 1410.) Vas. d. e. 7*11 órakor: Hurricane (Orbán, Dorothy Lamour). — DAM­JANICH* (134—803. Damjanich u. 1): Az aréna hősei (3 Ritz Brothers). Indiánbecsület (Jack Perrin). H. (7*4 146 148 1410; V Ü 2 4 6 8 10.) - DÉCSa (121—343; 135—953; Teréz körút 28) Válópenes lány (Merle Oberon). H. (6 8 10 Sz V Ül' 4 6 8 10.) — ELIT (114—502. Szent lét van komit 16). Süt a nap (Nagy Alice, Olasz János). Újzéland. H. (4 6 8 10; V Ü 2­4­6 8 10.) — FÓRUM (189—707, 189—543, 188—528; Kossuth Lajos u. 18): Engadini kaland (Luis Trenkerr). (7.6 7*8 7.10; Sz V Ü 144 146 7.8 10.) — GLOIRIA (144—800; Thököly út 56): Gyimesi vadvirály (Tolnay, Mály). Híradó. (7*5 7.7 9; Sz 7*4 7*6 148 —410; V Ü 142 7*4 146 7*3 1410.) - HOLLYWOOD (142—455. Bethlen tér 3. szám): Réztábla a kapu alatt (Robert Donat). Híradó. (144 7*6 *7*8 1210; V . 7*2 144 7*6 148 1410.) Vas. d. e. 1481-kor: A rend katonái (G-man; James Cagney). — HOMÉROS 1296—178. Hermina út 7): a Ritz Brothers (Aréna hősei). Az ál­arcos ns­ófnő (Chavil Trevor). Nagytakarítás Kikuéknál (rajzf.). H. (7*5 7 7.10; V Ü 7*2-től folyt.) — IPOLY (292—626. Csáky u. 65. szám): Rozmaring (Turay, P­áger) és a kísérő műsor. H. (1 44 146 7*8 1410; V Ü 7*2 144 7.6 7*8 1410.) — JÓZSEFVÁROSI (134—644. Kálvária tér 7): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Mály). Motorsport rabjai. H. (144­­/2 6 7*8 1410; V Ü 7*2 7*4 146 7*8 1410.) Vas. d. e. 7*ui-kor: Makrancos meny­asszony és a Banditák réme. — KAMARA (144—027. Dohány u. és Nyár n. sarok). Kísér­tés órája (Joan Quawford). Sasok éneke (Mi bandánk, burleszkk­ (6 8 10; Sz V Ü 4 6 8 10.) — KULTUR (386—393. Kinizsi u. 16): Rozma­ring (Turay, Páger) és a kísérő műsor. (5 'US 1410; V' 0 7.2 7,4 7,6 7.8 7,10.) - LLOYD (111—994. Hollán u., 7., a Szent István körút­nál): Réztábla, a kapu alatt (Rosalind Rus­­sel). (Mindennap: 30­7.6 148 7.10.) - NYUGAT (127—162. Teréz komit 41): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Greguss). Stan és Pan válik. Híradó. (145 7 7*10; Sz 4 6 8 10; V V 2 4 6 8 10.) — ODEON (130—263. T­ottenbiller u. 37/b. szám). Gyimesi vadvirág (Tolnay, Timár). Tevétől a versenyautóig (spontf.). Cirmos az emberevők közt (trü­kkf.). Scrupi úrfi kalandjai (minia­­tűrf.). H. (Folyt, el­őad.: 7.5 7.7 7.10; V . 7*2 144 146 7*8 1440.) Vas, d. e. 1411-kor: Koldus és királyfi (Erről Flyvnn).­­ OLYMPIA (342- 947. Erzsébet körút 26). Táncolj és szeress (Ginger Rogers). H. (Mindennap: d. e. 11, d. a. 2 4 6 8 10.) — OMNI­A (130—125. József körút és Kölcsey u. sarok): A lázadó hős (Warner Baxter). Kiég: Telivér primadonnák. Híradó. (5 7.8 7*10; Sz V fl 4 6 8 10.) — ORIENT (114—926; Izabella u. és Aradi u. sarok): Nehéz apának lenni (Szeleczky, Páger). Charlie Chan Montecarlóban. (Folyt, előad.: 7*5 7,7 7.10; V 0 7*2 144 7*6 7*8 1410.)­­ OTTHON (146—147; Beniczky u. 3. és Baross u. 87. sa­rok): Táncolj és szeress (Fred Astaire). H. (7.4 %6 ,48 1410; ViII 142 7.4 146 7.8 7,10.) Vas. d. c. 10 és 7*12 kor: Mellékutca (Iréne Dunne) — PALACE (136—523; Erzsébet körút 8)­­Ködös utak (Jean Gabin). H. (4 6 8 10; Sz V ÜI 2 4 6 8 10.) Vas. ( e. 11-kor: Az ember néha téved.­­ PATRIA, (145-673. Népszínház n. 13): Az aréna hősei (a13 Ritz Brothers) és a humo­ros kísérő műsor, isz.4 7.6 7.8 7.10; V . 7.2 7.4 7.6 7.8 7.10.) Vas., d. e. 1411-kor: Matiné. — PHÖNIX (144—454.) Rákóczi út 68): Kék róka (Zarah Leander). Csodarevü az óceánon. H. (Mindennap: d. e. 11, d. u. 1 3 5 7,8 1410.) — RADIUS (122—098. 120—564. Nagymező ucca 22—24): Egy pesti éjszaka (Danielle Darrieux Budapesten készült filmje). H. (7,6 7,8 7.10; Sz­V V 7*4 7.6 7*8 7*10.) - RHX (139-416. István út 39): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Mály). Balatoni rapszódia. Híradó. (D­*5 7*7 9; Sz 144 1 46 7*8 1410; V Ü 7*2 7*4 146 7*8 7*10.) — RIALTO (139—497. Rákóczi út 70. szám). Táncolj és szeress (Fred Astaire) és a kísérő műsor. H. (D. e. 1411, d. u. 141­7,3 5 7,8 7*10; V ÜI d. e. 10­12, d. u. 2­4 6 8 10.) — ROYAL APOLLO (K­ó—902, 342—946. Erzsébet körút 45. szám): Harmadik hétre prolongálva! A nagy keringő (Great W­altz, Louise Rainer). Híradó. (7.6 7*8 7.10; Sz V Ü 4 6 8 10.) — SAVOY (146—040. Kálvin tér sarok, Üllői út 2): Csodák csodája (Sonja Henie). Ismeretlen katona. Trükkfilm. (144 7*6 7*8 1410; V Ü 7*2 144 146 7*8­­410.) Vas. d. e. 1411-kor: Stuart Mária (Catherine Hepburn). — SCALA (114—411. Teréz körút 60): Szajnaparti szere­lem (Vivia­n Románcé). Híradó. (7.6 7*8 7.10; Sz V I 3 7.6 7*8 7.10.) — SIMPLON (268—998. 268—999. Horthy Miklós út 62): Süt a nap (Nagy Aliz, Olad-/. János) és a kísérő műsor. Pápakoronázás. (7*4 146 7*8 7*10; V Ü 142 144 146 7*8 1410.) Vasárnap d. e. 11-kor: A 13 szék (Heinz Kühmann). — STÚDIÓ (140-840. Akác­fa u. 4): Hetedik hétre prolongálva! Alexan­dert Ragtime Band (Alice Faye). H. (Minden­nap: d. e. 11, d. u. 2 4 6 8 10.) — TIVOLI (123—049. Nagymező u. 8): Gyimesi vadvirág (Tolnay Klári, Mály). Tevétől a versenyautóig (sportfilm). Kuba, a boldogság szigete. Híradó. (7.5 7 1410; Sz 7.4 7,6 7.8 7.10; V . 7.2 7,4 7.6 7.8 7.10.) Vas. d. e. 11-kor: Koldus és királyfi (Erről Flynn).­­ TÚRÁN (128-401. Nagymező u. és Mozsár u. sarok): Táncolj és szeress (Fred Astaire) és a kísérő műsor. (4 6 8 10; V V 2 4 6 8 10.) Vas. d. e. 11-kor: Walentka grófnő (Greta Garbó). — URÁNIA (146—046, Rákóczi út 21): Utolsó hétre prolongálva! Bors István (Páger, Tolnay). H. (5 7.8 7*10; Sz V V 7*3 5 V.8 7*10.) Vasárnap d. e. 11-kor dr. Benda Jenő előadása: Ruszinszkó tragé­diája. . Igazi parasztlakodalmat mutatnak be holnap este a kolozsvári színházban Kolozsvár, március 17. Rendkívül érdekes »színielőadás« lesz holnap este a kolozsvári magyar színház­ban: elejétől végig »eljátsszák« Kun Ilona györgyfalvi leány larkodalmát leányké­réstől kezdve a lakodalmas táncokon vé­gig egészen a menyasszonytáncig és az új pár búcsúztatásáig. Nem színpadi já­ték ez, nem is műkedvelő­ előadás, mert az összeesketett györgyfalvi új pár lakzi­­ját valóban a kolozsvári magyar színház színpadán tartja. Még a lakodalmi vacso­rát is a színpadon fogyasztják el. Czakó János református teológus diák­korától kezdve biztatta a falujabelieket, hogy ne hagyják elveszni Györgyfalva színpompás népviseletét, ne vegyék fel a városit, ruhákat. Szavára annyira hallgattak a györgy­­falviak, hogy maguk kutatták fel régi köszöntő rigmusaikat a népviselet mellé. A teológus vetette fel azt az ötletet, hogy az igazi György falovát meg kellene mutat­ni a városnak, a kolozsvári magyar szín­házban kell megtartani a legszebb györgyfalvi pár lakodalmát. A nép meg­fogadta a tanácsot, megkezdték az előké­születeket, ki is tűzték a színházi lakás időpontját, de­­ az­­előadást« Czakó már nem érte meg. Agyhártyagyulladást ka­pott és meghalt. Napok óta sütnek-főznek György­falván, külön szekérsor viszi be szombaton reggel Kolozsvárra a násznépet, a tengernyi fi­nom enni- és innivalót. Magukkal viszik a györgyfalvi cigálybandát is. A színpadon megtartandó lakodalom előtt Vásárhelyi János református püspök mond megnyitóbeszédet. Az »előadás« iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a szom­bati jegyeket már elkapkodták. A györgy­­falviak kijelentették, hogy szívesen bemu­tatják még vasárnap is lakodalmas szoká­saikat, táncaikat, megismétlik a lakóit, természetesen az ifjú pár szerepét már másoknak kell játszani.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék