A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI - A Magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája 1962 (1965)

Magyar nyelv

- 124 - : RókaArckvT, 1962, 584—91. p.­­ Stilisztika és verstan: 389— 90. p. В é г с z у Károly. 1821—1867 Lásd: 1072. Berkes Péter Lásd: 909. Berzsenyi Dániel. 1776—1836 927. BA10GI I. Kornélia, Berzsenyi utolsó versei­nek stíluskérdései : AUSz AIuv SPhilolH II, 1962, 123—38. p.; ném. kiv.: 138. p. Ism.: GREZSA Ferenc, Acta Iuvenum irodalomtörténeti tanul­mányai . AUSz AHLH II, 1962, 88. p. D­ó­d­á­s János, 1905— Lásd: 91З. Cigányokról való história. 1700 körül 929. * TURÓCZI-TROSTLER József, A "Nagyidai cigányok" csa­ládfájához. Egy régi magyar ponyvavers irodalmi vonatkozásai. 12. kiad.] : TurTrost MXVI­I, 1961, 318—28. p. I Stilisztika: 319—З1., З27—8. p. Cseres Tibor. 1915— Lásd: 624, 1021. Csokonai Vitéz Mihály. 1773—1805 930.­­SZILÁGYI Ferenc: Csokonai költői szókin­­cséről :­­DMINyTört, 1960, 67—130. p. I Vö.: MNytB 1961, 931-X Ism.: SZATHMÁRI I. : ALH XII, 1962,ТЗ5—6. p. Lásd még: 821, 928. MERÉNYI Oszkár, Berzseny­i-problémák : It ., 1962, 245—68. p.; fr. kiv.: 362. p.; fr. kiv.: 363—4. p.; nem, kiv.: 365­ p.­­ Stilisztika: 249—50­, 253­ p. Lásd még: 387, 985.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék