Iparos fiú- és leánytanonciskola, Nagykanizsa, 1942

lek. Kereskedelmi üzemi gyakorlatok), 1 db Bónis­­János: Nyers­anyag, nyers erőszak, 2 db Gaali : Székely őrvárak története, mon­dája és legendája I—II., 1 db Szurmay : Honvédelmi és honpolgári ismeretek, 7 db VKM A honvédelmi ismeretek tanterve, Az ifjúság honvédelmi nevelésének és testnevelésének országos vezetője : Hon­védelmi ismeretek 3 db, I—II., 3 db III—IV., 3 db V—VI. és 3 db VII—Vili: Ifjúsági könyvtár. Vétel : 1 db Huxley : Mi történik körülöt­tünk,­­1 db Kertész Erzsébet: N­agy Lányok, 2 db Günther: Szent és rajongója I—II., 1 db Palotay : Julika, 1 db Aisberg : Most már értem a rádiót, 1 db Kertész: Szonja, 1 db Mayne—Red: Skalpva­dászok, 1 db Benedek: Szent Anna-tótól, 1 db Florence L. Barc­lay: Az elválasztó fal, 1 db Lantos—Kiss Antal: Mi inasok, 1 db Fanny Luukkonen : Asszonyok a tűzvonalban. Tankönyvek. Vétel : Némák Béla : Fémipari technológia, 4. át­dolgozott és bővített kiadás. Rajzszerek. Vétel : 98 db fejesvonalzó. Énekkar. Vétel : 30 db Harmonia sacra, 50 db Népdalkórusok III. a Magyar Kórus kiadásai,­­50 db Kodály Zoltán: Köszöntő, 1 db Deák Leó : Daloskönyv. Élelmiszeripari szertár. Vétel : 1 db Wagner-féle bormérő, 1 db ecelmérő, 1 db Babé-féle klosteneuburgi mustmérő hőmérővel, 1 db szeszmérő, 1 db fejmérő, 1 db Malligand-féle bormérőkészü­lék fadobozban, 3 db kép üveg allalt vászonszegéllyel (Edvi Illés Aladár: Vízimalom Zágonban, Da­laky Kálmán: Delelön, Ehető és mérges gombák Ajándék: 10 db Különféle élelmiszeripari anyag 100 g-os oppodeidok-ü­vegben. Építőipari szertár. Vétel : 1 db forrasztólámpa, 1 db kép üvek alatt vászonszegéllyel (Torockói régi kályha, Habán-edények Gö­­m­örből. Palóc asszony konyhája, Régi edények Kalotaszegről). Faipari szertár Vétel : 2 db kép üveg­ alatt vászonszegéllyel (Székely kapuk, Spanyolozon mángorlók a Balaton vidékéről). Fémipari szertár: A m. kir. honvéd légierők parancsnokságá­nak adománya a székesfehérvári m. kir. központi repülőgépi javító­műhely közvetítésével : 10 db Jupiter csillagmotor tartozékai, 6 db FIAT -sorosmotor tartozékai, 6 db Siemens csillagmotor tartozékai, 2 db K. 9. csillagmotor tartozékai és 5 db K. I­I. csillagmotor tartozékai. Történelem-földrajzi szertár. Vétel : 8 db térképjelek fa­táb­­lái kemény papírra ragasztva, 1 db dr. Fodor Ferenc: Magyaror­szág gazdaságföldrajzi térképe vászonra húzva lécekkel 1 : 1.500.000, 85x59 cm, 1 db­ M. kir. honvéd térképészeti intézet, Balaton, 1:50.000, 175x60 cm, vászonra húzva, lécekkel, 1 db Nagykanizsa és környéke, 1­75.000, kemény papírra ragasztva, 1 db Európai Oroszország, 1:5.000.000, 18 db nemzeti nagyjaink-kép üveges ke­retben. 73x53 cm (Deák, Kölcsey, gr. Zrínyi Miklós, gr. Zrínyi Ilo­na, dr. Eötvös Lóránt, gr. Széchenyi, Petőfi, Madách, Szent István, Gárdonyi, Kossuth, Mátyás ki­rá­l­y, Jókai, Munkácsy, V­örösmarty, II. Rákóczi heretic, Arany,­ Liszt Ferenc), 11 db kép üveg alatt vászon­­szegéllyel ( Magyar-Mannheimer Gusztáv : Az árvízi hajós, Edvi Il­lés Aladár : Rodostó, Tengerpart Rodostóban, Részlet Rodostóból, Utca Zágonban, A héttorony Konstantinápolyban, Mészöly Géza.

Next