Milos Bazovsky csehszlovák festőművész kiállítása (Műcsarnok Kamaraterme, Budapest, 1957)

CSEHSZLOVÁK FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 1957 JÚLIUS 5-28. RENDEZI A KULTÚRKAPCSOLATOK INTÉZETE ÉS A MŰCSARNOK­ A K­IÁLLÍTOT­T Mű­vek je­g­Y­Z­É­K­E 1. Ahasvér ............................ 1946. Olaj 42x26 2. Ló és madarak................. 1947. Olaj 32 X 44,5 3. Gyertya............................ 17.Trencséni menyecske........ 1953. Olaj-tempera 27,5 X 28 18.Beszélgetés........................ 1954. Tempera-olaj 43,5 X 30 19.A nagymama.................... 1954. Olaj 46X31,5 56. Fűzfák.................... 57. Liptói táj ............... 58. Bacsa ..................... Tus-gouache 28x42 Gouache 29,5 X 42,5 Gouache-tempera 24X37 Tempera 29,5 X 42,5 Gouache-tempera 29,5 X 42,5 Tempera 28X42,5 Tempera 29,5X42,5 Gouache-tempera 29,5X42,5 Gouache-tempera 17,5x46,5 Tempera 46,5x34,5 MILOŠ BAZOVSKŸ művészet. Bazovskÿ műalkotásainak megigéző stílu­sáról, egy egész életen át vívott szívós küzdelem eredményéről. Telivér és független ábrázolásmódjá­ról, amely minden nagy és őszinte törekvésnek fog­lalata és logikus eredője. Mert Bazovskÿ művészete ilyen. Soha sem spekulatív úton jutott el ide vagy oda. Nincsenek kiagyalt képei. Mindig őszinte érdek­lődéssel figyelte maga körül az életet, keresett, vizsgálódott, tanult, fölfedezett. Művészi eredmé­nyeinek nincs s nem is lehet hasonmása a mai művészetben, hiszen ő nem idegen alkotásokon és mintaképeken nevelődött, hanem a sajátos szlovák életmód nevelte, hazájának és népének életritmusa és érvelése. Ezért oly jellegzetesen szlovák s mégis európai Bazovskÿ művészete. S épp ezzel gyarapí­totta leginkább a szlovák nemzeti művelődés tárhá­zát, amiként ebben rejlik hazai és európai jelentő­sége is. E szerény kiállításnak az a rendeltetése, hogy ízelítőt adjon a magyar közönségnek Bazovskÿ újabb keletű munkáiból, s megmutassa a művész mostani fejlődé­sének irányát és művészi szándékait. Jóllehet Ba­zovskÿ életművének csupán egy elenyésző töredéke van itt jelen, mégis hisszük: ez a kis képgyűjtemény is módot ad rá, hogy meggyőződjünk a művész élményeinek mélységéről s törekvéseinek különös és szuggesztív hatásáról. Ez különben nemcsak Bazovskÿ művészetét jellemzi, hanem általában a mai szlovák képzőművészeti áramlatoknak egy elég számottevő részét is. 1948. Olaj 34 X 45 4.Bacsa................................ 1950. Tempera-olaj 42x29 5. 11 egyi tanya legelőirtás .. . 1950. Tempera-olaj 33 X 47 0.Magányos legényke.......... 1950. Olaj 34x24 7.A csavargó........................ 1950. Tus-tempera-olaj 23 X 14,5 8.Tócsa................................ 1950. Olaj 40 X 79,5 9.Magány ............................ 1951. Olaj 33 X 45 10.Az anya ............................ 1951. Olaj-tempera 32 X 23 11.Kapu ................................ 1952. Olaj 32 X 47 12.Zázk­vai asszony................ 1952. Olaj 42x26 13.Szérűk................................ 1952. Olaj 29 X 38 14.Jó barátok......................... 1952. Tempera-olaj 46 X 32 15.Vörös csendélet................ 1953. Olaj 20 X17,5 16.Virágcsendélet................... 1953. Olaj 22,5 X 20 20. Gyetvai férfi ................... 1954. 21. Kancsó .............................. 1954. 22. Gyümölcsös csendélet .... 1955. 23. Csendélet........................... 1955. 24. Fáradtság.......................... 1955. 25. Anyóka .............................. 1955. 26. A drótos ........................... 1955. 27. Csodálatos világ ............. 1955. 28. Karámsövény................... 1955. 29. A föld felett..................... 1955. 30. Juhok................................. 1956. 31. A gazda ........................... 1956. 32. Birkanyírás....................... 1956. 33. Vasárnap........................... 1956. 34. lteggel ............................... 1956. 35. A bojtár............................. 1956. 36. Kis udvar......................... 1956. 37. Krumpliszedés 38. Forró nap.............. 39. Holdas táj torzóval 40. Magány fával .... 41. A tornácon........... 42. Tájkép híddal....... 43. A szérűk mögött .. 44. Alkonyat................ 45. Szegény vidék .... 46. Árvás motívum .... 47. Dombos táj........... 48. A kunyhó előtt__ 49. A komp.................. 50. A szérűk mögött .. 51. A halász................. 52. Út a völgyben___ 53. Harangláb ........... 54. Híd ........................ 55. Tavasz.................... Tempera-olaj 28 X 43 Olaj 16,5 X 32 Olaj 22,5 X 28 Olaj 21 X 29 Tempera-olaj 41,5 X 26,5 Olaj 40 X 39,3 Olaj 63x47 Tempera-olaj 44 X 31 Olaj 14,5x46.5 Tempera-olaj 41 x27 Tempera-olaj 32 X 44 Olaj 45 X 30 Olaj 57,5 X 43 Olaj 44x32 Olaj 49 X 28 Olaj 100,5x60 Olaj 59,5 X 73 Olaj 43x30 Olaj 48 X 69 Olaj 42x27 Olaj 42x27 Olaj 42 X 2.) Olaj-tempera 45x69 Olaj-tempera 36 X 62 Gouache 42,5x29 Tempera 30 X 43 Kréta-gouache-tempera 43 X 29 Kréta-gouache-tempera 30 X 43 Tempera 30x42,5

Next