Magyarság melléklete, 1933 (1-53. szám)

1933-04-09 / 15. szám

MAGYARSÁG 13 1933 április 9. Földrengés Észak-Japánban. (Tokio, 1933 március.) (Beküldte Kovrig János úr.) Éjjel azt álmodtam, hogy tengeren vagyok és a fia jónk insineba került. Mint az ilyenkor gyakran megesik, az impresszió olyan erős volt, hogy felébredtem — és a tokiói Imperial Hotelben találtam magamat. Toalett-szerszámaim csörömpölve sodródtak le a mosdó üvegasztalkájáról, tükör, képek nagy­ lendülettel verték a falat, az épület Hatalmas, vertikális kilen­gése tökéletesen Hasonlatos volt a Hullámokkal küszködő Hajóérhoz. Órámon fél Három volt. Földrengés nem újság már nekem, Jáván végigcsináltam néh­ányat, de ilyen „igazit" még nem tapasztaltam. Kiszaladtam a folyosóra abban a fü­szem­ben, hogy az egész Hotel a szabadba menekül. Ehhelyett csupán egy cvikkeres, amerikai Hölggyel találkoztam, aki rögtön elmagyarázta nekem . „Látszik, hogy újonnan érkezettek vagyunk, a többiek átestek már a Híres tokiói földrengésen és és bíznak a Hotelben, mert az „földrengés­ biztosan“ épült. Másnap reggel megtudtam, hogy Japán északi részén olyan nagy földrengés pusztított, amilyen­­e. Hasonló a tokiói óta nem volt. Az Iwate, Myagi, Aomori prefektúrákban tizennégy­ezer Ház dőlt össze, ezerfiatszáz ember lelte a Halálát és rengeteg a sebesült. Ezerötszáz kisebb-nagyobb Hajót kapott el a szökőár, a kikötők tele vannak Hajók és épületek roncsaival. Ha száz mérfölddel délebbre van a földrengés fészke, akkor mostan Tokió romokban Hever és kétmillió ember futkos, mint megrettent fiangyafiad az égő Házak sorain. Japán geoló­giailag instabil terület, a földrengések itt nagyon gyakoriak és igen vehiemensek. Az emberek Hozzászoktak a gondolatahoz, hogy állandóan veszedelemnek vannak kitéve. Ez a folytonos „qui vive“ jellemzően befolyásolja a japán népet, melyet Higgadtsága miatt sokan Kelet angoljának neveznek. sokfiegyütt tűzvészt okozott a földrengés. Árvákká lett gyermekek Issiisiama-Mura község romjai között. .-1 Háttérben láts­ató egy Hajó, melyet a szökőár a falu kö­zepébe, egy Ház romjára dobott. Szomorú ebédfőzés Onnagawa faluban; egy népes családból csak ez a két öreg menekült meg. Kovrig János dr., a „Magyarság“ keletázsiai tudósítója, március 16-ért, a tokiói „Part-Pacific Club“ jubiláns díszebédjén, százötven főnyi, nemzetközi közönség előtt angol nyelven előadást tartott a „Kínai mentalitásrólA szónok jobbján Viscount Inouyé ül.

Next