Akvarellek Az Écskai Művésztelep gyűjteményéből (Écska, 1956)

AKVARELLEK AZ ÉCSKAI MŰVÉSZTELEP (ZRENJANIN) GYŰJTEMÉNYÉBŐL Sunčica Lambić (Fordítás: Grin Igor) Sponzori / Támogatóink: 1? CITROËN A múzeum arany fokozatú támogatója a Ciroën Inter-Flott Center Kft. Felelős kiadó / Izdavač: Dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató / direktor muzeja Szöveg I Za izdavača teksza: Sunčica Lambić Fényképek és tervezés / Fotografija i dizajn: Marijan Baroš Számítógépes előkészítés I Kompjuterska priprema: Savremena Galerija Štampa A címlapon I Naslovna strana: Rakidžići Jovan: Kék vidék Nyomdai munkálatok / Štampa: Kolorprint Kft. MM/1TI KUIURÁUS ÓHOkSlí. WNNmaui ma AKVARELLEK AZ ÉCSKAI MŰVÉSZTELEP (ZRENJANIN) GYŰJTEMÉNYÉBŐL AKVARELI IZ FONDA UMETNICKE KOLONIJE ECKA - ZRENJANIN Az 1956-ban alapított Écskai Művésztelep, mint az érdekelt művészek ideiglenes tartózkodási helye, abban az időben válik új művészi elgondolások találkozási pontjává, amikor a társadalmi-politikai életben lényegi változásokra (a szocreál széthullása) kerül sor, amelyek - lehetővé téve új művészeti ars poeticák létrejöttét - közvetlen befolyást gyakorolnak a művészet fejlődésére. A Művésztelep munkájában a volt Jugoszlávia területéről a képzőművészet legjelentősebb nevei vettek részt, akik - összhangban személyes elkötelezettségükkel - különféle technikákkal, festészettel, szobrászattal, grafikával foglalkoznak, hogy a nyolcvanas években azután a művészek és a szervezők számára egyaránt a leginkább megfelelő akvarellisztikai összejövetelekre helyeződjék a hangsúly. A zrenjanini Kortárs Galéria gyűjteménye mintegy nyolcszáz akvarellt foglal magában, Jugoszlávia minden volt köztársaságából és tartományából származó szerzők és külföldi művészek munkáit is. Az akvarellek a huszadik század ötvenes éveitől napjainkig tartó időszakot fogják át, a gyűjtemény legnagyobb számú egysége az utóbbi három évtized során keletkezett, attól fogva, hogy kezdetét vette az Akvarellisták egybehívása, ilyenformán betekintést nyertünk a technika háború utáni időszakának a volt Jugoszlávia területén született, csaknem teljes alkotói termésébe. Az akvareli lassanként egyenlő helyet tudott kivívni magának a többi képzőművészeti technika között, és olyan művészeket sikerült vonzania, akik kísérletező szellemüket és alkotó munkásságukat ennek a technikának szentelték. Műveik azt mutatják, hogy a technika keretei között mód található új formák teremtésére, s hogy az akvarellben mint festészeti ágban adott a kalandozás lehetősége a különféle stílusváltások és ideológiai irányok között éppen úgy, mint más képzőművészeti ágakban. A gyűjtemény anyagából nagy számot tesznek ki az écskai, illetve a síksági tájról készült lírai és bensőséges feljegyzések. Némely művész az akvarellt más képzőművészeti technikákkal kombinálja, leggyakrabban ceruzával, tussal, akrillal, még nem képzőművészeti anyagokkal is (homokkal, újságokkal...), míg mások teljességgel kísérleteznek az akvarelltechnikával, keresve annak lehetőségeit és korlátáit, átváltoztatva azt önmaga ellentétévé, gouache-sá, vagy kollázsokat alkotva teljességgel új dimenziót adnak az akvarellel való munkának. AKVARELI IZ FONDA UMETNICKE KOLONIJE EČKA - ZRENJANIN Umetnička kolonija u Ečki (osnovana 1956. godine) kao mesto privremenog boravka zainteresovanih umetnika postaje stecište novih umetničkih ideja u vreme kada bitne promene u društveno-političkom životu (raspad socrealizma) direktno utiču na razvoj umetnosti dopuštajući slobodan razvoj novih likovnih poetika. U radu Kolonije učestvovala su najznačajnija imena likovne umetnosti sa teritorije bivše Jugoslavije, koji se, u skladu sasopstvenim opredeljenjem, bave različitim likovnim tehnikama, slikarstvom, skulpturom, grafikom, da bi se osamdesetih stavio akcenat na akvarelističke sazive, kao najpristupačnije i umetnicima i organizatorima. Fond Savremene galerije u Zrenjaninu sadrži oko osamsto akvarela autora iz svih bivših republika i pokrajina Jugoslavije, među kojima se nalaze i akvareli umetnika iz inostranstva. Akvareli pokrivaju period od pedesetih godina XX veka pa sve do danas, a najveći broj akvarela u fondu nastao je tokom poslednje tri decenije, od kada se započelo sa Sazivima akvarelista, tako da dobijamo uvid u gotovo celokupno posleratno stvaralaštvo u ovoj tehnici na teritoriji bivše Jugoslavije. Akvarel je polako uspeo da se izbori za ravnopravno mesto među drugim likovnim tehnikama i da privuče umetnike koji će svoj istraživački duh i stvaralački rad posvetiti upravo ovoj tehnici. Njihova delà nam pokazuju da se u okviru same tehnike mogu pronaći modusi za stvaranje novih formi, da su u akvarelu, kao slikarskoj disciplini, moguća lutanja kroz sve stilske promene i ideološke postavke kao i u drugim likovnim disciplinama. Veliki broj akvarela u fondu čine lirski i intimistički zapisi ečanskog odnosno ravničarskog pejsaža. Neki umetnici kombinuju akvarel sa drugim likovnim tehnikama, najčešće olovkom, tušem, akrilom, pa i neslikarskom materijalima (peskom, novinama...) dok neki u potpunosti eksperimentišu akvarelskom tehnikom ispitujući njene mogućnosti i ograničenja pretvarajući je u potpunu suprotnost gvaš, ili stvarajući kolaže unose sasvim novu dimenziju u radu sa akvarelom. Sunčica Lambić 1. Ač Jožef, Seoski pejsaž / Falusi táj, 1983, akvarel, 47x65 cm 2. Antonović Momčilo, U čast Cariniku Rusou i Tisztelet a vámos Ftousseau-nak, 1983, akvarel, 43x60 cm 3. Antonović Momčilo, Mladi mesec u Starom gradu / Újhold Stari grád-ban, 1998, akvarel, 50x67 cm 4. Baković Ljubiša, Mrtva baba na federe skače / Halott asszony rugókon ugrál, 1996, kombinovana tehnika, 36x76 cm 5. Baroš Marijan, iz ciklusa "Suton” / Az .Alkonyat" ciklusból, 1996, akvarel, 65x76 cm 6. Baroš Marijan, Posle kiše / Eső után, 2002, akvarel, 50x70 cm 7. Boršik Karlo, Kompozicija I / Kompozíció 1989, akvarel, kolaž, 45x63,5 cm 8. Boršik Karlo, Kompozicija / Kompozíció, 1989, akvarel, kolaž, 45x63,5 cm 9. Brdar Jakov, Organska forma / Organikus forma, 1980, akvarel, 51x71,5 cm 10. Brkić Rudolf, Stari kaštel / Öreg kastély, 1998, akvarel, 56x76 cm 11. Curk Franc, Salaš / Szállás, 1986, akvarel, 70x100 cm 12. Cvetković Aleksandar, Vrba / Fűzfa, 1984, akvarel, 46,5x64,5 cm 13. Ćerimagić Muradif, Raspeće / Keresztre feszítés, 1984, akvarel, 43x60 cm 14. Dečov Pal, Trava i oblak / Fű és felhő, 1984, akvarel, 69x51 cm 15. Dečov Pal, Polje i Mező, 1984, akvarel, 51x69 cm 16. Dimovski Zoran, Bleda senka #2 / Halvány árnyék #2, 1996, akvarel, 56x76 cm 17. Fejzić Muhamed Harno, Carska bara II / Carska bara II., 1990, akvarel, 47x64,5 cm 18. Fejzić Muhamed Harno, Carska bara I / Carska bara /., 1990, akvarel, 47x65 cm 19. Filovski Slobodan, Kompozicija 11 Kompozíció I., 1985, akvarel, 65x47 cm 20. Gegoski Kiril, Tisa / Tisza, 1981, akvarel, 50x69 cm 21. Gol Predrag, Tamno zeleno / Sötétzöld, 1980, akvarel, 46x62 cm 22. Halugin Sava, Reč preko zida / Szó a falon túlról, 1998, akvarel, 56x76 cm 23. Husar Dragoslav, Zimska idila / Téli idill, 2002, akvarel, 50x70 cm 24. Huzjan Zdenko, Pejsaž / Táj, 1984, akvarel, 47x65 cm 25. Huzjan Zdenko, Tragovi u pejsažu / Nyomok a tájban, 1984, akvarel, 47x65 cm 26. Ignjatović Zoran, Bez naziva / Cím nélkül, 2001, akvarel, 56x76 cm 27. Jelesijević Slobodan, Sećanje / Emlékezés, 2004, akvarel, 70x50 cm 28. Jeraj Zmago, Sečanj, 1981, akvarel, 49x70 cm 29. Jeraj Zmago, Sečanj 1,1981, akvarel, 49x70 cm 30. Josifov Georgi, Meteori / Meteorok, 2003, akvarel, 60x50 cm 31. Karadžić Dragan, Putanje - susreti I / Ösvények - találkozások, 1993, akvarel, kreda, 57x76 cm 32. Kern Krunoslav, Suncokreti / Napraforgók, 1987, akvarel, 51x36,5 cm 33. Kern Krunoslav, Pejsaž / Táj, 1990, akvarel, 36,5x51 cm 34. Kern Krunoslav, Réka / Folyó, 1990, akvarel, 36,5x51 cm 35. Kirćanski Duško, Vrana / Varjú, 1997, akvarel, 46x56 cm 36. Knežević Jasmina, Brod / Hajó, 2003, akvarel, 50x70 cm 37. Knežević Slobodan, Bez naziva / Cím nélkül, 1999, akvarel, 38x96 cm 38. Knežević Slobodan, Bez naziva / Cím nélkül, 1999, akvarel, 38x96 cm 39. Knežević Vesna, Zečice / Nyulak, 1996, akvarel, 56x75 cm 40. Kolarević Dimitrije, Šuma / Erdő, 2003, akvarel, 50x70 cm 41. Konculov Slavko, češalj / Fésű, 1990, akvarel, 43x60 cm 42. Končalijev Branko, Vodene varijacije / Vizes variációk, 1990, akvarel, 47x65 cm 43. Končalijev Branko, Motiv sa vode / Vízi motívum, 1990, akvarel, 47x65 cm 44. Lazarević Grujica, Carska bara II / Carska bara II., 1989, akvarel, 45x75 cm 45. Lazarević Grujica, Motiv iz Banata / Bánáti motívum, 1999, akvarel, 56x76 cm 46. Lugumerski Ratka, 4 sto - grama - 02 - sto I / 4 száz - gramm -02- száz /., 2003, akvarel, kolaž, 50x70 cm 47. Luković Aleksandar, Klovn za stolom / Bohóc az asztalnál, 1992, akvarel, 56x40 cm 48. Mandić Zdravko, čamac na Tisi / Csónak a Tiszán, 1988, akvarel, 44x58 cm 49. Mandić Zdravko, Tisa II / Tiszta II., 1999, akvarel, 56x68 cm 50. Marié Olivera, Bez naziva / Cím nélkül, 1995, akvarel, pesak, olovka, 79x55 cm 51. Marinkov Lidija, The empty little screen / The empty little screen, 2000, akvarel, 52x76 cm 52. Marinković Snežana, Žuto, zeleno i plavo / Sárga, zöld és kék, 1998, akvarel, 56x76 cm 53. Marinković Snežana, Ljubičasto i žuto / Lila és sárga, 1998, akvarel, 56x76 cm 54. Marjanović Zoran, Pejsaži / Tájak, 1996, akvarel, 56x76 cm 55. Matić Zoran, Svako nosi svoj krst / Mindenkinek megvan a maga keresztje, 2002, akvarel, 50x70 cm 56. Miljković Biljana, Tragovi III / Nyomok III., 2001, akvarel, 70x50 cm 57. Milojević Ljubomir, Sjećanje I / Emlékezés /., 2004, akvarel, 58x76 cm 58. Minić Jelena, Totem / Totem, 1998, akvarel, lišće, 76x56 cm 59. Mišković Jelica, Ograda / Kerítés, 2002, akvarel, olovka, 70x50 cm 60. Mlađović Miodrag, Bez naziva II / Cím nélkül II., 1996, akvarel, 56x76 cm 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Mojak Petar, Vizija/Vízió, 2000, akvarel, 75x51 cm Mokan Dragoslav, Obala II / Part II., 1999, akvarel, 56x76 cm Momirov Dragan, Bez naziva / Cím nélkül, 1995, akvarel, 53x39 cm Nedeljković Tamara, Doleti mi na ćilimu / Repülj hozzám varázsszőnyegen, 2003, akvarel, olovka, 70x50 cm Nikolić Jasna, Sunce posle kiše / Nap, eső után, 2003, akvarel, 57x77 cm Nikolić Vlastimir, Zapis o inicijalu I / Feljegyzés az iniciáléról /., 1997, akvarel, 56x76 cm Nikolić Vlastimir, Ikarov pad / Ikarusz bukása, 2001, akvarel, 76x56 cm Nonin Miroslav, Ečka - Carska bara II / Écska - Carska bara II., 1987, akvarel, 50x36 cm Nonin Miroslav, Carska bara - Ečka / Carska bara - Écska, 1987, akvarel, 49,5x35,7 cm Papović Jelena, To nisam ja / Ez nem én vagyok, 2004, akvarel, 70x50 cm Pavlovié Savo, iz ciklusa „Benetos” IA „Benetos" ciklusból, 1998, akvarel, 76x56 cm Pavlovié Vesna, Dodirivanje / Érintgetések, 2004, akvarel, kolaž, tuš, 50x70 cm Petrović Đoklć Milomirka, Sunčani dan / Napsütötte nap, 1998, akvarel, 56x76 cm Petrović Đorde, Ribnjaci / Halastavak, 1984, akvarel, 38,5x56,8 cm Petrović Đorde, Poklon za samoću / Ajándék a magányért, 1987, akvarel, 35x53 cm Popović Branko Pop, Kompozicija I / Kompozíció /,1989, akvarel, 47x65 cm Popović Branko Pop, Kompozicija / Kompozíció, 1989, akvarel, 47x65 cm Protić B. Miodrag, Vodeni evet / Vízi virág, 1981, akvarel, 61x45 cm Prvački Milenko, Trofejni predeo / Trófeás táj, 1989, akvarel, 50x56 cm Prvački Milenko, Trofejni predeo / Trófeás táj, 1988, akvarel, 44x61 cm Puhalović Jurica, Skica za troslojne varijacije / Vázlat a háromrétegű variációkhoz, 1981, akvarel, 46x64 cm Puhalović Jurica, Varijacije I / Variációk I., 1984, akvarel, 47x65 cm Radin Krstinja, Prilaz / Bejárat, 1998, akvarel, 52x74 cm Rakidžić I. Jovan, Sivi predeo / Szürke vidék, 1985, akvarel, 47x65 cm Rakidžić I. Jovan, Plavi predeo / Kék vidék, 1985, akvarel, 50x70 cm Raković Branko, Zamka / Kelepce, 1996, akvarel, 56x76 cm Salamaha Boris, Ribe I / Halak /., 1989, akvarel, 36x51 cm Sazdovska Lidija, U poverenju I Bizalomban, 1998, kombinovana tehnika, 76x56 cm Selaković Rada, Crvena linija I, Crvena linija II, diptih / Vörös vonal /., Vörös vonal II. - Diptichon, 1995, akvarel, 37,5x52,5 Selaković Rada, Nebo- voda, Nebo - zemlja, diptih I Ég - víz, Ég - föld - Diptichon, 1995, akvarel, 37,5x52,5 Silađi Gabor, Ledena Carska bara IA jéggel borított Carska bara, 1981, akvarel, 36,5x51,5 cm Siladi Gabor, čovek koji je nanjušio naftu / A kőolajat kiszagoló ember, 1980, akvarel, 42,5x35 cm Soretić Feđa, Pejsaž / Táj, akvarel, 44x60 cm Stašević Milan, Krtičnjak / Vakondtúrás, 1999, akvarel, 56x76 cm Stašević Milan, U zaboravljeno vreme / Az elfelejtett időben, 1999, akvarel, 56x76 cm Stoiljković Mića, Pejsaž iz A. / Táj A-ból, 1999, akvarel, 56x76 cm Stojanović Ljiljana, Spiralni kaleidoskop / Spirális kaleidoszkóp, 2000, akvarel, 57x76 cm Stojanović Miodrag, Ribe / Halak, 1996, akvarel, 75,5x56 cm Šobota Slobodanka, Tačka oslonca I / Támpont /., 1996, akvarel, 76x56 cm Tilić Zvonko, Carska bara / Carska bara, 1998, akvarel, 76x56 cm Todorović Stanka, Ptica / Madár, 1999, akvarel, 76x56 cm Trimčević Mirko, Preobraženje I Átlényegülés, 2004, akvarel, 76x57 cm Trkulja Radislav, Dvoboj / Párbaj, 2001, akvarel, 50x70 cm Tuta Klavdij, Predeo / Vidék, 1989, akvarel, 47x65 cm Tuta Klavdij, Predeo / Vidék, 1989, akvarel, 47x65 cm Vild Borút, Dvorjanin III / Udvaronc III., 1987, akvarel, kolaž, 65x42 cm Vučković Žarko, Grebano / Gereblye, 2002, akvarel, 70x50 cm Vujović Silva, Prozori / Ablakok, 1996, akvarel, 56x75,5 cm Vuleković Branislav, Motiv sa Tise / Tiszai motívum, 1981, akvarel, 50,5x69 cm Vuleković Branislav, Jezero / Tó, 1984, akvarel, 46,5x64,5 cm Žapčić Danijel, Ravničarski ribnjaci I Halastavak a síkságon, 1987, akvarel, 39x73 cm Živankić Radovan, Pejsaž / Táj, 1982, akvarel, 51x70 cm

Next