Művelődési közlöny, 1980 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1980-05-07 / 9. szám

9. szám MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY Székelyhídi Györgynek, a Szegedi Nemzeti Színház énekkari tagjának, Zámori Lászlónak, a Szegedi Nemzeti­ Színház színművészének, KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Gábor Istvánnak, a Szegedi Nemzeti Színház oldalvezetőj­ének, Kátay Endrénének, a Szegedi Nemzeti Színház főpénztárosának, Zsiga Györgynek, a Szegedi Nemzeti Színház díszítőjének; Hajdú-Bihar megye SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT Szidor Jánosnénak, a Debreceni Háziipari Szö­vetkezet tervező népművészének, Varga Lajosné tervezőnek; KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Balogh Ferencnek, a Debreceni Csokonai Szín­ház gépkocsivezetőjének, Matkó Sándornak, a Debreceni Csokonai Szín­ház ügyelőjének, Mészáros Gyulánénak, a Debreceni Csokonai Színház szabótár-vezetőjének, Komárom megye SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT Galamb Zoltánnénak, a bakonyszombathelyi Ál­talános Iskola tanítójának, Nagyfalusi Tibornak, a Petőfi Sándor Művelő­dési Központ Klubszínpada vezetőjének, Szőllősi Zsigmondnénak, a naszályi Művelődési Ház irodalmi színpada vezetőjének, Tőkési Zoltánnak, a császári Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökének. KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Buda Mihálynak, a Komárom megyei Művelő­dési Központ szerelő-fűtőjének, Schleifer Lajosnak, a szentgyörgymezői Klub­könyvtár tiszteletdíjas vezetőjének; Somogy megye SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT Hevesi Andrásnak, a Kaposvári Csiki Gergely Színház karmesterének, Tihanyi Ferencnek, a Kaposvári Csiky Gergely Színház zenekari tagjának, KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Blinszki Józsefnek, a Kaposvári Csíki Gergely Színház férfi szabójának, Kiss Ferencnek, a Kaposvári Csiky Gergely Színház színpadmesterének, Papp Istvánnénak, a Kaposvári Csiky Gergely Színház bútortára vezetőjének, Szolnok megye SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT dr. Kató Lászlónénak, a Szolnoki Szigligeti Szín­ház szervező titkárának, Varga Tamásnak, a Szolnoki Szigligeti Szín­ház színművészének, Vincze Ferencnek, a Szolnoki Szigligeti Szín­ház zenekari tagjának; KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Kerekes Andrásnénak, a Szolnoki Szigligeti Színház mosónőj­ének, Szeleczki Imrének, a Szolnoki Szigligeti Szín­ház főkellékesének; Veszprém megye SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT Buc­la Idának, a Veszprémi Petőfi Színház sú­gójának; KIVÁLÓ MUNKÁÉRT Marton Bélánénak, a Veszprémi Petőfi Színház műszaki-gazdasági titkárának, Váradi Gézának, a Veszprémi Petőfi Színház gépkocsivezetőjének, Budapest főváros SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT Blasek Györgyinek, az Állami Bábszínház szín­művészének, 405

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék