Mozgó Világ, 2003. július-december (29. évfolyam, 7-12. szám)

2003 / 9. szám

Mozgó­ lexikon A-Zs ALMÁSI MIKLÓS 1932-ben született Budapesten. Esztéta, filozófus, az MTA rendes tagja, kétszeres József Attila-díjas. Legújabb könyve: Anti­­esztétika (2003). BÁNKI ÉVA 1966-ban született Nagy­kanizsán. Magyar-portugál szakon végzett az ELTE-n. Irodalmat tanít az ELTE-n és a Károli Gáspár Reformá­tus Egyetemen. BARNA IMRE 1951-ben született Bu­dapesten. 1975-ben végzett az ELTE olasz-német szakán. Műfordító, az Európa Könyvkiadó főszerkesztője, lapunk versrovatvezetője. BÁTHORI CSABA 1956-ban született Mohácson. Jogi egyetemet végzett. Költő, műfordító, esszéista, Szobotka Tibor-díjas. Legutóbbi kötete: Egy­­másodpercesek (kispróza, 1997). BÉKÉS PÁL 1956-ban született Bu­dapesten. József Attila-díjas író, drá­maíró, műfordító. Legújabb könyve: Bélyeggyűjtemény (1999). BÚZÁS HUBA 1935-ben született Medgyesegyházán. Jogot végzett Pé­csett. Nyugalmazott bíró, Veszprém­ben él. Verseskötete: Kávéillat­ korán ébredőknek (2000). DRASKÓCZI ÁGNES 1969-ben szü­letett Miskolcon. 1996-ban végzett az ELTE angol nyelvtanári szakán. Középiskolai tanár. FÁY MIKLÓS 1964-ben született Bu­dapesten. 1989-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Sza­badfoglalkozású kritikus. GYŐRFFY IVÁN 1972-ben született Budapesten. 2000-ben végzett az ELTE történelem-összehasonlító iro­dalom-kommunikáció szakán. Esz­­széíró, kritikus. Könyve: Végjáték (2002). HAJDÚ TIBOR 1930-ban született Budapesten. 1953-ban végzett az ELTE-n. Történész, a történettudo­mányok doktora. Legutóbbi könyve: Tisztikar és középosztály - Ferenc József magyar tisztjei (1999). Ifj. KORSÓS ANTAL Jogász. JOKESZ ANTAL 1952-ben született Devecserben. Balogh Rudolf-díjas fotóművész, kurátor. A preparált idő nyomában című fotó- és esszéköte­te 1999-ben jelent meg. KUN ISTVÁN 1941-ben született Me­zőtúron, 1951 óta Szabolcsban él. Az ELTE jogi karán végzett 1964-ben. Volt újságíró, téeszelnök. Szociográ­­fus. MOLNÁR GÁL PÉTER 1936-ban szü­letett Budapesten. Színikritikus. Leg­utóbbi könyve: Pesti mulatók (2001). PODMANICZKY SZILÁRD 1963-ban született Cegléden. író, újságíró, a Délmagyarország munkatársa. Leg­utóbbi könyve: Két kézzel búcsúzik a leopárd (regény, 2001). RÁDAI ESZTER 1946-ban született Budapesten. 1971-ben végzett az MKKÉ-n. Az ÉS munkatársa, Pulitzer­tv: s? :yar TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KOZGaZDAS­ vGT­UDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁR Ili? ftuÁapest, DudsSrsi ét -43,_________________________________________________________________ 1% A 2002. évben átutalt 498 547 Ft összegű „1%”-ot fénymásoló és számító­gép, valamint asztali számológép vásárlására használtuk fel. Köszönjük mindazoknak, akik támogattak bennünket. Adószámunkr1:9650414-241 Mozgó Világ Alapítvány emlékdíjas. Interjúkötete: Pénzügy­­miniszterek reggelire (2001). RÓZSA GYULA 1941-ben született Miskolcon. Művészettörténész, kriti­kus. 1964-től a Népszabadság mun­katársa, 1985-1992 között az Iparmű­vészeti Múzeum főigazgatója volt. TAKÁCS FERENC 1948-ban született Budapesten. 1972-ben végzett az ELTE magyar-angol szakán. Iroda­lomtörténész, műfordító, kritikus, író; az ELTE oktatója, az Angol-Ame­rikai Intézet docense. VÁGÓ RÓBERT 1980-ban született Budapesten. A Szegedi Tudomány­­egyetem színháztudomány szakos hallgatója. VÁRADI JÚLIA 1948-ban született Bu­dapesten. Az ELTE angol-német sza­kán végzett 1971-ben. Újságíró, a Ma­gyar Rádió szerkesztő-riportere. ZSÁMBOKI ANDRÁS 1970-ben szü­letett Budapesten. 1994-ben végzett az ELTE történelem-elméleti nyelvé­szet szakán. Műfordításból és kulturá­lis újságírásból él. Legutóbbi műfor­dítása: Tom Wolfe: Talpig férfi (2000). A borítót Vali Dezső tervezte Színes melléklet: Jokesz Antal munkái

Next