Oktatási Közlöny, 2007. szeptember-december (51. évfolyam, 26-36. szám)

2007-10-05 / 27. szám

27. szám__________________________OKTATÁSI KÖZLÖNY_____________________________2995 1-4. évfolyam__________5-6. évfolyam__________7-8. évfolyam__________9-12. évfolyam Tapasztalatszerzés Az önálló Adatok, ismeretek Különböző ismeretek, adatok, ismeretszerzés gyűjtése különböző információhordozók információk gyakorlása (pl. információhordozókról célszerű használata az gyűjtésében (könyv- és könyvek keresése tanári segítséggel, életkornak megfelelő könyvtárhasználat, megadott témához csoportosan és önállósággal, verbális és nem verbális egyénileg, önállóan. A gyűjtött [hangzó és képi] csoportosan). ismeretek elrendezése, információk Tapasztalatgyűjtés a kitűzött célnak feldolgozásának különböző megfelelő gyakorlása). információhordozók felhasználása, működéséről, _______________________használatáról.________________________________________________________ Gyermekeknek szóló Elemi gyakorlottság az Az információ­ismeretterjesztő művek, információ felhasználás néhány lexikonok, szótárak felhasználásában, a további normájának megismerése, források megismerése, használata, megjelölésében, alkalmazása (pl. a források megjelölése, az idézés formai és etikai szabályai, jegyzetek ____________________________________________________________________készítése).______________ Vázlatkészítés tanári Vázlat felhasználása Önálló vázlatkészítés Önálló vázlatkészítés irányítással. Vázlatok különböző témájú, rövidebb szövegek adott feladathoz, önálló bővítése, műfajú szövegek alapján, témához, a vázlat alapján szűkítése megadott megértéséhez, különböző műfajú szempontok szerint._____megfogalmazásához.__________________________szövegek alkotása._______ Ismerkedés különböző Egyszerűbb szövegek Verbális és nem verbális információhordozókkal vizuális környezetének (hangzó és képi) (pl. vizuális, átlátása, ábrák, információk együttes audiovizuális, illusztrációk kezelése, megértése elektronikus, internet, értelmezése (pl. illusztráció, ábra, CD-ROM), szövegösszefüggésben, tipográfia, grafikonok értelmezése szövegösszefüggésben, szövegek vizuális ____________________________________________________________________elrendezése)._________ Az összefoglalás Az összefoglalás Az összefoglalás sajátosságainak és sajátosságainak műveletének gyakorlása, szerepének ismerete, összefoglalás önálló alkalmazása (pl. a megismerése, készítése megadott lényeg kiemelése, megértése, szempontok alapján időrend követése, adatok tanári irányítással, rendszerezése, csoportosan és álláspontok elkülönítése). ______________________________________________önállóan.______________________________________ Jegyzetkészítés tanári Az önálló jegyzetkészítés irányítással. A gyakorlása tanári tömörítés és a segítséggel és a nélkül lényegkiemelés (pl. kulcsszavak gyakorlása, kiemelése, szerkezeti ____________________________________________________________________tagolás).________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék