Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pótlék kötet (1868)

Amade család. (Várkonyi és bőösi gróf †)

20 AMADÉ. ÍIÍ. Lénárd, ki az előbbi lapon. alnádor, orsz. pénztárnok báró lett 1628 1589-164/. (Geczel Orsolya) János B. Ilona Zsuzsa Magda 1652—58. 1645—55. 1652—70. Csallóközi főkap. (Eszterházy (Moróez (Zichy 1610—56. Ferencz.) István.) István.) (Eszterházy Judit) Mária Éva 1643—62. 1652—98. (Forgách (llécsey László.) György.) Erzse Krisztina B. Ádám Anna 1655- 1701. 1651—91. 1651-1709. (Kerekes (Ré.v,.y Zsigm.) (Bossány (B. Viczay Mih ) Gáb.<r.) Erzse) IV. Lénárd 1655-89. (Mártonfalvay Juliánná) Marianna 1690. f Bora Juszt, apácza. Míifída Erzse B. Antal 16'.*). 1697—1723. ar. sark. 1717. pozso- 1698—1736. (Maholány nyi (Simoncsics Aut.) clarissa Horváth Rozália) Ignácz 1699. 1718. győri kanonok József 1699. 1726. kapitán. Péter 1699. 1727. (derghi Somogyi Erzse) János Ádá m 1699. 1699. 1718. 1726. t győri kanon. László sz. 1703. f 1761. k. tan. költő (1. b. Orczy Zsuzs 2. Welczl Mári +) B. Tadeus 1724—1807. cs. k. kam. 1782. gróf lett (gr. Nyáry Angel) Teréz (Schlosberg László) József cs. k. kam. f 1783. ' - r>í> t. Ferenc/ Francziska :s. k. kam. f 1824 f 1824. (B. Schmerzing (gr. Nyáry Zsófia) Gotlob Hannib.) II. Tadeus sz. 1784. f 1845. ker t iiln. kancz. titkár, (gr. Taaffe Clem ) i ; Viktor Dominika sz. 1808. sz. 1810. l^gr. Hadik (B. Uichtricz Karolina f) Emil.) II. Ferenci; sz. 1786. f 1823 alezredes, ker. t. üln. (gr. Payersperg Jozéfa) cs. ker. hölgy. Anna gr. Antal (Pötting sz. 1761. f 1835. József ) Zalai főispán k. főajtonálló, (gr. Eszterházy Anna) Antónia sz. 1795. f (gr. Taaffe Fer.) Szerafinu sz. 1811. t Klementina Alexandra sz. 1813. sz. 1816. f (gr. Wurmbrand Ferdinánd.) E régi fényes mágnási család férfi ágon II. Ta dóban 1845. május 17-én kihalt, és jelenleg nö ágon csak II. Ferencznek (|1823.) leányaiban báró Uichtricz Emiiné és Alexandra gr. Wurmbrand Fer­dinándué grófnőkben él. Az Amadék grófi ezimerét itt teljesebben a metszvény mutatja: „AMORE et OANDORE"1 jelírattal. A paizs udvarába jobbról benyúló fehér hármas csúcs o szintén Gulkeled nemből származott Báthoriak czimerére (farkas fogakra?) emlékeztet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék