Napi Gazdaság, 2003. július (13. évfolyam, 125-147. szám)

2003-07-14 / 134. szám

8 ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁG­A 2003. JÚLIUS 14., HÉTFŐ NEMZETKÖZI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK Elsimult az azbesztbotrány A hét közepén tapasztalt visszaesés ellenére a pozitív oldalon zárták a hetet a nyugat-európai tőzsdeindexek, elsősorban az autópapíroknak köszönhetően. A tengerentúlon a tech-részvények arattak pénteken.­ ­­RUMMER KRISZTIÁN Annak ellenére, hogy hét közepén megcsappant a bizalom a New York-i tőzsdéken, a Dow Jones 0,5, az S&P-500 1,3, a Nasdaq pedig 4,2 százalé­kos előnnyel fejezte be a hetet. Az ezen a héten megjelenő gyorsjelentések - többek közt a Mic­rosoft, a General Motors, a Merrill Lynch, a Motorola és a Pfizer is a hét folyamán rukkol elő számaival - előtt a befektetőket az sem zavarta meg, hogy vártnál jobban nőttek a termelői árak, újra növelve a defláció veszélyét. A második ne­gyedéves eredményeivel már pénteken előrukko­ló General Electric részvénye heves árfolyammoz­gások után 0,2 százalékot veszített értékéből. A Coca-Cola kurzusa hasonló mértékben csökkent, pedig a cégnél nyomozások folynak könyvelési szabálytalanságok nyomai után. A két nagy nyertes pén­teken a Home Depot- és az Intel-részvény volt; mindkét papír árfo­lyama felminősítés nyomán kezdett el száguldani. A légitársaság­ok azonban nem örülhettek, a UBS ugyanis a szektor több képvise­lőjével szembeni eredményelvárását is lefelé módosította. Az öreg kontinensen már nem szerepeltek olyan jól pénteken a technológiai részvények mint New Yorkban, igaz, jobbára csak a korábbi rally negatív korrekciójáról volt szó: a Nokia, amelynek kurzusa 1,2 százalékkal csökkent pénteken 11 százalékos előnnyel fe­jezte be a hetet. A hét végének nagy nyertese az autószektor volt, miután az ACEA nyilvános­ságra hozta, hogy az európai autóeladások üte­me júniusban 2,9 százalékkal nőtt éves szinten. A Renault, melynek értékesítése a legnagyobb mértékkel nőtt, közel három százalékkal duz­zasztotta papírjának értékét, de jól szerepeltek a német rivális részvények, így a BMW és a Volkswagen is. Az ABB építőipari csoport pa­pírja is sokat nyert, miután egy amerikai bíró­ság jóváhagyta a vállalat 1,3 milliárd dolláros „bocsánatkérését” az azbesztmérgezések nyomán kitört botrány kapcsán. Szintén az azbesztügyekhez kapcsolódóan emelkedett az Allianz és Münich Re árfolyama is, a bíróság ugyanis csökkentette a bizto­sítók felelőségének mértékét. A közös európai valuta jegyzése Gerhard Schröder pénteken megjelent interjúja nyomán, melyben a gyengébb eurót sürget­te, 1,13 dollár alá süllyedt. A japán jen árfolyama a hét végén hajszállal a 118-as szint alatt állt. 2001. VII. 2. 2003. VII. 11. Az idén is veszteséges lehet a Pannonplast • FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL Fehér Erzsébet, az igazgatóság elnöke a Világgazdaság pénteki számában úgy nyilatkozott, hogy komolyabb javulás egyelőre nem is látszik. A működési ered­mény ugyan kedvezőbb az első negyedévi számoknál, de a ter­veket mégsem sikerült teljesíte­ni. A csőgyártásnál nem mutat­kozott a várt élénkülés, és a fo­rint árfolyammozgása miatt a mostani negyedéves mérlegben várhatóan 3-400 millió forintos pénzügyi veszteséget fognak ki-A K&H Equities csak tavalyig volt ta­nácsadója a Karsai Holdingnak - nyi­latkozta lapunknak Karsai Béla, a cég tulajdonosa. Ezen belül egészen pon­tosan a corporate finance részleggel volt szerződése, amely a tavalyi át­szervezések után közvetlenül az anyabankhoz került. Erről egyébként Karsai akkor értesítést is kapott­ mutatni. Az áprilisi közgyűlésen a cég még tarthatónak ítélte a ja­nuárban megállapított üzleti tervet, amely 28,6 milliárd fo­rintos árbevétel mellett 588 millió forintos nettó ered­ménnyel számolt. A 350 millió forintos veszteséget hozó első há­rom hónap után azonban való­színű, hogy tetemes ráfizetést hoz majd a második negyedév is. Szakértők szerint így viszont igen kétséges, hogy ezen tud-e számottevően javítani a második félév. A cégbíróság egyébként a köz­gyűlési határozatok esetleges megsemmisítéséről várhatóan egy-két héten belül dönt. A PSZÁF még június végén kezde­ményezett cégtörvényességi eljá­rást. A felügyelet a beadványában a határozatok megsemmisítését és a közgyűlés ismételt összehí­vásának elrendelését kérte. Alaptőkét emelt leányvállalatában a Démász Az üzleti forgalom várható növekedése miatt négyszeresére, 200 millió forintra emelték meg a tulajdonosok a 90 százalékban a Démász Rt. és 10 százalékban a Budapesti Erőmű Kft. tulajdoná­ban lévő D-Energia Kft. alaptőkéjét. A céget tavaly év végén hozta létre a francia Electricité de France érdekeltségi köréhez tartozó két vállalat a január elsején életbe lépő villamosenergia-ipari li­beralizáció okán. Kikötés csupán az volt, hogy a közüzemi szol­gáltatást és a szabadpiaci kereskedelmet el kell különíteni egy­mástól. A leányvállalat ezt a tevékenységet kezdte meg június el­sejével. Az MTI-nek elmondott tervek ambiciózusak: az előzetes számok alapján az idei forgalom meghaladja majd a 3 milliárd forintot, ami a szabad árampiac mintegy 5 százalékát fedi le, míg két éven belül ezt szeretnék megduplázni. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt - AEGON Belföldi Kötvény befektetési alap - AEGON Belföldi Részvény befektetési alap - AEGON Nemzetközi Kötvény befektetési alap - AEGON Nemzetközi Részvény befektetési alap - AEGON Pénzpiaci befektetési alap tájékoztatója és kezelési szabályzata megváltozott, melyek megtekinthetők a társaság székhelyén és a forgalmazási helyeken. Az alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazá­sára vonatkozó rendelkezések a közzétételt követő 6. naptól, az egyéb változások a közzétételt követő naptól lépnek hatályba. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. A KÖTVÉNYALAP A JÖVŐBEN KÜLFÖLDRE IS MEHET Változtak a K&H-alapok kezelési szabályzatai­ ­• NAPI GAZDASÁG A PSZÁF engedélyével válto­zott a K&H-alapcsalád tagjainak kezelési szabályzata. Talán a leglényegesebb pont, hogy a K&H Kötvény Alap kiszélesíti befektetési eszközeinek körét. A jelenleg vehető magyar állampa­pírok és kötvények mellett a ké­sőbbiekben az OECD-országok­­ban kibocsátott állampapírokat is vásárolhat. Az alapkezelő sze­rint a csökkenő hazai hozam­szintek mellett egyre értékeseb­bé válhatnak a külföldi állampa­pírok vásárlásával elérhető hoza­mok, miközben a konstrukció kockázati szintje érdemben nem változik. Két alapnál változott a határ­idős ügyletek kötésének lehetsé­ges mértéke: a K&H Kötvény Alapban a 30 százalékos maxi­mum 10 százalékra csökkent, a K&H Navigátor részvényalapnál viszont 30 százalékról 50 száza­lékra nőtt. Ez utóbbi indexköve­tő alap, és származékos üzletek­kel a kezelője gyorsabban és ol­csóbban tudja követni a BUX in­dex változását - tudtuk meg. Az alapok alapjaként műkö­dő, tehát befektetési jegyeket vá­sároló konstrukcióknál (K&H Unió, K&H Amerika, K&H Ingat­lanpiaci Alap) 30-ról 50 száza­lékra növekedett a Vásárolható likvid eszközök köre, így keze­lőjüknek nagyobb mozgástere van, hogy a piaci kilátások függ­vényében növelje vagy csök­kentse a biztonságos eszközök arányát. Az egyéb, technikai jel­legű változtatásokhoz tartozik a nettóeszközérték-számítás mó­dosulása, többek között a köt­vényalapnál értelemszerűen a külföldi papírok értékelésével bővítették a szabályokat. A ha­zai állampapíroknál pedig piac­­közelibbé tették azon papírok értékelését, amelyek nem szere­pelnek az elsődleges árjegyzői rendszerben. CSÜTÖRTÖKÖN DÖNTENEK AZ INA-GYŐZTESRŐL ALACSONY FORGALOM ÉS CSÖKKENŐ ÁR VÁRHATÓ A JEGYPIACON Rácán szerint a Mal ajánlata a legjobb . FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL Amíg nem válik ismertté, hogy mit és mikor ajánlanak majd fel, addig a vételi oldalt jó eséllyel kizárólag néhány a jegyre szakosodott befektető adja majd. Ők pedig vélhetően nem fognak túl sokat fizetni a papírokért. A múlt héten egyébként ha­tározottan erősödött az érdek­lődés a Forrás-részvények iránt, ám az továbbra sem nyilvános, hogy eddig hány részvényt jegyeztek le. Az át­lagos jegyzésnagyság informá­cióink szerint kicsi, a jegyzők döntő többsége százezer forint címletértéknél ki­sebb pakettel rendelkezik. Az alanyi kárpótoltak és a vásárolt jeggyel rendelke­zők aránya kiegyenlített. Persze ebben még nincs benne az a befektető, aki teg­napelőtt vásárolt a tőzsdén 624 ezer jegyet 1250 forintos áron. (A piaci pletykák szerint egy régóta egy kézben lévő, a maga nemében legnagyobbnak számító pa­kett cserélt gazdát vagy legalábbis névleges tulajdonost). A nagy kötés után egyéb­ként megélénkült a jegypiac, az árfolyam a kisebb kötések esetében is 1200 fo­rintra emelkedett. Az összforgalom csütörtökön 835 ezer, sőt még pénteken is több mint 100 ezer darab lett, ami alighanem rekord a jegy történetében. A For­rás-részvények utolsó jegyzési napja július 18-a, péntek, így a jegypiaci pezsgés­nek már csak napjai vannak hátra. A ma vásárolt jegyekből még mindenesetre lehet Forrás-részvény. Van-e élet a Forrás után? | A KÁRPÓTLÁSI JEGY A BÉT-EN | Forgalom (E­db) Záróár (Ft) ­• FOLYTATÁS a1 7. OLDALRÓL A reménybeli INA-ügylet nyomán olyan mé­retnagyság érhető el, ami miatt megéri maga­sabb árat adni a társaságért - mondta el a NAPI Gazdaságnak Ferenc I. Szabolcs, a Mal kommu­nikációs igazgatója. Ferenc ugyanakkor azt is el­mondta, hogy euróban számolva csak 15 száza­lékkal kínáltak többet a januárban javasoltnál (az akkori ajánlat részleteit nem tették közzé). A Mol két posztot szerezhet az INA héttagú menedzsmentjében - ezen belül a számára fon­tos pénzügyi igazgatóét -, és két fel­ügyelőbizottsági tagot adhat, ha a magyar olaj­­társaság ajánlatát fogadják el. Ferenc hozzátet­te, a Mol ajánlata teljes egészben készpénzes fi­zetést tartalmaz. Bár a részvénycsere lehetősé­gét a további, vagyis a 25 százalék fölötti tulaj­donszerzésre a Mol felajánlotta, erre egyelőre nem érkezett válasz, így az ajánlathoz nem kap­csolódik további tulajdonszerzésre vonatkozó opció sem (más kérdés, hogy „birtokon belül” egy későbbi privatizáció során azért a Mal nyil­ván előnyösebb helyzetben lehet majd). Lezárult a hatalomátvétel a Zalakerámiánál • FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL Az ifjabb Rahimkulov (az AEB-vezér Megdet Rahimkulov fia) egyébként - amint ez a köz­gyűlésen elhangzott - az AEB 10 százalékos tu­lajdonosaként a bankhoz kötődő I.G.P.I. vezér­igazgató-helyettese is. Az ezt követő 20 perces szünetben a vezető testületek megalakultak, elnököt választottak, i megtárgyalták a négy beszámolót (2001-es és 2002-es konszolidált és anyavállalatit egyaránt), majd ezután javaslatuk alapján a közgyűlés is elfogadta azokat. A beszámolók egyébként a ko­rábbi adatokhoz képest nem tartalmaztak új­donságokat. A frissen felálló vezetőség a közgyűlés után közleményt adott ki, amelyben hosszasan ecse­telik a társaságnál az Arago kivásárlása, azaz idén tavasz óta elért eredményeket. Eszerint a kereskedelem szervezetét a mélypontról újjá­szervezték. Auditálták az új minőségirányítási rendszert, s megkezdődtek a már korábban be­harangozott 20-25 millió eurós kapacitásbőví­tő beruházások előkészítő tárgyalásai is. Átfogó költségcsökkentési programot is indítottak a vál­lalatcsoportnál, s mindezek hatásaként a tulaj­donosváltást követően a cég könyveiben május végéig máris 150 millió forintos javulás mutat­kozott. Persze ez a hír a külső részvényeseket vélhetően nem nyűgözte le, hiszen­ a Zalakerámiánál - jórészt az iparági sajátosságok miatt - az első negyedév rendszerint szignifi­kánsan gyengébb az utána következőknél. A közlemény szerint a társaság (a magyar anyavállalat, nem konszolidáltan) a második ne­gyedévben 100 milliós operatív profitot produ­kált. A képet csak a pénzügyi tételek ronthat­ják, az euróban eladósodott Zalakerámiának a március végi 236 forintos euróárfolyamhoz vi­szonyított forintgyengülés nyilván nem tett jót (két hete a Raiffeisennek 37,5 millió eurót fi­zettek vissza). Megkezdődtek a korábban be­ígért oroszországi kiszállítások is, idén egymil­lió négyzetméter burkolólapot exportálnak a hatalmas piacra. 2002. VII. 1. 2003.1.8. Vll.il ZALAKERÁMIA RT.-ADAT0K A 2001-es üzleti évre vonatkozó éves beszámoló főbb auditált adatai:_________________________ Eszközök összesen___________________23 531 079 Saját tőke_________________________12 666 771 Adózás előtti eredmény________________-1 656 294 Mérleg szerinti eredmény_______________-1 656 294 A 2001-es üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló főbb auditált adatai:________________ Eszközök összesen___________________32 106 306 Saját tőke_________________________17 017 470 Nettó árbevétel_________________ 17 825 252 Adózás előtti eredmény_________________1 838 257 Mérleg szerinti eredmény________________1 246 232 A 2002-es üzleti évre vonatkozó éves beszámoló főbb auditált adatai:_____________­___________ Eszközök összesen________________ 22 477 830 Saját tőke_____________________ 13 478 175 Nettó árbevétel______________________8 244 697 Adózás előtti eredmény_________________811 404 Mérleg szerinti eredmény________________811 404 A 2002-es üzleti évre vonatkozó, konszolidált éves beszámoló főbb auditált adatai: _________ Eszközök összesen___________________29 915 136 Saját tőke_________________________18 045 590 Nettó árbevétel______________________17 678 614 Adózás előtti eredmény_________________1 353 839 Mérleg szerinti eredmény________________1 803 665 SZAVAZHATOTT AZ I.G.P.I.? Egyes vélemények szerint könnyen a korábbi problémával találhatják magukat szembe a Zalakerámia új nagytulajdonosai, az ÁÉB és az I.G.P.I. Emlékezetes, a Zalakerámia korábbi közgyű­lésein a fő problémát az jelentette, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatban megállapította, az I.G.P.I. jogellenesen szerzett befolyást a csempegyártó csoportban. A felügyelet azt a tranzakciót ítélte jogellenesnek, amelyben az Arago-csoporttól az I.G.P.I. 26,13 százaléknyi pakettet vásárolt. A határozatban a felügyelet szó szerint arra kötelezte az I.G.P.I.-t, tegyen ajánla­tot, vagy adja el a jogellenes tranzakcióban megvett papírokat. Mindaddig, amíg ezt meg nem te­szi, nem gyakorolhatja részvényesi jogait. Az I.G.P.I. azóta ugyan eladott papírjaiból, de korántsem a határozatban szereplő, azaz a 26,13 százalékot kitevő mennyiséget, mindössze annyit, amennyi­vel összes befolyása - megítélésük szerint - 33 százalék alá csúszott. Kérdés, hogy a felügyelet és a cégbíróság véleménye mi lesz az eset után, azaz volt-e pénteken szavazati joga a részvé­nyesnek vagy sem.

Next