Művelődési közlöny, 1995. július-december (39. évfolyam, 19-37. szám)

1995-12-04 / 33. szám

XXXIX. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM Ára: 172.- Ft 1995. DECEMBER 4. FELHÍVÁS! A közlönyök előfizetési rendje 1996. évre megváltozik. Kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy a közlöny utolsó oldalán közzétett megrendelőlap szerint újítsák meg előfizetésüket 1996. január 1-jétől, mert a Postánál automatikusan lejár korábbi rendelésük az év végével! TARTALOM Oldal JOGSZABÁLY A Kormány 130/1995. (X. 26.) Komi. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról............................................................................................... 1757 JOGSZABÁLY A Kormány 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról : 1. § A Kormány a közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról szóló 1995. évi LXXXV. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján e rendelet mellékleteként kiadja a Nemzeti alaptantervet. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti alaptanterv Tantervi alapelveinek kiadásáról szóló 31/1994. (III. 12.) Korm. rendelet. Horn Gyula s. k., miniszterelnök­­ •

Next