Állami polgári fiú- és leányiskola, Mohács, 1937

//. osztály. Olvasmányok : A megpukkadt béka, Az oroszlán és az egér, A fiatal daru, A hétfejű sárkány, Az ibolya álmai, A cinkotai kántor, Mátyás a szántó, Szent Erzsébet rózsái, A ló, a bárányka és a nyúl, A kék pille, Az arany trombita, Az egri nők Pókainé, Buda visszafoglalása a töröktől, Zrínyi Ilona, Rákóczi, Királyné a trónon, A magyar ember legkedvesebb folyója, A székelyek, A medve tavasza, A fejéregyházi sas, A nők munkája, A kisgyer­mek ápolása, A táplálkozás, A rokitnói fülemüle. Költemények : Vörösmarty Szózat, Kölcsey : Himnusz, Pap-Váry Elemérné : Hitvallás, Petőfi : A jó öreg korcsmáros Lévay : Mikes, Végvári : Nagy magyar télben, Szávay : Ameriká­ból, Vályi Nagy : Három könny, Arany : A rab gólya, Szabolcska : Édes jó anyámnak, Petőfi : Falu végén kurta korcsma, Szász : Hazámhoz, Tóth : Előre. III. osztály. Olvasmányok : Eötvös K. : A csárda, Kuthy L. : A horto­bágyi csárda, Jókai : A pusztuló csárdák, Petőfi : Kutyakaparó (tartalom), Petőfi : A csárda romjai (tartalom) Pesti : A kecskeollóról, Heltai : A kakas­ról és a gyöngyről, Zrínyi : A török áfium, Pogányokból részlet, Greguss : A stílről, Hermann O. : A nagy Madárhegy felé, Baksay : Esküvő, Gyulai: Vörösmarty szülei, Bartóky : Az öregúr és a halál, Jókai Melyiket a kilenc közül ? Salamon F.: A török városainkban, Br. Eötvös : Körösi Cs Sándor, Arany: Toldi. Versek : Ady: Föl-földobott kő, Vörösmarty: Szózat, Kölcsey: Himnusz, Tompa : Az elhagyott lak, Ady : Távoli szekerek. Három árva, Lévay: Mikes, Arany : Enyhülés, Reviczky : Pán halála, Arany : Ráchel siralma, Ady : Szeretném, ha szeretnének, Toldi I. és IV. éneke. IV. osztály. Olvasmányok : Az úri hölgyhöz, Tornácomon, Pató Pál úr, Magamról, A gólya, A falusi kisleány Pesten, Etele hún királyról, Legenda a csatatérről, Az ibolya álmai, Szigeti veszedelem, Cserhalom, Az új földesúr, Bújdosók, Bánk­ bán, Török-magyar vendéglátás, Kölcsey , Mohács, Mikes Ke­lemen leveleiből részletek, Az ember tragédiája. Költemények : Ez a világ sem kell már nekem (Népdal), Boldogasszony anyánk . . . (egyházi ének), Petőfi : Reszket a bokor, mert. . ., Szabolcska : Mária, Ady : Az Úr érkezése, Ber­zsenyi : Fohászkodás, Petőfi : Egy gondolat bánt engemet, Szabolcska : Dal a kis Demeter Rózsikáról, Arany : A hamis tanú, Petőfi : A bokor a viharhoz. Vörösmarty : Magyarország címere, Petőfi : A magyar nemes. Kozma : A fecskefészek, Tompa : A pusztuló erdő, Arany : V. László, Végvári : Élőhalott bányászok. Reviczky : Magamról, Kiss József : Egy sír. Német nyelv. I. osztály. Olvasmányok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12. 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 38, 39. 48, 52, 53, 57. Übüng, Der musi kalische Esel, Der Fuchs und die Traube. Költemények : O Tannenbaum, Wen ich liebe, Frühlingslied, Die Kapelle. II. osztály. Olvasmányok : Unsere Familie, Der Morgen im Hause, Unser Wohnhaus, Unser Garten, Eine Herbstlandschaft I. rész, Eine Herbstland­schaft II. rész. Die Nahrungsmittel, Unsere Kleidung, Die Stadt, Der Früh­ling, Der Semmer 1 rész. Költemények: Herbstlied, Es geht mir nicht ein, Des Kindes, Nachtlied, Frühlingslid, Schön ist die Jugend HI. osztály. Olvasmányok : Mein Vaterland, Was haben wir verloren ? Meine Handarbeiten I.-II. rész, Berlin, Hans fährt nach Budapest, Ein Spa­ziergang durch die Stadt, Die Lebensmittel, Die Verwandschaft, Wie der Tisch fertig wird, Otto als Pfadfinder I,-II. rész, Die Heilige Elisabeth als Kind. Költemények : Einkehr, Mein Vaterland, Die Lorelei, Die Arbeit, Erlkönig. IV. osztály. Olvasmányok : Ein Spaziergang, In der Küche, Beim Kauf­mann, Hans will Eine Rundreise antreten, Ankunft im Hotel, Im Wirtshaus, Das Nibelungenlied, Siegfrieds Tod, Kremhilds Rache, Die Post, Die Land­gräfin von Thüringen, Goethe spielt bei der Mutter, Frau Rat Elisabeth Goethe. Költemények -. Heimkehr, Lied eines deutschen Knaben, Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Sänger. Az olvasmányok között felvették tartalmát, a verseket pedig könyv nélkül kell tudni. Fiúosztályokban. Rajz. I­I. Vonalvezetési gyakorlatok. Rögtönző folt­festés. Sík formák rajza és festése. Díszítő írás nyomtatott nagy betűkkel. Egyszerű alaprajzok és síkidomok másolása 1 :1 vagy 1 :2-höz arányban. II.­­ Magyar díszítő elemek és lapos tárgyak rajza és foltfestése. Rög­tönző foltfestés (virágok, gyümölcsök stb.) Tervezési gyakorlatok (ritmikus sorok). Díszítő írás kisbetűkkel, technika tollal. A vetületi és axonom átvá­­zolás elemei. 61 Rajz- és kézimunka anyaga.

Next