Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1943. március (52. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

16 eredmény nélkül. A 22. percben ikerül sor Gamma támadásokra, s amíg a 36. percben sikerül a­­döntő gólt elérniök. A labda a tizenhatoson álló Várad f­elé pat­tan. A jobbszélső minden aka­dály nélkül az üres kapuba lő­­­.(!.). "A DIMÁVAG megpróbálko­zótte újabb támadásokkal, de si­ker nélkül. (Szügeltarány 4:4 (2:1). A Gamma kapusa kitűnő volt, de nem tudni milyen okból, messziről jövő labdákat nem kel­­lett védeni, mert ilyenek nem i­s voltak. A DiMÁVAG-ban Károlyi dicséretesen mentett mini­den menthetőt. Igen jó volt Ker ítész, aki lélekkel dolgozott, nem rajta múlt, hogy eredmény nél­kül, Kassai rossz volt. Majdnem rosszabb, mint a játékvezető. Miskolc—Ózd 10:8 Vasárnap délután szorítóban­, láttuk a a miskolci levente ököl­vívókat. A MÁK népkerti torna-­ csarnokában rendezték versenyü­­­ket. Ellenfelük az ózdi Levente Egyesület jóképességű csapata volt . Már a verseny előtt nagy közeli­ség tolong a pénztár előtt. Min­denki igyekszik előre gondoskod­ni a jegyeiről. Látni akarják a­ visszavágó mérkőzést. A közönség száma elérte az ezer fő­t. Benn a csarnokban minden hely megtelt. A közönség közül az ifjabbak a­ bordás falat lepik el. Már törzs­­tagoknak érzik magukat. Egymás közt már tudják, hogy kinek hol van a helye a bordás falon. — Az idősebb és komolyabbak a szorító körül elhelyezett ülőhelye­ken találják meg a helyüket. A mérkőzés előtt belátogatunk a két csapat öltözőjébe. A mis­kolci csapat öltözőjében nagyban készülnek a versenyre. Szeretnék az őszi vereséget kiköszörülni. Nagyon izgulnak, hogy fog-e sik©­rülni. Megnyugtatjuk őket, hogy ha ma is azt a teljesítményt látjuk tőlük, mint az elmúlt két versenyen, akkor biztos lesz a győzelem.­­Sok szerencsét kívá­nunk nekik. Az ózdi csapat öltözőjében meg­tudtuk, hogy több súlyban nem indítanak versenyzőt, így a mis­­kolci csapat mem tudta indítani több kiváló versenyzőjét: Tóthot H. Nagyot, Szloszárcsikot, akik­­nagy erősségei a miskolci csa­patnak. öt órakor lép az első­ pár á­tsz­or­í­tóba, a visszavágó mérkő- zés keretén belül. Az eredménye­­ket az alábbiakban ismertetjük: Törpesúly: Szabó Miskolc győz­­Császár Ózd ellen 2:0, pehelysúly: Semsák Miskolc veszt Szakács­i ózd ellen, 2:2, Kiss B. Miskolc­­veszt Papp ózd ellen 2:4, könnyű­súly: Mráz Miskolc győz Orc­si Ózd ellen 4:4. Lengyel Miskolc így­őz Ocskó Ózd ellen 6:4, váltó­súly: Szkárosy Miskolc győz Szabó Ózd ellen 8:4, Takács Mis­kolc veszt Kormos ellen 8:6, közép­súly: Kiss­­Miskolc veszt Misiajkó Ózd ellen 8:8 arányban. Eddig 4 az eredmény 8:8.­­ Az utolsó menetben fél nehéz­­súlyban­­Nagy Barna Miskolc és Fedoran-I­jkó Ózd.indulunk, Nagy, izgalmaid r. R. h. Kedd, 1943. évi március Hó 2 közepette indul meg a mérkőzés.­­Hiszen ezen az utolsó meneten dől el, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést. A közönség iz­gatottan szurkol a miskolci fiú­nak. Biztatja, mert tőle függ, hogy kiköszörülik-e az őszi veresé­get. Pompás mérkőzést vív a két versenyző. Nagy Barna mindjárt az első menetben rohamoz és üté­sei ellen Federankó nem tud vé­dekezni. Csak a második menetben láttunk tőle valamit. Mind a há­rom menet azonban kitűnő vere­kedés volt. Horgok, egyenesek esnek mindkét oldalon. Végül is Nagy Barna győzött. Ezzel a győzelemmel 10:8 arány­ban győzött a miskolci­­levente csapat. Amint az eredmények mutatják fej-fej mellett haladt a két csapat. Mindkét csapatról csak a legjobbakat tudjuk mon­­­dani. A két csapatból az alábbiak tűntek ki tudásukkal: Miskolc: Nagy Barna, Mráz, Szkárosi, Ózd, Mihalkó, Kormos és Papp. A megjelent közönség egy szép verseny emlékével gazdagabban távozott a versenyről, amelyen a miskolci levente ökölvívók győzelmét láthatták. Ezzel a győ­zelemmel ismét öregbítették hír­nevüket. Reméljük, hogy ezután is ilyen szorgalom és küzdeni akará­sal még több dicsőséget fog sze­rezni. Március 7-én Kassára látogta­­nak el, hogy a kassai csapat lá­togatását viszonozzák. Kívánjuk, hogy ott is megállják helyüket és újabb győzelemmel tarsolyuk­­ban térjenek vissza. Reméljük, hogy ez a törekvésük sikerrel fog járni. Jávori István. ­dfiM hiedetédel. Apróhirdetések ára szavanként 11t fillér, előfizetőknek 6 fillér (40 százalék kedvezmény). Álláskeresőknek 7 fillér. Vastagon szedett sza­vak kétszeresen számítandók. Vasárnap és ünnepnap 50 százalékkal drágább Jeligés és cím a kiadóban hirdetésért 2!) fillér kezelési dijat számítunk. Legkisebb hirdetés­étt a»a­ ns Vidékről „ hirdetési díj elő­­,«­zetes beküldését (lehet bélyegben is)) kérjük. — Hirdetéseket felvesz: Miskolcon Szabó Nővérek dohánytőzsdéje Lichtenstein ute* 2?. — HAZASSAQ_________ 150 ezer pengő készpénz és föld­birtokkal férjhez mennék^ Megbí­zottam Benie Erzsébet, Széchenyi utca 37. Telefon: 25 78. 1341 [alkalmazást nyer Rendes, tiszta bejáróleányt vagy asszonyt elpe­i­ere felv­eszek. MG­y völgy u. 4. sz.__________________ Megbízható mindenes szakácsnőt azonnal felveszek jó fizetéssel — Avasi penzió. Papszer ut. 20. 008 Mindenes szobaleány jó bizo­nyítványokkal felvétetik. Ceengey u. 5, 2. ajtó. __________ mi) Főző mindenes 2 szentélyhez Jó fizetéssel azonnal felvetetik, lehet zsidó is. Klein Sándor­né, Széchenyi utca 16. cipőüzlet.______,______974 Zsidó mindenes Leányt keresek kis családhoz azonnalra. Lőwi, Lich­tenstein J. u. 22.______________916 Ápoló felvétetik idősebb úrinőhöz, lehet zsidó is. Horváth Lajos u. 3. ______________________964 Bejáró takarítónő felvétetik. — Horváth Lajos u. 17. ___ Gép- és gyorsírói gyakorlattal rendelkező tisztviselőnőt, ,valamint üzletszerző tisztviselőt azonnal fele veszünk. Bővebbet a Középeurópai Búzt. főkép­viseleténél. Széchenyi utca 58_______ 961 Szikvíz,gyárba kocsis azonnal fel­vétetik, lehet zsidó is. Meggyesalja utca 58.______ 972 Kifutófiát azonnal felveszek. — Berdó szabó. Széchenyi utca 92. 967 Gyermekruha üzembe­ségéig leá­nyokat, munkásnőket, vasalónőt felveszek. Tanuló­ leányt keresek, munkateljesítménye szerint fizetést adok. N. Batkay Éva női szabómes­ter. Rácz György utca 2/a. 8—rá, 2—6-ig.___________ _____ 958 _ Megbízható, önálló szobaleányt de bizonyítványokkal lőre felve­­szék, Dr. Nóti, Hunyadi u. 5.___976 Ügyes segéd leányt azonnalra fel­vesz ,Weisa Sári ruhaszalon, Mis­kolc, Széchenyi u. 3.___________1139 Jó szakácsnőt vagy főzni tudó mindenest felveszek. Cím kiadóban: 5____________________________975 Bejárónőt azonnal felveszek. — Jímk .n. J$5. 960 ALKALMAZÁST KERES Kivételezett hadirokkant raktár­­nők 1. ügynöki. Pénzbeszedői vagy hasonló állást keres. Cím a kiadó­ba ____________________871 Angol és francia varrást tudó olcsón házhoz ajánlkozik, otthon is vállal. Cím: Lefkovits József Mis­kolc, Széchenyi u. 87. sz. Zsupán udvar._____________________971 Állást keres mindenes fözöne azonnalra vagy 15-re házaspárhoz.­­Cím a kiadóban: 906 ADÁSVÉTEL____________________ Teljesen új Gx6os. 3.5-ös Heliár Ilonaséjű Voigtländer fényképező­gép eladó. Deák u. 14.______ Modern típusú pik­upok rádiót­ keresek megvételre. Címeket a ki­adóbajtérek.___________ __ 894 Antik garnitúra. 12 személyes norpellán- és üvegkészlet eladó. — Perzsaszőnyeget veszek. „Stellar* Széchenyi utca 9. 973 Tetőcserepet, használtat, venné«. Szücsné. Papszer Utca 16. 965 LAK­AS Egy bútorozott szoba fürdőszoba­­használattal. azonnalra is. kiadó. — Széchenyi u. 117. TI. 2.______856 Szobát, termet, lakrészt­­ugy an­nak átalakítható helyiséget kere­ seV Toronvalía utca 11.________973 Bútorozott szoba kiadó. Kun J. utca 48. 746­­ M, AJ LAN Szép, adómentes kertes családi és bérházak, Telkek, szőlők jutányos árért vehetők Megbízott Boros iro­da ''7.é.,he-m­i n 9 ft-Vt.» Házat vagy lot set vunnek 46 ezer pengőig. Címeket »40 ezer­* jeligé­re kiadóba­ ______ 909 Fél házrész eladó Népkert mel­lett, 2x4 szoba. Parkettes, fürdőszo­ba, konyhában gáz bevezetve, van a házban és kert hozzá. Érdeklődők írjanak „28.000 P“ jeligére kiadóhi­vatalba^_________ 788 Vászon fehérítő utcában ház ingat­lan eladó. Érdeklődni Hunyadi p 21. ügyvédi iroda, (24­30) . , 957 ¡­K­I­A­I ÁM Miss Herbert nnc­o! fast vállal. TTorv»\h »7 f \\V/: r,j­­­óbbra. /•grelinettetem.' Férei­irtc ess» «éne*! Univerzális gáz nincs! Csak egunnal Irtasson. Ovanna! csak­ íierrtssv Irt Fazekas nte# néirv, » «fun 76-77. $4W»C Jóforgalmú textil rövusaru úxje­lemhez 10.000 pengével tőkés társat ICPreSel,­ (Jön » VinOAban 963 Gazdaságok, malomi üzemek évi szénaszükségletét fedezzük, előny­ben, ha állati takarmányozásunk jelenlegi szükségletét kielégítik. .­­.Szénbánya“ jelige. 977 ­Rádió. BUDAPEST I. 5.40: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: Ébresztő. —* Torna. 7: Hírek. Közlemények —* Reggeli zene. 10: Hírek. 10.15: Szórakoztató zene. 11.10: Nemzet­közi vízjelzőszolgálat. — 11.15: Bókai Kovács Antal hegedül. — 11.40: Divattudósítás 12: Harang­­szó — Fohász — Himnusz. 12.10: Uniczky Lászó szalonzenekara. —* 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, víz­állásjelentés. 13.30: Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószol­gálata. 14: Veress Károly és fia cigányzenekara. 14.30: Hí­rek. 14.45: Műsorismertetés. 15: Árfolyamhírek. 15.15: Rendőrzen© kar 15.50: Gyermekdélután. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17: A Budapesti Protestáns Énekkar. 17.25: Komjáthy Aladár beszél Újpestről. 17.45: Rádió­zenekar 18.35: A honvédelmi mi­nisztérium légoltalmi csoportfő­nökségének közleménye. 18.50: Hírek. 19.05: Ditróy Csiby József zongorázik. 19.30: A szamárbőr. Színmű négy képben. 20.30: Tana zene. 21: Németh Antal színész portréja. 21.20: Tárogatónégyes, cimbalomkísérettel. 21.40: Hor­váth Dudás József cigányzeneka­ra muzsikál, Solti Károly énekel 23: Szórakoztató zene. 23.45: Hí­rek. ‘ Röivolnikám 32.88 méteren, 0.125 liinneibliisnit 10—16.45: Azonos Budapest I. műsorával. 16.50—16.55: Hírek finn nyelven. 17—22.10: Azonos Budapest I. műsorával 22.15—• 22.35: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 22.40—végig Azonos Budapest I. műsorával. | NYILT-TER") Weiszman Károly nevű volt se­gédemért semmiféle anyagi felelős­­séget nem vállalok. '| Szőke Sándor fehérnemű nagykereskedő, _______ Miskolc.­­ *) E rovat alatt közöltekért aem­i szerkesztőség, sem a kiad­óhivatal felelősséget nem vállal. Kiadótulajdonos: Miskolci Újságkiadó R.­­ Felelős kiadó: Zsedényi Béla dr. Nyomtatta: FEKETE PáL ÉS TÁRSAI Felsőmagyarországi Nyomda­­villatat .Werbőczy utca 5. sírm. Felelős nyomdavezető: FEKETE PÁL.

Next