Mozgó Világ, 2003. január-június (29. évfolyam, 1-6. szám)

2003 / 6. szám - REGÉNYRÉSZLET - Békés Pál: A képíró 4. rész

san megismerkedtem mindenkivel, akit ismernem kellett, apám öccse azt mondta, memorizáljam a neveket, az arcokat, és ápoljam a koktélkapcsolatokat, azok a leg­­tartósabbak. A harckocsialkatrészek papíron átváltoztak „a haladás szolgálatának tárgyi fel­tételeivé” vagy „a békés termelés zavartalan működésének biztosításához elenged­hetetlenül szükséges felszerelésekké”. Nagybátyám elismételtette velem ezeket a kifejezéseket, mondván, hasznos lenne, ha megszoknám a zamatát. Megint csak nem tudtam, komolyan beszél-e. Feladtuk a megrendelést az otthoni vállalatnak. Szerződéseket kötöttünk, adminisztráltunk, listát készítettünk, nyomtatványokat töltöttünk ki, pecsételtünk, iktattunk. - Összegzésül tehát: mi dolgunk a harmadik világban? - kérdezte apám öccse, és már felelt is: - Az, hogy éljen és virágozzék az országaink közötti gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolat. Ismételd! A külker vállalat budapesti főhadiszállásáról a szerződések, a listák elröppentek valódi rendeltetési helyükre, az üzbegisztáni Sahriszabz melletti sivatagi raktár­városba. Szinte láttam magam előtt az irodában az ezüstös szamovár mellett izza­dó hórihorgas, cakkos szájú főnököt, aki annak idején búcsúzáskor oly barátságo­san lapogatta a vállam. Láttam magam előtt, amint végignyálazza a Budapestről érkezett rendelvényeket, majd sétára indul a raklapok, állványerdők, polcrendsze­rek között, és diktálja segédeinek, mire van szükség. Ha azt olvassa, „torokgázvezeték-könyökcső”, tudja, 85 milliméteres D-5-T85-öS harckocsiágyú. És már szalad is érte a mennyezetdaru. Ha azt olvassa, „K-61-es mélyművelésű bányába való légnedvesség-szenzor”, tudja: PT-4­7-es parancsnoki toronyperiszkóp, viszont ha azt olvassa, „Ural típusú olajfúrótorony-aggregátor”, akkor a napnál is világosabb: 500 lóerős, 12 hengeres V-2-34-es dízel harckocsimo­tor. És már gurul is érte az elektromos targonca, hogy raklappal együtt fölemelje, és vigye az odakint várakozó teherautóhoz. Minden alkatrésznek megvolt az álne­ve, és az utánpótlás papíron nyomtalan maradt. A tankgyógyeszközök hajón és repülőn érkeztek az Afrika nyugati és keleti part­jain felállított depókba, és rövidesen megtalálták a sérült T-34-eseket, melyek új életre keltek, és csikorogtak tovább a szavannán vagy később odafent, Afrika szar­ván, Ogadenben, az etióp-szomáli határon, mikor hol volt rájuk szükség. A rozs­dás vasszekerek fogyatkoztak, de a maradék szolgált derekasan, és mindez afrikai belügy maradt, melyhez a béketábornak abszolúte semmi köze sem volt, hiszen a Szovjetunió nem szállított hadfelszerelést - hogy is tette volna? Mi pedig turbéko­­ló békegalambok voltunk, csupa-csupa polgári meg civil meg mélyen emberi szük­ségletet elégítettünk ki. Bizony. Papírunk is volt róla. Hamar belerázódtam a melóba, megszakadni nem kellett tőle, végül is tárgya­lásból és papírmunkából állt, meg persze állandó készenlétből. Soha nem lehetett tudni, mikor, milyen, mennyi torokgázvezeték-könyökcsőre vagy más effélére van szükség. Kezdetben apám öccse csak egy-egy apróságot bízott rám, hogy teszteljen, és persze közben tanítson, azután fokozatosan egyre több feladatot adott át, de so­sem mulasztotta el megjegyezni: - A segéd csak akkor dolgozhat önállóan, ha meg­kapja a mesterlevelet! - Azután annak is eljött az ideje, legalábbis azt hittem. Egy délután leterítette a váltóját. A semmiből tört elő. A kora esti koktéltárgya­lásra készülődött éppen, a Quinaxixi negyedben lévő bárba, melynek homályos ter­meiben homályos üzletek köttettek, míg halkan szólt a dzsessz, és egy mély afri­kai blueshang simogatta a bent ülőket. (Az énekes, ez a kopasz, szikár, féllábú em­berke - aknára lépett valahol délen - már rég az amerikai koncerttermek és a le­mezpiac sztárja lett volna, ha nem ide születik.) Apám öccse az egyik percben még a hotelszolgával civakodott - nem elég, hogy képtelen rendesen élre vasalni a khakiszín vászonöltöny nadrágját, de még neki áll feljebb -, a következőben pedig már az ágyon feküdt, és kattogott. Nem lehetett

Next