Oktatási Közlöny, 2002. július-december (46. évfolyam, 18-36. szám)

2002-08-02 / 21. szám

ЛХ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 43/2002. (VI. 18.) О. 1. A bűnügyi vezető és a közbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szakok képesítési követel­ményeiről.......................................................................................... 2657 44/2002. (VI. 18.) OM r. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról......................................................... 2659 HATÁROZATOK Az oktatási miniszter szakindítási határozatai............................ 2678 Az oktatási miniszter határozata a testkulturális felsőoktatás alapképzési szakjain folyó képzésről........................................ 2679 KÖZLEMÉNYEK Az oktatási miniszter közleménye az akkreditált iskolai rend­szerű felsőfokú szakképzésekről szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jegyzék közzétételéről.................................................................................. 2679 oldal Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen habilitált doktori cí­met elnyertek jegyzéke.................................................................. 2694 A Debreceni Egyetemen habilitált doktori (dr. habil) címet szereztek j­egy­zéke.......................................................................... 2695 Tájékoztató a XI. Országos Ifjúsági Tudományos és Innová­ciós Versenyről................................................................................ 2695 Az Autizmus Szakmai Egyesület 2001. évi közhasznúsági jelentése.............................................................................................. 2696 Az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény pályázatot hirdet üzemeltetési és szolgáltatási igazgató, valamint szo­ciális igazgató beosztás ellátására.............................................. 2696 Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira.............................................................................................. 2697 Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állá­saira .................................................................................................... 2699 Pályázati felhívás pedagógus és egyéb állásokra....................... 2701 Bizonyítvány érvénytelenítése......................................................... 2710 Címváltozás.......................................................................................... 2711 Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közle­mények közzétételének módjáról................................................ 2711 A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások................ 2711 JOGSZABÁLYOK Az oktatási miniszter 43/2002. (VI. 18.) OM rendelete a bűnügyi vezető és a közbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. § (1) A bűnügyi vezető szakirányú továbbképzési sza­kon bűnügyi vezető szakirányú szakképzettség szerez­hető. (2) A közbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szakon közbiztonsági vezető szakirányú szakképzettség szerezhető. (3) Az (1)—(2) bekezdésben meghatározott szakkép­zettségek csak e rendelet szerinti szakirányú továbbkép­zésben szerezhetők meg. 2. § Az 1. számú melléklet a bűnügyi vezető szakirányú továbbképzési szak, a 2. számú melléklet a közbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak képesítési követel­ményeit tartalmazza. 3. § • Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Dr. Magyar Bálint s. k., oktatási miniszter

Next