Id. Markó Károly emlékkiállítás (Fővárosi Képtár, Budapest, 1951)

Olasz táj. Of. v. M. 74­8x98­6 cm. J. »C. Markó Romae 1838.« (Szépm. M. K­sz. 50579.) Erdei tájkép. Of. v. M. 96 6x140 cm. J. »C. Markó p. Appeggi 1849.« (Mgt.) Részlet a római Campagnából. Of. v. M. 76x105 cm. J. »C. Markó Pisis 1843.« (Szépm. M. 3081.) Olasz táj. Of. v. M. 22x30 cm. J. »C.­Markó p. Ap. 1852. « (Mgt.) Olasz táj. Of. v. M. 41 8x56­6 cm. J. »Markó 1850.« (Debreceni Déri M.) Puszta. Of. v. M. 39­ 5 X 52 cm. J. »C. Markó Vind. 1853. « (FŐV. Képt.) Olasz táj. Of. v. M. 17x28 3 cm­. J. »C. Markó p. Appeggi 1850.« (Szépm. M. Ktsz. 3038.) Eurydike halála. Of. Ip. M. 28 5 X 41 cm. J. »C. Markó p. Flor. 1847.« (Szépm. M. ltsz. 3075.) «*. Tóbiás az angyallal. Of. v. M. 29x40 5 cm. J. »C. Markó p. Pisis 1843.« (Szépm­. M. ltsz. 3073.) Tájkép holdvilággal. Of. v. M. 38­ 5x51 3 cm. J. n. (Nógrádvármegyei M.) • Diana és Callisto. Of. fa. M. 18 9x14 5 cm. J. »C. Markó 1841.« (Mgt.) Dombos táj pásztorfiúval. Of. v. M. 17^X28 5 cm. J. »C. Markó 1851.« (Mgt.) Erdei út. Of. fa. M. 18'3xl4'2 cm. J. n. (Szépm. M. ltsz. 9487.) Rőzsehordók. Of. fa. M. 19'4xl4'5 cm. J. n. (Főv. Képt. ltsz. 4756.) Fürdő nimfák. Of. lp. M. 11'lxll­ cm. J. »CM« (Mgt.) Rajzok jegyzéke Részlet az Aggteleki-barlangból. Gouache. M. 35’9x52 cm. (Szépm. M. ltsz. 1914—35.) Tájkép olasz parasztokkal. Vízfestmény. M. 20­ 5 X 24 cm. (Szépm. M. ltsz. 1939—3317.) Kárpátok Lőcse felől. Gouache. M. 34x47 3 cm. (Szépm. M. ltsz. 1937. 3176.) Tóbiás az angyallal. Vízfestmény. M. 19'2 x 26 cm. (Szépm. M. ltsz. 1938—3293.) Uborkát tisztító leány. Vízfestmény. M. 17’8 X13'8 cm. (Szépm. M. ltsz. 1905—2143.) Olasz táj. Vízfestmény. M. 21'8 x17'5 cm. (Szépm. M. ltsz. 261—902.) Jézus Pétert az anyaszentegyház fejévé teszi. Víz­festmény. M. 215 x 32­2 cm. (Szépm. M. ltsz. 1905—2145.) Csorsztin és Nedecz. Gouache. M. 33 X 45'3 cm. (Szépm. M. ltsz. 1937—3170.) Roóz és Ruth találkozása. Ceruza, vízfestmény. M. 15‘5 x 17‘8 cm. (Szépm. M. ltsz. 2159—1905.) Kárpátok. Gouache. M. 39 X 52'2 cm. (Szépm. M. ltsz. 2157—1905.) Tájkép alakokkal. Lavírozott szépiarajz. M. 23'8 X 30'8 cm. (Főv. Képt. ltsz. 5577.) A szamariai asszony. Lavirozott szépiarajz. M. 24 X31 cm. (Főv. Képt. ltsz. 5575.) Árkádiában. Of. v. M. 57'4 X 78'3 cm. Befejezetlen. (Szépm. M. ltsz. 1715.) Tájkép fürdő nőkkel. Kőrajz. M. 24x 33'8 cm. (Szépm. Jézus Jákob kútjánál. Of. Ip. M. 56x72 cm. Befeje­zetlen (Szépm. M. ltsz. 1717.) Markó tanítványai és követői Mészöly Géza. (1844—1887) Tájkép. Of. v. M. 33x41 (Főv. Képt. ltsz. 1031.) Markó András (1824—1895) Kecskepásztor. Of. v. M. 76x63 cm. J. »And Markó 1894.« (Szépm. M. ltsz. Mezey József (1832—1882) Tájkép a Feketeerdőből. Of. v. M. 47 X 39'5 cm. (Főv. Képt. ltsz. 5535.) ifj. Markó Károly (1822—1891). Tájkép. Of. v. M. 75 X95 cm. J. »Markó 1866«. (Mgt.) Molnár József (1821—1899). Fürdő nők. Of. v. M. 53'2x43'5 cm. J. »Molnár J.« (Főv. Képt. ltsz. 9822.) Ligeti Antal (1823—1890). Keresztelés. Másolat Markó után. Of. v. M. 173'7 X 26­5 cm. J. n. (Főv. Képt. ltsz. 7379.) Markó Ferenc (1832—1874). Gyümölcsszedők. Of. v. M. 32'7x30 6 cm. J. »Markó F. 1863.« (Mgt.) Markó Katalin (1833—1865). Eszményi táj. Of. v. M. 65x94'5 cm. J. »Cat. Markó.« (Debreceni Déri M.) Markó Ferenc (1832—­1874). Cigánypatri. Of. v. M. 42x35 cm. J. »Markó F. Pesten 1856.« (Főv. Képt. K­sz. 2058.) Telepy Károly (1828—1906). Diósgyőri várrom. Of. v. M. 53—79 cm. J. »Telepy Károly 860.« (Főv. Képt. 4759.) Ligeti Antal (1823—1890). Olasz nő. (Of. v. M. 36­3 X 24­5 cm. J. »Ligeti A.« Főv. Képt.) ltsz. 5340. Brodszky Sándor (1819—1901). Balatoni táj. Of. v. M. 101x161 cm. J. »Brodszky 868.« (Főv. Képt. ltsz. 4038.) Ligeti Antal (1824—1890). Lovas alak. Of. v. M. 37x26 cm. J. »Ligeti A.« (Főv. K. ltsz. 4535.) Markó Ferenc (1832—1874). Visegrád. Of. v. M. 64x106­5 cm. J. »Markó F. 1859.« (Mgt.) ifj. Markó Károly (1822—1891). Reneszánsz­ jelenet. Of. v. M. 109x150 cm. J. »C. Markó 1866.« (Mgt.) Markó Ferenc (1832—1874). Utazó román család. Of. v. M. 137x112 cm. J. »Markó F. Pesten 18£7.« (Mgt.) Szilassy Géza (1821—1859). Apolló és Dryope. Of. v. M. 26'2x34'5 cm. J. n. (Szépm. M. ltsz. 3067.) Kovács Mihály (1819—1892). ifjú Markó Károly. Of. v. M. 36’5x31'5 cm. J. »Kovács 1843.« (Főv. Képt. ltsz. 5550.) Markó Ferenc (1832—1874). Magyar táj. Of. v. M. 22x28'5 cm. J. »MF« (Főv. Képt. 1764.) Felelős kiadó : Dr. Végvári Lajos Budapest nyomda, Gerlóczy­ u. 2. — 12285/51 F­elős vezető: ifj. Puskás Ferenc FŐVÁROSI KÉPTÁR KIÁLLÍTÁSAI LX­­III. Mitk­kó KÁROLY cimlékkiÁllítás 1951. JÚNIUS 16-TÓL SZEPTEMBER 15-IG MEGTEKINTHETŐ HÉTKÖZNAPOKON 11-TŐL 18­ ÓRÁIG VASÁRNAP 9-TŐL 2­ ÓRÁIG HÉTFŐN ZÁRVA M.­ V., EGYETEM­ UTCA 6. A KATALÓGUS ÁRA 50 FILLÉR

Next