Lyka Károly szerk.: Művészet 7. évfolyam (Budapest, 1908)

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapest.

Next