Múltunk – politikatörténeti folyóirat 54. (Budapest, 2009)

3. szám - Budapest '50 - Sipos András: Nagy-Budapest létrehozásától Nagy-Budapest revíziójáig (1949-1956)

e származó erőforrásoknak, a közösségformálásnak csekély jelentőséget tulajdonítottak. Merészen kívántak élni az autonómiát többnyire vi­szonylag friss élményként, intenzíven megélő és azt féltő, az integrált helyi társadalommá válás útján még jobbára csak elindult „peremtele­pülések" összevonásának eszközével. A tervezet mindent átható racio­nalizmusának látszólag ellentmond, hogy az összevonásokat a kialakult közigazgatási határok tiszteletben tartásával képzelték el, s Kis-Buda­pesten belül még a kerületi beosztás legnyilvánvalóbb anomáliáinak kor­rigálására sem próbálták kihasználni az átszervezés adta lehetőséget. Valószínűleg a javaslattal szemben amúgy is elsöprő erejűnek ígérkező 1. térkép. Szendy Károly terve Nagy-Budapest területére és kerületi beosztására, 1942 Forrás: Szendy Károly: Tanulmány Nagy-Budapestről, megalkotásának előfeltételeiről és lehetőségeiről. Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, 1942. 28-29.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék