Lyka Károly szerk.: Művészet 17. évfolyam (Budapest, 1918)

Tavaszi szám - Képek

// XVIMK ÉVFOLYAM JyJ "JJ^/'É­S 2 ET 1918 TAVASZI SZÁMS MAGYAR MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT • SZERKESZTI LYKA KÁROLY Pállya Celesztin: Itató 1 Benczúr Gyula: Gróf Tisza István arcképe 2 Karlovszki..Bertalan: Dr. Zólyomi Wágner Géza 3 Kacziány Ödön : Tajtékzó hullám 4 Kosztolányi Gyula : Tabáni részlet 5 Ujváry Ignác: A merengő­ 6 Komáromi Kacz Endre: Ősz 7 Herrer Cézár : Libreria vecchia ed orologio 8 Szüle Péter: Tükör előtt 9 Rem­ek Árpád: Kék hangulat 10 Benczúr Béla: Pergola 11 Szenes Fülöp: Andalúziai szépség 12 Báró Mednyánszky László: Kárpátokban 13 Frank Frigyes: Női arckép .14 Balló Ede: Báró Forster Gyula arcképe 15 Magyar Mannheimer Gusztáv : Kora tavasz 16 Frecskay Endre : Téli kép faluvégén 17 Kézdi Kovács László : Hervadáskor 18 Gy. Sándor József: Prága 19 Moldvai Krajna János : Erdei zivatar 20 Dudits Andor: Vihar után 21 Burghardt Rezső: Kell Duci 22 Knopp Imre: Sevillai táncosnő 23 Rem­ényffi Jenő : Zöld szoba 24 TARTALOM SZÖVEG A tavaszi kiállítás 1 Krónika 9 Sós Géza 2 A Műcsarnokból 2 KÉPEK Horvai János: Síremlék 2 Glatz Oszkár: Krumplit hámozó leány 2 Nádler Róbert: Fiatal festőnő 2 Edvi Illés Aladár : Fekvő tehén 2 Szlányi Lajos: Búcsúzó tél 2 Nagy Vilmos : Pihenő 3 Kálmán Péter: Fiatal parasztasszony 3 Béli Vörös Ernő: Kútnál 3 Stetka Gyula: Arckép 3 Szamosi Soós Vilmos : Recece, nem vagyok én kapitány . 3 Wágner Géza : A budai Szt. Anna templom 3 Bachmann Károly: Csendélet 31 Murányi Gyula: K. Durigó Ilona­­', Liptóújvári Stróbl Alajos: Anyám 31 Nagy Ernő : Búcsúsok 31 Müller Ágosta : Tanulmány 41 Vajda Zsigmond : Clownesse 41 Medgyessy Ferenc: Lovas 41 Beszédes László : Roham után 43 Olgyai Viktor: Dérvirágzás 44 Kemény Nándor : Egy kis operáció 45 Merész Gyula Bajor Gizi arcképe 45 Markó Ernő : Orosz Fogoly-típus 47 Sós Géza : Bika 48 Tizenhárom magyar festő. Irta: Lázár Béla. 16 műmelléklettel. Tanulságos, s egyben érdekes és élvezetes olvas­mány ez a könyv, amely sok ismeretlen intimitással is szolgál a magyar festészet jelenéből. Századok Legendái. Az akt. Irta : Malonyai Dezső. A klasszikus és modern festőművészek remekművei­­nek számos illusztrációjával. Ára 8 korona. A jégvilág. Sarkkutatások története.?Képek­­kel. Irta­: Dr.­ Cholnoky Jenő. Ara 8 korona. A Rokokó. Korrajz. Irta: Adorján Andor. Képekkel. Ára 8 korona. A Biedermeier. Korrajz. Irta: dr. Farkas Zoltán. Képekkel. Ára 8 korona. KREUTLE FERENC BUDAPEST, IV., KÁROLY­ U. 1., KÖZPONTI VÁROSHÁZ 11. SZ. BOLT. TELEFON 77-44 Festővásznak, deszkák, kartonok, ecsetek és festőszerek. Gouache, góbiin, majolika, porcel­lán, selyem, üveg és zománcfestékek. Faégető készülékek, mindennemű festendő tárgyak s mintázó kellékekből. Nagy raktár művészeti olaj- és aquarell-festékekből: J. Blockx & fils Vieux-Dieu, Fritz Behrendt München, Lefranc & Co. Paris, Müller Testvérek Budapest, Reim­féle normálfestékek München, H. Schmincke és Társa Düsseldorf, Dr. Fr. Schoenfeld & Co. Düsseldorf, Windsor és Newton London

Next