MúzeumCafé, 2022 (16. évfolyam, 87-92. szám)

2022/1-2 / 87-88. szám • Diaszpóra - a vándorlás öröksége - szemle - Basics Beatrix: A templomépítészet késői aranykora

BASICS BEATRIX A TEMPLOMÉPÍTÉSZET KÉSŐI ARANYKORA Fabó Beáta: Budapest katolikus templomépítészete a két világháború között Budapest Főváros Levéltára, 2021 Az érdeklődő olvasó elgondolkodhat, miért fontos ez az időszak – majd a köte­tet végiglapozva nyilvánvalóvá válik, nemcsak az épületek nagy száma, de épí­tészettörténeti, sőt társadalomtörténeti jelentőségük is szükségessé tette a fel­dolgozás hatalmas munkáját. Az emlékanyag a lehető legváltozatosabb, mind stiláris szempontból, mind az egyes épületek célközönsége vonatkozásában. Sokféle indíttatásból emeltek templomokat a korszakban – a menekültek temp­lomától a „revíziós emléktemplomig” változatos az építtetők szándéka. A szerző gondosan előkészítette az egyes emlékek bemutatását, megismerhetjük a plé­bániák rendezésének történetét, az egyházközségek megalakulását, a főváros templomépítő tevékenységét.­­ Közvetlenül az első világháború után először ideiglenes templomok épültek, ba­rakkban, iskolában, sőt istállóban emelték ezeket kezdetben. Az első végleges­nek szánt templomok közül a rózsadombi Krisztus Király-templom a Rákócziá­num kápolnája volt (1924–1926). Árkay Aladár (1868–1932) tervezte, díjazás nélkül. A kváderrel burkolt és vakolt felületek váltakozása kiegészült a főbejá­rat gazdag ornamentális faragott kődíszével, ami része volt a barokkos art de­cós stílusnak. Az épület különlegessége az 1938-ban készült harangjáték a tor­nyon, a magyar szentek szobraival. ¶ A Pongrác úti Feltámadott Krisztus-templom az ottani lakótelepen otthonra lelő, főleg Erdélyből áttelepülő menekültek temploma lett, hivatalosan a „Menekül­tek Nemzeti Könyörgő temploma”. Tervezője is menekült volt, Baczó Andor ko­lozsvári építész. Ma egy kis tér szélén áll az egytornyos, portikuszos templom. ¶ 1925–1926-ban épült a lengyelek Segítő Szűz Mária-temploma Kőbányán. Ez eset­ben is Árkay Aladár volt a tervező, stilárisan sok hasonlóságot mutat az épület a Rákócziánum kápolnájával.­­ Ha ma valaki a Népliget környékén sétál, nem kevés meglepetéssel szembesül­het, köztük az egykori kiemelt fővárosi építkezés eredményeként megvalósult Ferenc József-emléktemplom monumentális épületével. A zártkörű pályázaton tíz pályázót kértek fel a tervezésre, közöttük Árkay Aladárt, Medgyaszay Istvánt, Györgyi Dénest, a korszak jeles építészeit. A Magyarok Nagyasszonyáról elne­vezett I. Ferenc József jubileumi templom építőbizottságának elnöke a Műem­lékek Országos Bizottságát is vezető Forster Gyula volt. A második tervpályázat ¶ 31

Next