Szíj Rezső-Kovás Rózsa gyűjtemény (Mosonmagyaróvár, 1988)

ÁBRÁN ZOLTÁN (Szentlőrinc, 1907. — Budapest 1986.) Elvégezte a bu­dapesti tanítóképzőt, majd 1927-től a Képzőművészeti Főiskolát, ahol Rud­­nay Gyula és Varga Nándor Lajos voltak a mesterei. Az ősi egyiptomi művé­szettől és történettől ihletett művészetével önálló színfolt a magyar festészet­ben. 1927-ben díjat nyert a Magyar Nemzeti Múzeum rajzpályázatán. 1938- ban a Fészek Klub hollandiai ösztöndíját nyerte el. Ott festett műveiből még abban az évben kiállítást rendezett Hollandiában. 1934 óta kiállító művész. Európa számos országán kívül többször járt Egyiptomban. 1973-ban Svéd­országban festett képeiből rendezett kiállítást. Idehaza számos önálló kiál­lítása nyílt, többek közt Óbudán, a Budapesti Művészetbarátok Egyesületé­ben, Siófokon. 69. Ábrán Zoltán: ,,Tsui hercegnő" VI. 1977. p. 59x68,2 cm. J. I. I.: ÁBRÁN. H. 508 ÁBRÁN ZOLTÁN „Tsui hercegnő" VI. fa lemez, olaj. Méret: 59x68,2 cm. 1977. Ábrán Zoltán festő­művész ajándéka dr. Szíj Rezső úrnak, művészettörténésznek, az ő múzeumának. 1986. jan. 28-án. ÁGH AJRELIN LAJOS (Udvari, 1907. —) A Képzőművészeti Főiskolán Réti István és Vaszary János mellett végzett. Számos külföldi országban járt tanulmányúton. 1932-ben mutatkozott be a Nemzeti Szalonban, s azóta is számos kiállítása nyílt Budapesten és vidéken. Művészetét az ötletesség, a természet legkisebb, sokszor csak nagyítóval látható jelenségeitől kezdve a tá­ji részletekig történő megfigyelés és a különleges anyagok fölhasználása, azok formáinak és színhatásának a kihasználása jellemzi. —Irod.: Művészeti lexikon. — Szíj Rezső: Ágh Ajkelin Lajos Bp. 1968. — Szíj Rezső: Ágh Ajkelin Lajos. Kisvárda 1976. — Szíj Rezső: Ágh Ajkelin Lajos. Békéscsaba 1967. — Pogány Gábor—Szíj Rezső—Tasnádi Attila: Művész életrajzok. Bp. 1985. 70. Ágh Ajkelin Lajos: Este a pusztán. 1981. o. frd­. 50x70 cm. J. J. I.: Ágh Ajkelin 81. BALOGH ANDRÁS (Budapest, 1919. márc. 14. -) 1937-1946 között — kisebb megszakítással — végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Meste­re Burghardt Rezső volt. 1950-től nyugdíjazásáig a Kertészeti Főiskola eszté­tika tanára és számos szakkönyv szerzője. 1939 óta jelentkezett kiállítások­kal, többek közt a Csók Galériában, a Műcsarnokban és számos vidéki város­ban, külföldön az NSZK-ban és Olaszországban többször is, Kanadában 1977-ben. Tulajdonosa a Csók István éremnek. 1971-ben aranyérmet nyert Olaszországban. — Irod.: Művészeti lexikon. — Pogány Gábor—Szíj Rezső— Tasnádi Attila: Művész életrajzok. Bp. 1985. 71. Balogh András: Fiatal nő. 1977. o.k. 33,5x23,5 cm. J. J. I.: Balogh A. BERTÓTHY-KRACKER MAGDA (Devecser, 1924. júl. 21. - Budapest, 1980. márc. 6.) Rajztanár, festőművész. 1961-ben a budapesti egyetem bölcsészeti karán diplomázott, rajztanári oklevelét 1964-ben a pécsi Peda­gógiai Főiskolán szerezte. 1957 óta kiállító művész. Főleg gazdag színvilágú

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék