Katolikus Tanítóképző intézet, Nagyvárad, 1910

Fekete Gy. : Murány ostromának feldolgozásai. Györy F.: Kölcsey F. kritikai munkássága. Jeremiás J.: A kurucköltészet epikája. Keresik J.: Az egyházi énekköltészet a XVIII. század elején. Körmendi J.: Zsoltárfordításaink a magyar reform első századá­ban. Mihók B.: A magyar nyelv uralomra jutása. Mokos J.: Cso­­konay vándorlása és a Dorottya Moldován G.: Várkonyi Amadé László költészete. Nemes P.: Az Alföld Petőfi költészetében. Pris­­kin Gy.: A szabadságharc költészete. Rigó Gy.: Az ősmondáink feldolgozása. Schlamák Á.: Kisfaludy K. jellemrajzai drámáiban. Várkonyi J. Szenes Molnár Albert munkássága. II. félév. Bauer N.: Tompa M. virágjellemei. Farkas B. : Szigligeti hatása szinműirodalmunkra. Farkas J. A politika hatása Vörösmarty költészetére Fehérvári F.: Jókai képzelete. Fekete ■ Gy. Csokonay V. M. vándorlása s ennek hatása lyrájára. Györy F. : Vörösmarty hatása korára. Jeremiás J. : A kifejező mozgások Arany­nál. Körmendi J.: Berzsenyi lyrájának fejlődése. Miliók B.: Szé­chenyi hatása az irodalomra. Mokos J. : Petőfi vándorlása (térképpel). Moldován G.: Gyulai Pál kritikája. Nemes P.: A biblia Arany J. költészetében. Priskin Gy.: Toldy Ferenc irodalmi működése. Rigó Gy.: Petőfi hasonlatai. Schrumák Á. : Kossuth Lajos mint szónok. Várkonyi J. : Szász Károly írói munkássága.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék