Mozgó Világ, 1989. január-június (15. évfolyam, 1-6. szám)

1989 / 1. szám - KEREKASZTAL - Baló György - Andics Jenő - Bihari Mihály - Medgyessy Péter - Miszlivetz Ferenc - Orbán Viktor: Merre mentünk, merre megyünk, merre menjünk?

Merre mentünk, merre megyünk, merre menjünk ? Andics Jenővel (MSZMP), Bihari Mihállyal (Új Márciusi Front), Medgyessy Péterrel (Kormány), Miszlivetz Ferenccel (Hálózat), Orbán Viktorral (FIDESZ) beszélget Baló György BALÓ GYÖRGY Köszönjük, hogy eljöttek. Azt gondolom, külön is meg kell köszönni a Magyar Néphadsereg illetékeseinek, hogy lehetővé tették Orbán Viktornak, aki katonai szolgálatát tölti, hogy itt ülhessen velünk... El kell mondanom, hogy többen is több kísérletet tettünk arra, hogy a Magyar Demokrata Fórum egy képviselője részt vegyen ezen a beszélgetésen. Ők azonban sajnálatunkra azt mondták, hogy nem kívánnak élni ezzel az alkalommal. Amit mi sajnálunk. A jelenlévők természetesen részben a saját véleményüket képviselik, részben annak a szervezetnek, tömörülésnek a véleményét, amelynek képviseleté­ben ma, 1988. október 21-én itt vannak. Javaslom, először is próbáljuk meg áttekinteni, mi történt a magyar politikában 1988-ban, honnan hova jutott a magyar politika vagy a magyar politikai élet 1988-ban. Ha Andics Jenő ezt elfogadja, az ő helyzetértékelését szeretném vitaalapul felajánlani a többieknek. ANDICS JENŐ Rendben van, kezdhetjük így is. 1988-at kétféleképpen lehet értékelni: másképp a pártértekezlet előtti hónapokat, és másképp az azóta történteket. A pártértekez­let előtti időszakot az jellemezte, hogy miközben nagyon jelentős gazdasági, társadalmi feszültségek halmozódtak fel, ezeknek a feszültségeknek a felszíni megjelenítési lehetőségeit politikai szándékok is korlátozták. Közben pedig dinamikus politikai cselekvésre lett volna szükség. A párt adott állapota és a politikai intézményrendszer adott állapota a dinamikus politikai cselekvést nem tette lehetővé - és folytathatnám a sort. A májusi pártértekezleten, úgy érzem, nagyon fontos dolog történt. Mégpedig az, hogy az a megújulási törekvésrend­szer, s azok a személyi változások, amelyek a párt számára egy másfajta politizálás lehetősé­geit megnyitották, ezúttal nem fölülről lefelé születtek meg, hanem ezeket a változásokat ANDICS JENŐ­­ 43 éves, a szociológia témaköreiben folytat tudományos tevékenységet. A Politikai Főiskola rektorhelyettese volt; a pártértekezlet után az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának vezetőjévé nevezték ki. BIHARI MIHÁLY - 45 éves, jogász-, majd szociológusi diplomát szerzett. Az Állam- és Jogtudományi Kar politológiai csoportját vezeti; egyetemi docens. MEDGYESSY PÉTER -46 éves. 1966-ban végzett a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. A Minisztertanács elnökhelyettese. MISZLIVETZ FERENC - 34 éves, a MKKE-n és az ELTE bölcsészkarán (történelem szakon) szerzett diplomát. 1982 óta a Szociológiai Intézet munkatársa. ORBÁN VIKTOR - 25 éves. 1987-ben fejezete be jogi tanulmányait az ELTE-n. 1988 áprilisától az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíjasa, az Európa Kutatócsoport tagja. A FIDESZ alapító tagja és szóvivője. Jelenleg katonai szolgálatát tölti Zalaegerszegen.

Next