Napi Gazdaság, 2003. július (13. évfolyam, 125-147. szám)

2003-07-14 / 134. szám

WWW.NAPI.HU___________________________________________________________________________________________________________________________ 2­0­0­3. JÚLIUS 1­4 . BLIKHJE XIII. ÉVFOLYAM 134. (3458.) SZÁM I­­­M 71 tőzsdék-piacok szerkeszti Korányi G­­amás IA kötvényalap a külföldre is mehet 8 I Alaptőkét emelt leányában a Démász Változott a K&H-alapcsalád tagjainak kezelési szabályzata. Az üzleti forgalom várható növekedése miatt négyszeresére, 200 a K&H Kötvény Alap kiszélesíti befektetési eszközeinek körét, millió forintra emelték meg a tulajdonosok D-Energia Kft. alaptőkéjét. BÉT­ TŐZSDENAP Kevésbé borúlátók a Mol-befektetők • NAPI GAZDÍASÁG Lassan mindenki kezd hozzászokni, hogy megkezdődött a tőzsdei uborkaszezon. A lagy­matag hangulatú pénteki kereskedésben mind­össze három részvény forgalma haladta meg a milliárdos értéket, ráadásul a 4,3 milliárd fo­rintos napi összforgalom nem is számított ki­rívóan alacsonynak a múlt héten. Az árfolya­mok nem mozdultak el komolyabb mértékben. A kereskedés döntő részében ugyan még sze­rény emelkedést mutatott az index, de másfél órával a zárás előtt elfogyott az a kevéske len­dület is, és a BUX 20 ponttal előző napi értéke alatt, 8033 ponton zárt. A vezető papírok közül egyedül a Mol árfo­lyama emelkedett. Az INA-ért kínált ár beje­lentését követően csütörtökön közel 3 százalé­kot csökkenő árfolyam azonban alig valamit nyert vissza előző napi veszteségéből, igaz, ez­zel a szerény teljesítménnyel is a nap nyerte­sei közzé tudta feltornászni magát az olajrész­vény. A Richter előző napi záróárán, 17 600 forinton fejezte be a kereskedést, míg az OTP ára 18 forinttal, 2315 forintra csökkent. A Matáv árfolyama kiugróan alacsony forgalom mellett ezúttal 800 forint alatt zárt. Az áresés már napok óta tart, és a piacon láthatóan nincs is érdeklődés a telefonrészvény iránt. Annak ellenére, hogy nemrég mutatta be új busztípu­sát, mintegy két és fél százalékkal esett a NABI árfolyama, míg a szintén a gépiparban érde­kelt Rábáért napközben már ezer forintot is megadtak a befektetők. A kárpótlási jegy ára az elmúlt na­pok kiemelke­dő árerősödése után pénteken 4 százalékkal, 1200 forintra csökkent. A forgalom meg­haladta a száz­ezer darabot. VII. 7. VII. 8. VII. 9. VII.10.VII.11. ■ m0­TI : A NAP NYERTESEI* 1 NAPI BUX ► 8032,64 (-20,62) ^ w I ► Rába 2,58 I 8090 --------------------------------------- ► Mól______0JS7_ " 8070 AlUUIV ., A NAP VESZTESEI­EI 8050 V' »ár ** 1Lj­ (árfolyamváltozás %-ban) J > NABI -2,31 I 8030 f- - " ► 8010­­­­­ QTp_azz_ 9.00 10:52 12:44 14:36 16:28 *val°satas--------­ Matáv -0,87 * A Budapesti Értéktőzsdé­re bevezetett valamennyi részvény - a legutolsó kötés napjának záróárfolyamán számított - teljes értéke. ** A 20 legnag­yobb tőkeér­tékű magyar, cseh, lengyel, szlovén és horvát részvény - a BÉT által számított és közzétett­ - indexe. *** A BÉT által számított közép-európai (cseh, len­gyel, szlovén, szlovák és magyar részv­ényeket tartal­mazó) tőzsdei index. CESI: CESI is the stock exchange index of Central European (Czech, Polish, Slovenian, Slovakian, and Hungarian) Stocks, calculated by the BSE. **** BAMOSZ Részvény Befektetési Alap portfolio Index ► Változás: (-20,6%) (-0,26%) » Nyitó (Opening):______________8023,33 ► Minimum (Um): ________ 8020,09 » Maximum (High):______________8073,98 ► Tőkeérték* (Capitalisation): 3050 405 M Ft ► Változás:_________________­9­773 M Ft ► Napi összforgalom (Turnover): 4652 M Ft ► Részvény forgalom: (Shares): 4290 M Ft ► CETOP-20**:__________________907,04 ► Változás:_______(+6,00)(+0,67%) ► CESI***:____________________1259,71 ► Változás:___________________(+9,67) (+0,77%) >­­RAK****:_____________________845,24 ► Változás: (-1,55) (-0,24%) FORRÁS: WWW.ECO.HU Az idén is veszteséges lehet a Pannonplast ► MADARÁSZ JÁNOS Még júliusban Bár az elmúlt időszakban a döntenek a tőzsdei cégek közül a legtöbb­­közgyűlés év­­szer a Pannonplast neve szeve­­vényességről pert a híradásokban, csak ke­veset lehetett hallani a cég gaz­dálkodásáról. Pedig a befektetők tavaly még ez­zel foglalkoztak leginkább, hiszen a korábbi évek milliárdos nyeresége után 2002-ben - ala­pítása óta először - veszteséges volt a társaság. FOLYTATÁS A 6. OLDALON ► FOLYTATÓDIK A CSEMPEGYÁRI SAGA Lezárult a hatalomátvétel a Zalakerámiánál Ismét lehet legális vezetése a Zalakerámiának, mint ahogy végre elfogadott beszámolója is a pénteki közgyűlés után. A megválasztott új igazgatóság ugyanakkor eltér a tavaszitól, immár Megdet Rahimkulov AEB-vezér fia, Timur képviseli a családot a cégnél. ► LOVAS ANDRÁS Sokadszorra gyűltek össze pénteken a Zalakerámia Rt. részvényesei, hogy döntsenek a társaság tavalyi és tavalyelőtti beszámolójáról. Az először az Arago és az Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) szembenállása, később a cégbíróság megsemmisítő határozata miatt el nem fogadott mérlegek megtárgyalására a közgyűlést ezúttal a Zala Megyei Bíróság mint cégbíróság hívta össze. A találkozó első nekifutásra határozatkép­telen volt, két egy darabbal szavazó részvényes mellett az Intergazprom Invest (I.G.P.I.)-ÁÉB pá­ros csak 46 százaléknyi részvénycsomaggal volt jelen (a többi papír a még a versenyhivatali dön­tésre váró vételi ajánlatban parkol). A megismételt közgyűlésen gyorsan megtör­tént az igazgatóság és a felügyelőbizottság meg­választása. Az ÁÉB Hegyi Sándor termelési igaz­gatót, Andrej Gyementyev ÁÉB-vezér-helyettest és Bogár Józsefet, a DKB East igazgatóját dele­gálta az it-be. Az I.G.P.I. a régóta Zalakerámia­­vezető Albrecht Lórántnét és Timur Rahim­­kulovot jelölte. FOLYTATÁS A 8. OLDALON » Már mutatkoz­nak a költség­­csökkentési program ered­ményei CSÜTÖRTÖKÖN DÖNTENEK AZ INA-GYŐZTESRŐL Rácán szerint a Mol ajánlata a legjobb Ivica Racan horvát miniszterelnök - egyben az állami privatizációs tanács elnöke - pénteki nyilatkozata szerint a tanács a Molt fogja javasolni a kormánynak az INA- pályázat győzteséül. A Mol üdvözölte a bejelentést, döntés csütörtökön várható. ► MOLNÁR GERGELY A Mollal jelenleg is folynak tárgyalások, hogy tisztázódjon, van­nak-e még a magyar cégnek további kérdései az INA üzletme­netével kapcsolatban. A megbeszélések után „a privatizációs ta­nács javasolni fogja a kormánynak, hogy a Molt válassza az INA stratégiai partneréül” - mondta Ivica Racan miniszterelnök, a privatizációs tanács elnöke. A horvát kormány döntése csütör­tökön várható. Ljubo Jurcic horvát gazdasági miniszter korábban közölte, hogy ha nagy eltérés lesz a kötelező végső ajánlatok kö­zött, akkor a döntéshozatalban az ár lesz a döntő. A csütörtökön nyilvánosságra került végső ajánlatokban foglal­tak szerint a Mol 505 millió dollárt, míg az osztrák OMV 420 mil­lió dollárt ajánlott az INA 25 százalék plusz egy részvényes pakett­jéért. A harmadik érdeklődő, az orosz Rosznyeft végül nem adott be kötelező ajánlatot. A Mal által kínált ár meghaladja a korábbi várakozásokat, a horvát kormány 400 millió dollár körüli ajánla­tokra számított. A Mal ajánlata 2,02 milliárd dollárra értékeli az INA-t, magasabbra, mint bármely korábbi szakértői vélemény. FOLYTATÁS A 8. OLDALON ► IVICA RACÁN MINISZTERELNÖK ALACSONY FORGALOM ÉS CSÖKKENŐ ÁR VÁRHATÓ A JEGYPIACON Van-e élet a Forrás után? Bár a kormányzati kommunikáció szerint a Forrás-jegyzés lesz a végső kárpótlásijegy-üzlet, minden bizonnyal sem a privatizáció esetén alkalmazott jegybeszámítás, sem a jegypiac nem szűnik meg a részvénycsere után. Szakértők szerint azonban a jegytulajdonosok azzal járnak a legjobban, ha minél előbb becserélik vagy eladják a papírokat. A NAPI GAZDASÁG Július 18-án lezárul a Forrás-jegyzés, ám biz­tos, hogy - a kormányzati kommunikáció által sugalltakkal ellentétben - ezzel nem ér véget a kárpótlási jegy története. Bizonyára kerülnek még elő a fiókból újabb jegycsomagok, de más módon, az önkormányzati lakás vásárlására vagy a néhány településen még mindig várható föld­árverésre félretett csomagokból is keletkezhet a későbbiekben kínálat. (Ezt erősíthetik egyébként maguk a befogadásra kötelezett önkormányzatok is, amelyeknek nemigen van más lehetőségük, mint piacon értékesíteni a jegyeket.) Kérdés, hogy lesz-e kereslet a kormányzat által utolsó csere­­lehetőségként beharangozott Forrás-jegyzés után. Az általunk megkérdezett, a jegypiacot isme­rő szakértők egyetértenek abban, hogy a jegy­­tulajdonosoknak vélhetően a mostani cserén való részvétel, illetve tőzsdei eladás a legjobb választás, később ugyanis illikvid piacra és le­morzsolódó árfolyamra lehet számítani. A jegy ugyan továbbra is a tőzsdén lesz - ki is vállalna egy kivezetési ajánlatot? -, ám könnyen elkép­zelhető, hogy napokig, esetleg hetekig nem szü­letik majd kötés rá. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jövőben milyen állami vagyont kínálnak majd jegyért. Csak annyi bizonyos, hogy a hatá­lyos kárpótlási törvény szerint az államnak to­vábbra is fennáll ezen kötelezettsége, annak el­lenére, hogy az ÁPV Rt.-nek a Forrással kapcso­latos kommunikációjában az egyik legfontosabb elem az volt, hogy ez az utolsó lehetőség a kár­pótlási jegyek hasznosítására. FOLYTATÁS A 8. OLDALON ► A VÉTELÁR ZÖME MÉG HÁTRAVAN A PSZÁF engedélyezte a DSK megvételét A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tegnap közzétett határozatában engedélyezte az OTP Bank számára a bolgár DSK Bank megvásárlását. A NAPI információi szerint a 311 millió eurós vételár zömének kifizetése még hátravan. ► KORÁNYI G. TAMÁS A PSZÁF tegnap közzétett határozata szerint az OTP Bank 75 százalékot meghaladó (valójá­ban 100 százalékos) tulajdont szerezhet a bol­gár DSK Bankban. Az engedély kitér az OTP DSK-val kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsé­geire is, ám ezek nem lépnek túl a szokásos szinten. Az OTP májusban vette meg 311 millió euróért a legnagyobb bolgár lakossági bankot (NAPI Gazdaság, 2003. május 21., 9-10. oldal). A vételár egytizedét már a szerződés aláírása előtt átutalta a Bolgár Bankkonszolidációs Tár­saság számlájára. A többit akkor kell kifizetnie, ha az összes hatósági engedély megérkezik (a bolgár pénzügyi felügyelet engedélye állítólag hamarosan várható). Wolf László OTP- vezérigazgatóhelyettes korábban lapunknak adott nyilatkozatában a harmadik negyedév kö­zepére becsülte a DSK tényleges átvételének idejét. Nem tudni, hogy az OTP a még hátralé­vő 280 millió eurót le tudta-e fedezni a forint­­gyengülés előtt. Ha nem, a vételár forintban mintegy 5 milliárddal magasabb lesz, mint az aláíráskor számított 76 milliárd. A bolgár bank valószínűleg még így sem volt túl drága. Bár a féléves számai egyelőre nem ismertek, az első negyedévben 1,1 milliárd eurós mérlegfőösszeg és 138 millió eurós saját tőke mellett 7 millió euró adózott eredményt ért el. Ez éves szintre vetítve 20,7 százalékos, az OTP szintjétől alig elmaradó ROE-t (saját­­tőke-arányos eredményt) jelent. A DSK vétel­ára a sajáttőke-érték 225 százaléka volt, mi­közben az OTP tőzsdei kapitalizációja a 254 milliárd forintos konszolidált saját tőke 257 százaléka volt tegnap. A harmadik negyedév­ben a konszolidált számokban már a DSK ada­tai is benne foglaltatnak majd. A saját tőkén felüli vételárrészt (ez addigra mintegy 160 millió euró lehet) mint negatív goodwillt az OTP tíz év alatt írja le. Ez ugyan az első évben eredménycsökkentő hatású lehet, de az OTP- vezetők várakozásai szerint 2007-2008-tól a DSK már évi 60 millió euróval járul hozzá az OTP-csoport eredményeihez.

Next