Fenyő A. Endre festőművész kiállítása (Fényes Adolf Terem, Budapest, 1956)

­­r Endre festményei a száz év előtti klasszicista nosztalgiát, mert — bár korszerű változatban — az andalító olaszos tájkép mitológiai bűvöletére utalnak. Több mint egy század után igazolják az „eszményi táj“ mestereit, akiket önkényes­kedő fantasztáknak, divatos szenvelgőknek bé­lyegzett az utókor. Pedig sok volt bennük a megértés és beleérzés; a tavak és patakok men­tén, a völgyekben és a panorámákon nemcsak a földrajzi nevezetességet fedezték föl, de a vidék lelkét is, a természet befolyását az ember ke­délyére, azt a különös hangulatot, mely stíluso­san igazodik a domboldalak hullámvonalaihoz, a fák és bokrok lombjaihoz, a szőlők közt bolyongó költők poémáihoz. Fenyő A. Endre modern dia­lektusban meséli el a Dunántúlon szerzett festői élményeit, amiből kiderül, hogy reformkori elő­dei is igazat mondtak. Ha mégis fölmerül valami kifogás kiállított anyagával­­ szemben, az talán csak annyi, hogy festőnk még nem azonosul eléggé a pannoniai táj szellemiségével, nem bírja hajlékonysággal, légiességgel a szelíd domborzat, a szenes levegő, az érzelmes szemlélet alig észrevehető rezdülé­seit. A balatoni festményeken még vissza-vissza­­tér régebbi festésmódjának kissé rajzos, kon­­túros, stilizáló jellege, ami az ilyen zsenge kör­nyezetben keménynek, hidegnek tűnik. Érdekes, hogy mindennek az ellenkezője is fennáll. Akkor, amikor Sztálinvárosban vagy Tatán dolgozik. Ezekben a dunántúli városokban a múlt törté­nelmi-irodalmi képzeteivel szemben, túlsúlyba jut az új elem, korunk speciális karaktere. Itt halvány és erőtlen az, ami Szigligeten lírai, s mint ilyen — teljes értékű vallomássá kerekedik. Jó lenne, ha Fenyő A. Endre — gyarapodó fes­tői eszközeivel — megkísérelné hazánk megvál­tozott arculatát is jellemezni. Pannónia költői­­sége mellett a szocializmus erőit is kifejezni. Pogány Ö. Gábor MŰVEK JEGYZÉKE: 1. „Királynő szoknyája” (Szigliget) olaj vászon 195580X90 cm 2.Szigligeti szőlőhegyek olaj vászon 195580X90 cm 3.Balatonszepezdi hegyoldal olaj vászon 195580X90 4.Ősz Tatán olaj vászon 195580X90 6.Lelátás a Balatonra olaj vászon 195580X90 6.Esős őszi nap Tatán olaj vászon 195565X80 cm 7. Fények a Balatonon olaj vászon 195565X80 cm 8 Szigliget olaj vászon 195565X80 cm 9.Csillogó Balaton olaj vászon 195565X80 10.Délelőtti napsütés a Balatonon olaj vászon 195560X80 cm 11.Kerekes kútnál olaj vászon 195560X80 cm 12. Nyár a Balatonon olaj vászon 195560X80 cm 13. Naplemente olaj vászon 195560X80 cm 14.Téli nap Pasaréten olaj vászon 195560X80 cm 15.Olvasó nő olaj vászon 195580X60 cm 16. Önarckép olaj vászon 195580X60 cm 17.őszi táj olaj vászon 195570X80 cm 18. Fényben fürdő Balaton olaj vászon 195550X60 cm­ 19.Műteremben olaj mazonit 195660X50 cm 20.Festőnő olaj mazonit 195660X50 cm 21.Interieur olaj vászon 195660X50 cm 22.Interieur olaj mazonit 195531X37 cm 23.Sztálinvárosi Alkotó Otthon 39.Balaton akvarell 195530X33 cm Felelős kiadó: Keresztényi Ilona 1956. III. 300 pld. ~y~ 561370 Pátria ny. F. v.: Szász László cm1 cm\ cmL cmX Ty * i A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉS IPARMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉS A MŰCSARNOK KIÁLLÍTÁSA FENYŐ A. ENDRE FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA ■ 'M olaj mazonit 195531X24 cm 24.Sztálinváros olaj mazonit 195524X31 cm 25.ősz olaj vászon 195524X31 cm 26.Műteremsarok pasztell 195662X44 cm 27. Tokaji utca kréta 195427X33cm 28.Tokaji kőbánya kréta 195427X33 cm 29.Falusi utca kréta 195427X33 cm 30.Fehérfalú ház kréta 195427X33cm 31.Sztálinvárosi részlet kréta 195533X27 cm 32.Fikuszos intérieur kréta 195533X27cm 33.Szobabelső kréta 195527X33cm 34.Otthon kréta 195527X33 cm 35.Olvasó­nő kréta 195533X27cm 36. Anyám kréta 195533X27cm 37.Falusi ház kréta 195527X33cm­ 38.Balatoni táj akvarell 195530X33cm FÉNYES ADOLF-TEREM BUDAPEST VII. RÁKÓCZI ÚT 30. 1956. MÁRCIUS 2-től MÁRCIUS 25 IG .

Next