Vedres Márk szobrászművész gyűjteményes kiállítása (Fővárosi Népművelési Központ, Budapest, 1948)

­ Fővárosi Népművelési Ing... irodalmi délutánjai a Népművelési Központ kiállítóhelyiségében (VII., Rákóczi­ út 30. félemelet) 1948 március 17-én, szerdán d. u. 6 órakor KOMLÓS ALADÁR PAVLÁNSZKY EDINA KELEN DÓRA 1948 március 31-én, szerdán d. u. 6 órakor BÖLÖNI GYÖRGY HONT ERZSI LADÁNYI FERENC BELÉPŐDÍJ NINCS Április 1-től április 14-ig Vedres Márk szobrászművész gyűjteményes kiállítása Felelős kiadó: dr Faludi János Budapest székesfőváros házinyomdája — 10*7630 Felelős vezető: dr Mihalik Gusztáv A FŐVÁROSI NÉPMŰVELÉSI KÖZPONT KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSAI VII., Rákóczi­ út 30., félemelet X. PEST-BUDA 184S-MN centenáris kiállítás 1948 március 13—március 29. + A katalógus díjtalan

Next