Napi Gazdaság, 1997. november (7. évfolyam, 253-277. szám)

1997-11-01 / 253. szám

*'1: 90 Ft A VÁRTNÁL GYORSABBAN BŐVÜLT AZ AMERIKAI GDP (2. OLDAL) | ----------------— ----------------­A NÉMET-MAGYAR­­ KAMARA 1-3 SZÁZALÉKOS , REÁLBÉRNÖVEKEDÉST VÁR (3. OLDAL) HARMINCEGY SZÁZALÉKOS HOZAM fs NYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL (4. OLDAL) Njggi GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Bizonytalan hullámzás a nemzetközi tőzsdéken létezett a BUX is énteken folytatódott a nemzetközi értékpapírpiacokon részvényárfolyamok szeszélyes hullámzása, a fő irányt­ovábbra is a Wall Street szabta meg. A kedvező hong­kongi zárás és a New York-i nyitás mindenesetre meg­óvta a legnagyobb európai piacokat a szabadeséstől. Bu­dapesten a nyitás utáni esést a külföldi tőzsdékről érkező jó hírek fordították meg, és az index végül 274 ponttal a tegnapelőtti zárás fölött állapodott meg, napon belül 500 pontot emelkedve. Hongkong kezdetben megijesz­tette a brókereket, mivel 4,4 szá­zalékot esett az index, de a nap második felében a hangulat tel­jesen megfordult,­és a kínai ér­dekeltségű papírok vették át a siketten a vezető­ szerepet. A Hang Seng így 2,52 százalékkal a csütörtöki szint fölött zárt, enyhe optimizmust sugallva az európai piacokon várható eseményeket illetően. Tokióban szintén 94 pon­tot javult a Nikkei. Kontinen­sünkön azonban a brókerek nem találták kellően megalapozottnak a délkelet-ázsiai derűlátást, a leg­nagyobb tőzsdéken rendkívül ide­gesen vibráló kereskedelem folyt M­ankfurtban gyakorlatilag nem mozdult el az index - a DAX csekély, 0,02 százalékos csökké­­ssel, míg az egész napi elekt­­rikus kereskedelmet tükröző ol, 0,13 százalékos növekedéssel .Itt -, mert az ázsiai mellett az egész amerikai piacra befolyás­sal bíró latin-amerikai helyzetet is aggasztónak találják a bróke­rek. Hasonlóképpen alig mozdult el a nyitópontról Párizsban a CAC-index is. Londonban az in­dex a kiszámíthatatlannak tűnő hangulatváltásoknak köszönhetőn kezdetben hol a csütörtöki zá­rási szint fölé ugrott, hol alá csú­szott, ám a jól induló New York-i nyitás hírére 40,4 pontos erősö­déssel zárt. A Wall Streeten a kereskedelem több mint 100 pon­tos erősödéssel indult, ami a szakértők szerint az amerikai gaz­daság vártnál jobb teljesítményéről nyilvánosságra került adatoknak köszönhető. Az amerikai GDP a harmadik negyedévben - éves szinten - a várt 3,3 százalékkal szemben 3,5 százalékkal növe­kedett, szemben a második ne­gyedévi 3,2 százalékkal. (Folytatás a 8. oldalon) Soros kétmilliárd dollárt vesztett Az utóbbi másfél hét globális részvénypiaci mélyrepülése az első napokban kétmilliárd dolláros veszteséget okozott a Soros György tulajdonában lévő befektetési alapoknál - derül ki a tegnap nyilvánosságra hozott adatokból, amelyek a múlt hét péntekétől e hét hétfőjéig bekövetkezett változásokat tükrözik. Ez időszak alatt a magyar származású amerikai üzletember Quantum nevű befektetési alapja közel 9 százalékot veszített értékéből, ami hozzávetőleg egymilliárd dollárt jelent. A Quantum mintegy a felét képviseli a Soros-alapok által kezelt 20,8 mil­liárd dollárnak. A többi hat befektetési alap együttesen ugyan­csak körülbelül egymilliárd dollárt veszített. Hétfőn egyébként a Quantum így is 12,28 százalékos növekedést mutatott az év elejéhez képest, a hét alap átlagos emelkedése pedig 17,7 szá­zalékos volt. Egyes vélemények szerint az üzletember igen nagyot bukott Oroszországban, ahol - úgy tudni - kétmilliárd dollárt fekte­tett be, mások azonban „csak" 300 millió dollárra teszik ottani veszteségeit. (AP-DJ) Nagyszabású nemzetközi segély Indonéziának Indonézia és az IMF pénteken bejelentette, hogy a délkelet­ázsiai ország hároméves program keretében nagy össze­gű támogatást kap egy átfogó reformcsomag végrehajtá­sához. Az IMF égisze alatt több nemzetközi pénzintézettől összegyűjtendő segély végösszege 23 milliárd dollár lesz, ami az ázsiai és csendes-óceáni térség többi országának hozzájárulásával felmehet 30 milliárd dollárra is. Dzsakarta október elején for­dult az IMF-hez, a Világbank­hoz és az Ázsiai Fejlesztési Bankhoz (ADB) segítségért, miután tőke- és részvénypiacait elérte a térség más országait is sújtó valutavál­ság. Michel Camdessus, az IMF ve­zérigazgatója washingtoni sajtó­tájékoztatóján elmondta: a nem­zetközi pénzintézet három évre szóló 10 milliárd dolláros készenléti hitellel járul hozzá az indonéz gaz­daság egészségének helyreállítá­sához, a Világbank 4,5 milliár­­dot ad, az ADB pedig 3,5 milli­­árdot folyósít 1998 és 2000 kö­zött egy 1,5 milliárdos, négy rész­letben lehívható gyorssegély és egy 2 milliárd dollárra rúgó, az inf­rastruktúra és a humánerőfor­rás-gazdálkodás fejlesztésével kap­csolatos programok finanszírozá­sát szolgáló hitel formájában. (Folytatás a 2. oldalon) EIB-KÖTVÉNYPROGRAM Az első közép-európai kibocsátás Az Európai Beruházási Bank (EIB) 20 milliárd forint ke­retösszegű kötvényprogramról írt alá megállapodást. Mint Wolfgang Roth alelnök az EIB tegnapi befektetői tájékoz­tatóján elmondta, a bank most jelenik meg első alkalommal kötvénykibocsátóként valamely közép-európai piacon. Hoz­zátette: az AAA minősítésű hitelintézet kötvényprogramja rugalmas keretet biztosít nyilvános és zárt körű, 1-30 év futamidejű kötvények kibocsátásához Magyarországon. A 20 milliárd forintos keret magyarországi projektek finan­szírozására fordítandó. A helyi beruházások hitelezésére növekvő igény mutatkozik, és forintfor­rást az EIB csupán a kötvény­­programon keresztül tud bevonni, ám csakis az általa kitűzött ho­zamszinten teszi azt. Az egyes kötvénykibocsátások lebonyolí­tására a bank állandó forgalma­zókkal áll kapcsolatban, de az ING Barings, az Inter-Európa Be­fektetési Rt. és a K&H Bróker­ház mellett további forgalmazók is részt vehetnek az egyes forga­lomba hozatalokban. (Folytatás a 4. oldalon) Jövőre nőnek reálértéken a közbeszerzések Az EU elfogadja a hazai cégek versenyelőnyét A jövő évben a közbeszerzések reálértéke várhatóan meg­haladja az 1997-es szintet - mondta a NAPI Gazdaság­nak Berényi Lajos, az IKIM helyettes államtitkára, a Köz­­beszerzési Tanács elnöke a Stanislav Belohradekkel, a cseh versenyhivatal elnökével folytatott brnói megbeszélését követően. A helyettes államtikár szerint a közbeszerzések értéke a jövő évben eltérően alakul az áru- és szolgáltatásbeszerzések, illetve az építési tenderek terén. Összes­ségében azonban - reálértéken számítva - az idei évi teljes ten­derösszeget valamelyest megha­ladja az 1998-as érték. Az idén az év végéig összesen közel 300 milliárd forint - mintegy 1,5 mil­liárd dollár - értékű közbeszer­zési tendert írtak/írnak ki. A jövő évben egyébként a központi bü­dzsé már nem járul hozzá a Köz­­beszerzési Tanács működése fi­nanszírozásához, igaz, az elmúlt két évben is csökkenő mérték­ben „pénzelte" a szervezet mű­ködését. A helyettes államtitkár egy kér­désre válaszolva úgy vélekedett, hogy az Európai Unió korszerű­nek tartja a magyar közbeszer­zési törvényt - annak ellenére, hogy Berényi szerint is módosí­tásra szorul, egyebek között lé­nyegesen egyszerűsíteni kellene az közbeszerzésekkel összefüggő eljárást. Brüsszel ugyanakkor - legalábbis az magyar csatlako­zásig - akceptálja a hazai pá­lyázóknak nyújtott 10 százalé­kos versenyelőnyt. M. Cs. ­ FAZAKAS SZABOLCS MOSZKVÁBA KÉSZÜL Újabb tárgyalások az orosz államadósságról Az orosz államadósság terhére 1998-99-ben megvalósí­tandó projektek előkészítéséről folytat tárgyalásokat kedden és szerdán Moszkvában Fazakas Szabolcs ipari, kereske­delmi és idegenforgalmi miniszter - mondta a gazdasági kabinet pénteki ülését követően Draskovics Tibor. A Pénz­ügyminisztérium államtitkára a tárgyalások részleteiről és a még fennálló adósság összegéről nem adott tájékoztatást. Az idei projektek a terveknek megfelelően haladnak, a honvé­delmi célú szállítások értéke meg­haladja a 150 millió dollárt, s további 30 millió dollár értékű áru szállítása van hátra. Emel­lett polgári célú áruk - például hajók - is érkeztek az országba az államadósság terhére. Jó esély van arra, hogy az ÁPV Rt. idei bevételei megduplázód­janak a tervhez képest - állapí­totta meg a kabinet -, vagyis az eredeti 180 milliárd forintos be­vételi terv helyett 340-350 mil­liárd forint folyhat be a társa­ság kasszájába (NAPI Gazdaság 1997. október 30., 1-3. oldal). Ez a tervezettnél nagyobb állam­adósság-törlesztést tesz lehetővé. Erre alapozva az 1998-as költ­ségvetés már azzal számol, hogy év végéig 120 milliárd forinttal lehet csökkenteni az államadós­ságot, s ennek kamatterhei a jövő évi költségvetésben már nem sze­repelnek - mondta az államtitkár. Tájékoztatást kapott a kabi­net a Chinoin Gyógyszer és Ve­gyészeti Termékek Gyára Rt. igényéről, miszerint a társaságot is megilletné a privatizációs el­lenértékhányad. Az ÁPV Rt. vi­szont megállapította, hogy ez nem illeti meg a vállalatot, a cég át­alakulása ugyanis nem az ezt előíró szabály szerint történt. D.J. Szombat, 1997. november 1. VII. évf. 253. (1837.) szám Budapesti tőzsdeindex: 7134,82 (+274,07) (BÉT) Kárpótlási jegy: 921 Ft (+16 Ft) (BÉT) 1 DM = 112,82 Ft (-0,27%) (Budapest) 1 USD = 195,02 Ft (+0,15%) (Budapest) Dow Jones-iparindex: 7413,1­1­(déli állás) 1 USD = 1,723 DM (+0,23%) (Frankfurt) 1 GBP = 1,6725 USD (+0,29%) (London) Arany (USD/uncia): 311,40 (-5,35) (London) Olaj (USD/barrel): 20,11 (+0,27) (London) — BÉT: ideges hangulat - emelkedő index A kereskedés első felének pesszimizmusa után jelentős emelkedéssel ért véget a kereskedés a hét utolsó tőzsdenapján. A BUX 274 ponttal feljebb, 7135 ponton zárt. A Mol részvényei 4195, a TVK-papírok 3960 forintig erősödtek. Az OTP záróára 6200 forint lett, a Graboplast 10 500 forintig emelkedett. A Richter részvénye 17 900 forintot, az Egis papírja 9140 forintot ért a nap végén. A jegyár 920 forint fölé emelkedett. OTC: lefelé csordogál a K&H A régebbi ajánlatok miatt meglehetősen kevés információt hordoznak a közölt árak, az Elműt 120 százalékon keresik, míg a legjobb eladó 135 százalékot kér érte. Az Édász valamivel névérték felett téblábol, az Démászt 84,5 százalékon veszik, 89 százalékon kínálják. Lejjebb csúszott az OTP elsőbbségi, 380 százaléknál senki sem ad többet érte. Lefelé csordogál a K&H, már 250 százalékon is megválnának tőle tulajdonosai, míg továbbra is keresleti az amúgy igencsak veszteséges Ganz Ansaldo papírjainak piaca. Származékos: tovább szűkültek a BUX­ Spreadek A távoli határidők BUX-jegyzéseinek a prompt részvényindex 274 pontos emelkedése ellenére mindössze 50-70 ponttal növekvő értéke, illetve a 1997. decemberi jegyzés 297 pontos emelkedése miatt jelentősen visszaesett a december-december spread. Az árutőzsde devizapiacán néhány nagyobb tételű márciusi kosárüzlet határozta meg a kereskedési hangulatát. A márka a legközelebbi három terminre gyengült, a dollár vegyesen zárt. Negyvenkétmillió dollár a Graboplastnál Befolyt a tőkeemelésből származó 47 millió dollár a Graboplasthoz, az 57 dolláros részvényenkénti kibocsátási árfolyamon kétszeres volt a túljegyzés. A társaság elsősorban a négyméteres padlót gyártó üzem zöldmezős megvalósítását, illetve a lakásbelső­ üzletág más egységeinek fejlesztését tűzte ki célul. Bankközi: süllyedtek a kamatok Az előző napi ármozgásokhoz képest gyakorlatilag semmit sem változott tegnap a forint piaci helyzete és a kereskedők a jövő hét elejére is erős vételi érdeklődésre számítanak. Az üzletek egy részében a forint árfolyama 75-80 pontos távolságra került az intervenciós sáv aljától. A záráskor érvényes 194,75- 194,80 forintos dollárárak 55 ponttal álltak az alsó intervenciós pont felett. A forintpiacon alacsony forgalom mellett tovább mérséklődtek a napi kamatok. A tartalékolási időszak utolsó napján 18 3/8-18 1/8 százalékon vittek overnight hiteleket a bankok. A 18 százalékon ajánlott tomnext hitelekre már nem akadt érdeklődő. BÁT: kifutó novemberi határidő A Budapesti Árutőzsde gabonaszekciójában a hét utolsó kereskedési napján az étkezési búza elszámolóárai az idei termin kivételével az előző napi szintnél magasabban zártak. A má­sik két minőségi osztályba sorolt búza közül az export célú tőzsdecikk két közeli határideje értékvesztést szenvedett el, míg a három távoli lejárat jelentősen drágult, viszont a takarmány­­búzaárak stabilak maradtak. Vegyesen zárt a takarmányku­korica a pénteki tőzsdenapon, több termin jegyzése változat­lan szinten várja a következő kereskedési napot, három határidő árfolyama pedig csökkent egy szállítási hónap drágulása mi­att. A takarmányárpa legtávolabbi lejáratának elszámolóára limittel ugrott felfelé, viszont a napraforgómag piacán meg­állt az eddig tapasztalható áremelkedés, és a kifutó novem­beri termin a limit kétszeresét meghaladó értékcsökkenést könyvelt el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék