Lyka Károly szerk.: Művészet 15. évfolyam (Budapest, 1916)

Tavaszi szám - Képek

// XV*IK ÉVFOLYAM j^J ^J^ JJ ^ ^ ETf ^ TAVASZI SZÁM MAGYAR MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT • SZERKESZTI LYKA KÁROLY TARTALOM SZÖVEG A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása , 1 A harctér halottai 12 Krónika 14 A Műcsarnokból 35 Lejáró pályázatok 46 KÉPEK Zala György : Mátyás király tudósai és művészei között 1 Koszkol Jenő: Terített asztal 2 Szlányi Lajos: Téli alkonyat 3 Glatz Oszkár: A csizmadiánál 4 Benczúr Gyula: B. Simon Jakab 5 Dobai Székely Andor: Bretagnei vásár .... 6 Hatvany Ferenc báró: Akt ........ 7 Bruck Miksa: Intérieur János főherceg Orth­kastélyából . 8 Czencz János: Alvó nő 9 Edvi Illés Aladár: Borjú 10 Csók István: Falkép ebédlőbe II Kolozsvári Szeszák Ferenc: A Kárpátok őre . 12 Su­pola Erső: Gróf Festetics Nicolas portrészobra 13 Vidovszky Béla: Tájkép 14 Ujváry Ignác: Dűlőúton 15 Udvary Géza: Egy intrikus 16 Ferenczy Károly: Női akt fekete háttéren . . 17 Perlrott Csaba Vilmos: Cigánymodellek ... 18 Juszkó Béla: Kamall-hegy támadása 19 Rubletzky Géza: Sándor 20 Szamosi Soós Vilmos: Anti 21 Berkes Antal: Bulyovszky utca 22 Iványi Grünwald Béla: Szieszta 23 Balló Ede: Gyermekarckép 24 Magyar«Mannheimer Gusztáv: Amorett ... 25 B. Pauly Erik : Reggeli­ asztal 26 Szüle Péter: Készül a csarapé 27 Kallós Árpád: Arckép 28 Kézdi Kovács László: Erdőrészlet a budai római fürdőből 29 Szenes Fülöp : Tavasz 30 Nádler Róbert: Kék ég Tirolban 31 Telcsné Stricker Gina: Képmás 32 Damkó József: Női fej 33 Boruth Andor : Szontágh Jenő dr. főispán arcképe 31 Czigány Dezső: Bibornok 35 Kiss Rezső: Részlet a bombázás előtti Nieuportból 36 Bosznay István: Zsilip a Nyitrán 37 Pentelei Molnár János: Azálea 38 Beszédes László: Osztrigás leány 36 Knopp Imre: Hollandi leányok 40 Kléh János: Téli táj 41 Jendrassik Jenő: Tanulmányfej 42 Frank Frigyes: Báró Schönau M. Frigyes arci képe 43 A budapesti krematórium-tervpályázaton első díjat nyert mű, Hiklich Rezső tervrajza . , 44 Gách István, az orosz fogságba került magyar szobrász egyik Oroszországban készített mű­vével ......... 45 Madonna. Gách Istvánnak orosz fogságban készített szoborműve 46 Sebesültek. Gách Istvánnak orosz fogságban készült szoborműve 47 // MAGYAR FIGYELŐ FELELŐS SZERKESZTŐ: HERCZEG FERENC. A világháború legérdekesebb és legkomolyabb problémá­­val foglalkozik a Magyar Figyelő minden egyes száma. Nemzetgazdasági, világpolitikai és humanisztikus szem­pontokból vizsgálja és analizálja minden egyes stádiuma •• az aktuális kérdéseket. •• Megjelenik minden he­lyén és 16-án. Előfizetési ára negyedévre 6 kor. Egyes szám­ára 1 kor. Singer és Wolfner kiadása, Budapesten VI. ker., Andrássy­ út 16. szám.

Next