Modern Nyelvoktatás, 2011 (17. évfolyam, 1-4. szám)

2011 / 2-3. szám - Szépe György: Zsolnai János (1935-2011)

SZÉPE GYÖRGY Zsolnai József (1935-2011) Obituary of József Zsolnai Professor József Zsolnai was a member of our editorial board. He started as a primary school teacher. Then he designed an innovative program for the subject “Hungarian language - literature - com­munication”, taking into consideration the results of applied linguistics. His program became an “alternative [i.e. optional]” program for the entire country (after having organized a nationwide network of experimenting teachers). Then he gradually enlarged his program into an overall program for de­veloping values and abilities extending its scope until graduation of secondary schools, and even to teacher training. These moves were tantamount to creating a partial educational reform. Finally he became a director of educational reserach institutes (in Budapest, Pécs, Pápa/Veszprém), while his interest focussed on the theory and meta-theory of education. Folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja, Dr. Zsolnai József professzor 2011. január 12-én elhunyt. A nyelvészeti indíttatású kutató alkotásai révén elsősorban­­ iskolate­remtő - pedagógiai kutatóvá vált, ezért életének és munkásságának részletes bemuta­tását a neveléstudományi fórumokra hagyjuk. Itt és most azt próbálom meg áttekinteni, hogy nyelvészként, elsősorban alkalmazott nyelvészként mit alkotott. Ez azonban nem is olyan egyszerű, mivel az én felfogásomban az alkalmazott nyelvészetnek nehezen húzható meg a határa: ez ugyanis olyan dinamikus szakterület, amelynek határvonalát esetről esetre elmozdítja egy-egy jelentős új vívmány. Zsolnai Józseftől pedig nagyon értékes vívmány-együttes érkezett: a (magyar) anyanyelvi nevelés újszerű koncepciója, annak kísérleti kipróbálása és alternatív tantervként történő bevezetése. Fordulatos életének nagy részét szemléletesen összefoglalja önéletrajza (Zsolnai 2003), amelyben én is szerepelek Zsolnai József szemszögéből. 1962-ben találkoztunk először személyesen, de 1958-tól tudtunk egymásról, így most óhatatlanul saját szem­szögemből is igyekszem érzékeltetni, hogy mit tartok emlékezésre és követésre mél­tónak eltávozott kollegánk életművéből. (Itt jegyzem meg, hogy bár Zsolnai József elsősorban nyelvészeti kiindulású kutatónak tartotta magát, életrajzából, tudomá­nyos munkásságának egyes részeiből és számos interjújából kirajzolódik a magyar pedagógia „alternatív” története.) Életrajza annak is tanulságos lehet, aki nem értette (vagy nem szerette) Zsolnai József összetett munkásságát. Ez a harcos és újító szellemű kollegánk lépésről lépésre haladt a társadalmi mobilitás grádicsain, amelyeken egyszerre kellett tenni a magyarországi gyermekek oktatásáért és neveléséért; továbbá azokért a diszciplínákért, amelyek ezt

Next