Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám)

MAROS-TORDA VARMEGYEI HIVATALOS LAP BETÜSOROSTÁRGYMUTATÓJA 1903. évre. ((?■/(> Lapsz. Oúalsz. Anyakönyvi tiszteletdijak folyósítása — — — — 2 2 Anyakönyvvezetői kiküldetések után felmerülő költségek tárgyában — 3 10 Árpád-szobor gyűjtése tárgyában — — — — — 4 9 Ausztriában készülő kereskedelmi utazóink részére kiállítandó igazolványok tárgyában 4 12 Andrássy grófnő emlékszobrára adakozás iránt — — — 6 3 Áradások meggátlásának czéljából követendő eljárás — — — 6 6 Adóhivatali ellennyugták kiállítása — — — — — 9 1 Amerikai szőlőalanyok kiosztása — — — — — 10 3 Állatforgalmi korlátozások — — — — — 10 9 Árviz elleni védekezés — — — — — — 113 Anyakönyvi adatok közlése a községi elöljáróság és árvaszékekkel — 12 2 Állatforgalmi korlátozások — — — — — 12 7 Akácz csemeték kiosztásáról hirdetmény — — — — 12 7 Alsó-, Közép- és Felső-Bükk községeknek egyesítése — — — 13 3 Anyakönyvvezetők segéd- és körjegyzői nyugdíjintézet tagjai közé leendő felvételéről 14 1 Adakozás a siketnémák és vakok számára — — — — 14 4 Acetylen-ipar szabályozási munka ajánlása — — — — 15 6 Ajtai K. József körözése— — — — — — 15 8 Állami adót nem fizető közmunka kötelezettek 1901 — 902. évi zárszámadásá­nak elkészítése — — — — — — 17 1 Anyakönyvi utasítás 79. §-ának módosítása — — — — 17 10 Anyakönyvvezetők és helyettesek fizetés és tiszteletdijának a kir. adóhivatal­nál kifizetése — — -• — — — 183 Ácsmesteri képesítő vizsgára jelentkezés — — — — 18 3 Állami gyermek menhelyek — — — — — 22 18 Állampénztárak és számvevőségi bútorok — — — — 25 7 Átköltözködési illetményekről szabályrendelet — — — — 25 8 Adomány gyűjtés a mensa akadémia részére — — — — 29 2 Alsóoroszi körjegyzői székhely áthelyezése — — — — 32 4 Apaállat vizsgálati díjalap 1902. évi zárszámadása — — — 32 7 Abauj-Torna megye átirata közgazdasági előadói állások tárgyában — 34 4 Apaállatok biztosítása — — — — — — 35 1 Arczképes igazolványok portómentessége tárgyában — — — 35 11 Adókivetési munkálatok késedelme — — — — — 36 1 Az 1898—1901. évi büntetés pénzek naplóira észrevétel — — 36 2 Adomány gyűjtés Kiss Ernő emlékszobrára — — — — 39 2 Alma készlet bejelentése — — — — — — 39 5 Állami pénzügyigazgatás czimü tan- és kézikönyv II. kiadásának ajánlása — 40 4 Apaállatok elhullás elleni biztosítása — — — — 40 5 Állandó sorozó bizottság működésének megkezdése — — — 41 2 Abodi ev. re;, egyházközség kérése Ősmarosszék havas birtokából épületfák adományozása tárgyában — — — — — 44 12 Árvaszéki elnök kiszállási költségei fedezésére hozott határozat kihirdetése — 46 3 Az 1903. évi III. korosztályú hadkötelesek nősülése — — — 47 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék