Mozgó Világ, 1993. július-december (19. évfolyam, 7-12. szám)

1993 / 8. szám - TANULMÁNYOK - Lázár Guy: Jólét vagy szabadság? - Közvélemény-kutatások a rendszerváltásról

előbbiek utasítják el leginkább, és az utóbbiak legkevésbé (6. ábra). És mi­közben az intézményrendszer elfoga­dása nem függ össze a pártállással, a korlátozások elutasítása összefügg ve­le: a Fidesz hívei sokkal következete­sebb demokraták, mint az MDF vagy a KDNP támogatói (7. ábra). 6. ábra: Az intézményekhez és a korlátozásokhoz való viszony a válaszadók iskolai végzettsége szerint (+100-tól-100-ig terjedő skálán) 60 40 20 0 -20 -40 -60 26­ H/l/l,...14......... 39 ■ S_mm 1 -48 m ■ -23 ...­16.................................. 0-7 osztály Általános iskola Középiskola Főiskola, egyetem­i Intézmények E/2 Korlátozások + 100: tejesen elfogadja őket; -100: teljesen elutasítja őket 7. ábra: A korlátozásokhoz való viszony a válaszadók pártállása szerint (+100-tól -100-ig terjedő skálán) KDNP MDF FKgP SZDSZ MSZP Fidesz VI Korlátozások + 100: teljesen elfogadja Sketj -100: teljesen elutasítja Sket

Next