"Boross Géza festőművész kiállítása (1959)

­ Az ország felszabadulása nem változtathatta meg egyik napról a másikra se a gazdasági alapot, se a közgondolkodást. Amikor egyik-másik képzőművész megpróbálta naptári határidővel átállítani szemléletét az aggódó együttérzésről a derűs bizakodásra, bi­zony sokszor csak merev mosollyal sikerült illuszt­rálnia jámbor szándékát. A századfordulón színes reflexekkel is nyomorba ütközött a festő, mostanság expresszív fény-árnyékokkal is a szocialista építés­ről szólhat. Nem kell pesszimista legyen az, aki Tor­nyai János iskoláját járja, mert az időjárás, a környe­zet, a temperamentum jólétben se alakítja sokkal kevésbé az ember érzékeit, mint nyomasztó keservek közepette. De még ez a jólét se pottyan az égből, dolgozni, küzdeni kell érte, ha már­ nem is az év­ezredes kizsákmányolással szemben, csupán a nép­hatalom segítségével a maradiság, a kezdeti nehéz­ségek ellenében. A parázsló barnáknak, éles sárgáknak, füstös tür­kizeknek, csillogó árnyékoknak más az értelme nap­jainkban, mint Nagy Bercsényi Miklós kosztümjén vagy Koszta József szentesi tanyájának felgyűlt ud­varában. A cselekedetek, mozgások, helyzetek, jelle­mek bizonyos vonatkozásban sok-sok emberöltőn át se nagyon változtak, az ábrázoltak lelkiállapotát te­kintve mégis lényegesen másról értesül korunk tár­latlátogatója. Az ősi földön szilárdabban áll a pa­raszt, dúsabban terem az áldás, otthonosabban né­zelődik a pásztor. A gyümölcsös, a kertek alja, a faluvége meghittebbnek tűnik a városiak előtt is, a bandukosok a magukét járják, a beszélgetőkben önér­zet feszül. Pedig a hőség most is rekkenő, az aszály tikkasztó, a zivatar lombtépő, de talán már a ter­mészettől se kell annyira tartani. Közös erővel még az esetleges mostohaságain is úrrá lehet lenni. Szülő­hazánk ismerős vonásai jóra biztatnak, s ugyanakkor nem kell félni a holnaptól, ami régebben a honszere­tetnek tragikus színezetet kölcsönzött. Fel­tehetné valaki a kérdést, van-e jogosultsága szocialista országunknak a kontrasztok komor páto­szának, az alföldi festők szélsőséges színellentéteinek, piktúránk romantikus hevületeinek? De hiszen a ter­melőszövetkezetek is a Tisza-mentén alakultak, a traktorok is sötétkék ég alatt pöfögnek olykor, labdarózsa nyílik a kultúrház előtt, s a közös táblán is napraforgók szegélyezik a kukoricát. Boross Gé­­ zának mindehhez hozzá kell adnia még azt is, ami kifejező eszközben, megfogalmazásban, képkonstruk­cióban korszerű, a magas hőfokon tartott színegyüt­teshez nagyvonalúságot, egyértelmű szerkezetet kap­csol, kiemeli a fontosat, nem mond le a költészetről. Mintha ráncbaszedte volna Tornyai ösztöneit, Cézanne mértani idomaira feszíti a júliusi napon lángra ka­pott krapplakkot, a tavaszi vetésben megszelídült krómoxidot. Ha számtalan árnyalatot rejt el egy fe­lületen, akkor is úgy tűnik, mintha széles ecsetvoná­sokkal festene. Ha lelkesedik, akkor is szemérmes marad. Legmegrendítőbb nemzeti tradíciónkat foly­tatja, s zengő akkordjai mégis bensőséges harmóniá­kat tolmácsolnak. Mert a történelmi fejlődés az em­beri tulajdonságok kitelejesedése felé halad. Pogány Ö. Gábor 33. Esti hangulat, 1958. olaj, 40 X 45 cm 34. Jegenyesor, 1958. olaj, 90 X 100 cm 33. Egyedül, 1958. olaj, 45 X 4° cm 36. Eszti, 1958. olaj, 60 X 50 cm 37. Szundikáló, 1938. olaj, 90 X 70 cm 38. Etetés, 1938. olaj, 100 X 80 cm 39. Pihenő kapás, 1958. olaj, 130 X 100 cm 40. Fiatalok, 1939. olaj, 52 X 41 cm 41. Kubtikus fej, 1939. olaj, 46 X 45 cm 42. Parasztasszony, 1959. olaj, 43 X 40 cm 43. Kávézó, 1959. olaj, 45 X 4° cm 44. Beszélgetők, 1959. olaj, 130 X 100 cm 45. Útágazás, 1939. olaj, 40 X 45 cm 46. Tehénpásztor, 1959. olaj, 110 X85 cm GRAFIKA FESTMÉNY 1. Alkony, 1953. olaj, 70 X80 cm 2. Dűlőúton, 1955. olaj, 40 X 5° cm 3. Dinamikus táj, 1955. olaj, 70 X 100 cm 4. Székelykorsós csendélet, 1955. olaj, 40 X 45 cm 3. Szőlő, 1955. olaj, 40 X 45 cm 6. Visegrádi táj, 1955. olaj, 40 X 45 cm 7. Kertekalja, 1953. olaj, 40 X 45 cm 8. Napraforgók, 1956. olaj, 80 X 60 cm 9. Tányéros csendélet, 1956. olaj, 40 X 45 cm 10. Boszorkányhegy, 1957. olaj, 40 X 45 cm 11. Hegy alatt, 1957. olaj, 40 X 45 cm 12. Tanya I, 1957. olaj, 40 X 45 cm 13. Tanya II., 1957. olaj, 40 X 45 cm 14. Tavasz, 1957. olaj, 40 X 45 cm 15. Szentendrei utca, 1957. olaj, 40 X 45 cm 16. Hazafelé, 1937. olaj, 30 X ho cm 17. Alkony, 1957. olaj, 35 X 60 cm 18. Kőhíd, 1937. olaj, 80 X no cm 19. Támaszkodó, 1957. olaj, 115 X 75 cm 20. Asszony kosárral, 1958. olaj, 45 X V cm 21. Szemelgető, 1938. olaj, 75 X 7° cm 22. Női fej, 1938. olaj, 50 X 40 cm 23. Birsalmák, 1958. olaj, 30 X 60 cm 24. Holdvilágos este, 1958. olaj, 40 X 50 cm 25. Faluvége, 1958. olaj, 40 X 45 cm 26. Udvaron, 1938. olaj, 50 X 60 cm 27. Diófa, 1958. olaj, 50 X 60 cm 28. Figyelő, 1958. olaj, 50 X 5° cm 29. Kukoricamorzsoló, 1938. olaj, 90 X 80 cm 30. Virágcsendélet kávéfőzővel, 1938. olaj, 60 X 60 cm 31. Őszi táj, 1938. olaj, 40 X 45 cm 32. Gyümölcsös, 1958. olaj, 40 X 45 cm­­ 47. Gondolkodó, 1953. ceruza, 19 X 5 cm 48. Szentendrei lépcsős utca, 1953. ezüstrajz, 23 X 16 cm 49. Suhancok, 1933. akvarell, 37 X 23 cm 50. Ülő nő, 1957. ceruza, 23 X 18 cm 31. Öreganyám borsót szemel, 1937. ezüstrajz, 23 X 29 cm 52. Bögrés csendélet, 1937. olajpasztell, 21 X 26 cm 53. Szentendrei utca, 1957. olajpasztell, 19 X 27 cm 34. Tehenek, 1937. akvarell, 26 X 36 cm 55. Sályi táj I., 1958. kréta, 21 X 29 cm 56. Sályi táj II., 1958. ceruza, 18 X 9 cm 57. Tölgyfák, 1938. ceruza, 21 X 30 cm 58. Fekete kerítés­­., 1938. olajpasztell, 28 X 2° cm 59. Útszélen,­1938. pasztell, 18 X 17 cm év. Támaszkodó, olajpasztell, 1938. 29 X 2° cm 61. Kukoricamorzsoló, 1958. akvarell, 29 X 2° cm 62. Tanyaudvar, 1958. akvarell, 26 X 36 cm 63. Női­­fej, 1939. kréta, 30 X 22 cm 64. Tehénpásztor, 1959. kréta, 32 X 27 cm 65. Bíró Bálintné, 1939. kréta, 36 X 26 cm 66. Kubikusfej, 1959. kréta, 34 X 27 cm 67. Boglyák, 1939. ceruza, 20 X 28 cm 68. Fekete kerítés II., 1939. akvarell, 28 X 19 cm 69. Itatás, 1959. akvarell-pasztell, 28 X 38 cm 70. Útszéli tanya, 1959. akvarell, 28 X 37 cm 71. Tehénmosók, 1959. akvarell, 20 X 28 cm 72. Alkony, 1959. pasztell, 21 X 29 cm 73. Kubikos, 1959. pasztell, 40 X 29 cm 74. Beszélgetők, 1939. olajpasztell, 28 X 20 cm 75. Hazafelé, 1959. akvarell, 26 X 28 cm F. k.: Luzsicza Lajos — 83­0. Egyetemi Nyomda, Budapest. F. v. : Janka Gyula

Next