Mozgó Világ, 1995. január-június (21. évfolyam, 1-6. szám)

1995 / 1. szám - A KORRUPCIÓRÓL - Edit-Szikra Zsuzsa: Korrupció-puzzle

Az V. kerület esete 1990. október 12. MTI-hír Mihályi Gábor 38 éves pszichológus­tanárt - az SZDSZ jelöltje személyé­ben, közel 4 órás vita után - megvá­lasztották pénteken a főváros V. kerü­leti polgármesterének. A 31 tagú V. kerületi önkormányzati képviselő-testületben a pártok mandá­tummegoszlása a következő: SZDSZ 13, MDF 7, Fidesz 6, SZDSZ-Fidesz 3, KDNP 1, MSZP 1. 1992. február 7. MTI-hír Az V. kerületi önkormányzat Fi­­desz-frakciója szerint Mihályi Gábor polgármester alkalmatlan feladatai­nak ellátására, ezért lemondását kö­vetelik. A Fidesz-frakció azt kifogásolja, hogy a polgármester nem, vagy csak jelentős késéssel hajtja végre a testü­let határozatait, számos esetben in­tézkedik a testület jóváhagyása nél­kül, s ezen intézkedéseinek jó része ráadásul jogsértő is. ...igennek tekin­tik például a kerület vagyonfölméré­­sére adott 40 millió forint értékű megbízatást. Június 19. Magyar Nemzet Felfüggesztették hivatalából az V. kerületi polgármestert. A felmentés 15 napra szól. Az ügy előzménye: a polgármester alkalmatlanság címén néhány napja dr. Xantus Judit jegyző munkaviszo­nyát azonnali hatállyal megszüntette. A képviselő-testület véleménye szerint Mihályi Gábor intézkedése törvénysér­tő, mert döntését a képviselők jóváha­gyása nélkül hozta. A testület ezért fe­gyelmi vizsgálatot kezdeményezett, egyidejűleg semmisnek nyilvánította a jogsértő intézkedést, és a jegyzőt visszahelyezte állásába. Június 30. Új Magyarország ...felvetődik az is (Szoldán Péter, Fi­desz), hogy jogtalan és sötét úton ju­tott lakáshoz a polgármester... Karsai Izabella, Strasser Tibor, Kapitány Éva fegyelmi bizottsági tagok iratok híján nem tudnak betekinteni az ügy hátte­rébe. Június 30. Kurír Azt sejtették a polgármester ellenfe­lei, hogy Mihályi Gábor azért nem adta oda irodájának kulcsát, hogy az ellenőr­ző bizottság megnézhesse az iratokat, mert jogtalanul tart birtokában doku­mentumokat, amelyek „bűnösségét bi­zonyították volna”. Viszont kiderítet­ték, hogy az akták nem rendeltetési he­lyükön tartózkodnak. ...A testület egyik tagja bejelentette, tudomása szerint a polgármester jogcím nélküli, rosszhi­szemű bérlő volt megválasztása előtt, és csak beiktatása után tizenkét nappal minősítették át jóhiszemű, jogcím nél­küli lakóvá. Egyben azt szerette volna bizonyítani: azért kérték nemrégiben egyes képviselőtársai a Deák Ferenc út 21. számú ház elidegenítésének elfoga­dását, mert a polgármester itt lakik, és szeretné megvenni lakását... A polgár­­mester ezt azzal cáfolta meg, hogy ő nem is adta be lakásvásárlási kérvé­nyét a kerületi önkormányzatnak. Július 14. Esti Hírlap A mackós feszült figyelemmel dolgo­zott. A „zsákmány”... 2300 svájci frank... A mackós az ORFK szakembe­re, a tanúk az V. kerületi polgármester ügyét vizsgáló bizottság. A munkavégzés alól felfüggesztett belvárosi polgármestertől hiába kérték, hogy adja át a páncélszekrény kulcsát. Ezért került sor a fenti „bűncselek­ményre”. A bizottság tagjai meglepett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék