Napi Gazdaság, 2005. október (15. évfolyam, 192-211. szám)

2005-10-26 / 209. szám

WWW.NAPI.HU___________________________________________________________________________________________________________________________ 2005. OKTÓBER 26. IMK­lIlJ XV. ÉVFOLYAM 209. (4037.) SZÁM [JJJJjt­őzsd­é­k-p­i­a­co­k szerkeszti Korányi G tamás 131 Egyre több pénz fial a fedezeti alapokban 16 I BAT: olcsóbb napraforgó A fedezeti alapok által kezelt eszközök összértéke a tavalyi évben regisztrált Az olajnapraforgó két jegyzése is limittel esett ezermilliárd dollár után mostanra meghaladta az 1300 milliárd dollárt. a Budapesti Árutőzsde határidős gabonapiacán BÉT­ TŐZSDENAP Gyengült a Mol, erősödött a BUX­ ­• HAPI GAZDASÁG Az elmúlt időszak látványos zuhanása ugyan megállt, de továbbra sincs egyértelmű trend ki­alakulóban a tőzsdén. A BUX tegnap is olda­lazva, alig több mint 200 pontos sávban inga­dozva mozgott. Igaz, a zárásban elért 20 312 pont több mint egy százalékkal múlja felül a hétfői értéket. A javulás az OTP-nek és az MTelekomnak volt köszönhető, de erősödött a Richter is. A bankpapír közel 3 százalékkal, 7239 forintra drágult, míg a távközlési cég rész­vénye 980 forintra emelkedett, de napközben 992 forintot is megadtak érte. A Richter több­lete ennél szerényebb, mintegy 0,8 százalék volt, a generikus gyártó jegyzése 35 595 forintra nőtt. A szektortárs Egis részvényeit azonban nem keresték a befektetők, a kurzus itt 17 350 forintra esett vissza. Hosszas hezitálás után sze­rény mínuszban fejezte be a napot a Mol, a tár­saság részvényei az utolsó kötésben 18 800 fo­rinton forogtak, pedig a napi csúcsot a 19 200 forint jelentette. A kivezetés előtt álló, 5250 fo­rintos vételi ajánlattal megtámogatott Anten­na 0,9 százalékkal drágult, napközben pedig 5160 forintot is megadtak a papírokért. Foly­tatta a sajátrészvény-vásárlás hírével támoga­tott erősödést a BorsodChem is, a vegyipari tár­saság jegyzése 2157 forintra emelkedett. A stagnáló Rába kivételével jó napja volt a gépi­pari szekció­nak is, a Linamar igaz, mind­össze egy üz­letnek köszön­hetően - 1520 forintra, míg a NABI 149 fo­rintra tornász­ta fel magát. A NAP NYERTESEI* (árfolyamváltozás %-ban) * A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény - a legutolsó kötés napjának záróárfolyamán számított - teljes értéke. **A BÉT közepes és kis kapatitalizációjú részvényeinek indexe *** A 20 legnagyobb tőkeértékű magyar, cseh, lengyel, szlovén és horvát részvény - a BÉT által számított és közzétett - indexe. **** A BÉT által számított közép-európai (cseh, lengyel, szlovén, szlovák és magyar részvényeket tartalmazó) tőzsdei index. CESI: CESI is the stock exchange index of Central European (Czech, Polish, Slovenian, Slovakian, and Hungarian) stocks, calculated by the BSE. *****BAMOSZ Részvény Befektetési Alap portfólió Index FORRÁS: WWW.ECO.HU / Démász 3,13 % OTP 2,55 K­MTelekom 1,55 A NAP VESZTESEI* (árfolyamváltozás %-ban) ‹ Egis______-1,92 ‹• Fotex -1,71 · FHB -1,25 *válogatás________ · Változás:____________(+223,84) (+1,11%) ‹ Nyitó (Opening):_______________20451,30 ·• Minimum (Low):_______________20272,49 · Maximum (High):______________20516,84 · Tőkeérték* (Capitalisation): 6793 463 M Ft · Változás:__________________69 076 M Ft · Napi összforgalom (Turnover): 21597 M Ft · Részvény forgalom: (Shares): 21220 M Ft ›• BUMIX**:__________________1642,20 · Változás:______________(-2,64) (-0,16%) · CETQP-20***;______________2191,60 > Változás:_____________(+28,51) (+1,32%) · CESI****:________ 3044,77 · Változás:_____________(+35,94) (+1,19%) · RAX*****:_________________1299,37 · Változás:______________(+5,83) (+0,45%) OTP: volt, aki vett, volt, aki lehívott Az OTP Bank bejelentése szerint Baumstark Mihály, a pénzintézet igazgatóságának tagja 7077 forintos átlagáron 30 ezer darab, míg a Pintér Sán­dor felügyelőbizottsági tag 7050 forinton 5550 darab törzsrészvényt vásárolt hétfőn. Baumstark tulajdona így 70 ezer darabra nőtt, Pintér pedig már 12 550 darab felett rendelkezik. Volt olyan cégvezető, aki másképp növelte OTP-tulajdonát, a társaság ugyanis arról is beszámolt, hogy ugyan­csak hétfőn 128 500 darab törzsrészvényt hívtak le az opciós részvényprogramja keretében. Ezzel egyidejűleg Lantos Csabának, a bank igazgatósá­gi tagjának tulajdonában lévő OTP-törzsrészvé­­nyek száma 90 000 darabbal nőtt, így az ő cso­magja 269 116 darabra emelkedett. A TŐZSDEI KIVEZETÉS A CÉL November első felében indul az Antenna-ajánlat Az Antenna Hungária Rt 75 százalék plusz egy szavazatának tényleges megszerzése után 15 napon belül a Swisscom megteszi 5250 forintos vételi ajánlatát a többi részvényesnek. A cél a száz százalék elérése és a részvények tőzsdei kivezetése.­ ­ MADARÁSZ JÁNOS Birtokon belülre került a Swisscom AG, miután a ma­gyar és a svájci versenyhatóság jóváhagyását követően tegnap kifizette az Antenna Hungária Rt. 75 százalék plusz egy sza­vazatot megtestesítő részvény­­csomagjának 46,6 milliárd fo­rintnyi ellenértékét. (Az összegből a teljes alaptőke 73,71 százalékával rendelkező Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. 45,95 milliárd forintot, míg az 1,29 százalék­kal rendelkező Forrás Rt. 802,39 millió forintot kapott.) Az ügylet lezárását követően a Swisscom a már előre jelzett privatizációs árfolyamon, 5250 forinton 15 napon belül meg­teszi nyilvános vételi ajánlatát a kisebbségi tulajdonosok rész­vényeire - jelentette be sajtótá­jékoztatóján Jürg Röthell, a Swisscom AG-csoport vezető testületének tagja, egyben az AH igazgatóságának leendő el­nöke. A svájci befektető már A magyar me­­korábban jelezte, hogy szeret­­nedzsmentre né megszerezni az AH 100 szá- számít a svájci zalékát, kérdéses azonban, befektető hogy a kisrészvényesek mellett cégein keresztül több mint 15 százalékkal rendelkező Meg­­det Rahimkulov - csomagjának nagysága miatt - megelégszik­­e a fenti összeggel. Piaci hírek szerint a hazai tőkepiacon igencsak aktív - többek között BC- és Mol-részvényes - ÁÉB- bankvezér különalkura ké­szülhet, legalábbis ezt tá­masztja alá, hogy az első, 4 ezer forint alatti vételek óta folya­matosan vásárolta az AH rész­vényeit, tulajdonszerzéséről még az 5 ezer forintos árszint elérése után is született beje­lentés. Pozícióját egyrészt erő­síti, hogy ekkora tulajdoni há­nyaddal borsot lehet törni a svájci nagytulajdonos orra alá, másrészt a Swisscom-csoport tulajdonosi elképzeléseivel is ütközik a mostani részvényesi szerkezet. A NAPI Gazdaság kérdésére ugyanis Röt­eli ki­fejtette, a Swisscom leányvál­lalatainál stratégiai kérdés a 100 százalékos irányítás - a tagvállalatok közül csupán a Swisscom Mobile AG esetében van a képben szakmai társtu­lajdonos (a Vodafone)­­, és tőzs­dén is csupán az anyavállalat szerepel. FOLYTATÁS A 13. OLDALON .­ A MOL LESZ A KÖVETKEZŐ? Megduplázta BorsodChem­­pakettjét a Rahimkulov család­ I HAPI GAZDASÁG Úgy tűnik, Megdet Rahimkulov szeret nyílt lapokkal játszani - és mindez nem válik kárá­ra. Az ÁÉB fő tulajdonosa mintegy egy hónapja jelentette be, hogy öt százalék körüli Bor­­sodChem-részesedésének megduplázására ké­szül. A piac talán nem hitt az Antenna Hungá­ria Rt.-ben is 15 százalék feletti pakettal ren­delkező befektetőnek, mindenesetre a bejelen­tést nem követte a vegyipari részvé­nyek szárnyalása, így az orosz mág­nás szép lassan, folyamatosan csök­kenő ár mellett vá­sárolhatta össze a részvényeket. A megfontolt gyűjtö­getésnek köszön­hetően a Rahim­kulov család irá­nyítása alatt álló, londoni bejegyzésű Firthlion­ Limited 8 millió 243 ezer 96 darabosra nö­velte BC-pakettjét, ami 10,15 százalékos befolyást biztosít számá­ra. Figyelembe véve az ÁÉB-nél lévő vegyipari papírokat is, az egyesek szerint Magyarország leggazdagabb emberének számító befektető be­folyása 12,32 százalékra nőtt. Ezek után lehet, hogy érdemes lesz jobban odafigyelni a Mol­­piacra, Megdet Rahimkulov ugyanis saját be­vallása szerint az olajipari cégben is szeretné megduplázni jelenleg másfél százalékos része­sedését. Persze ha ott is ilyen meg­fontoltan vásárol, erről az egyszerű befektető már csak a tulajdonszerzés hivatalos bejelen­tésekor szerez tu­domást. A megsze­rezni vágyott pa­kett nem olyan nagy, hogy ne lehet­ne észrevétlenül összegyűjteni, egyedül akkor lóg­na ki a lóláb, ha ve­vői oldalon folya­matosan az ÁÉB állna. A HVB segített a Molnak? Novemberben lezárulhat az Energopetrol megvétele.­­­­ALMÁS ANDOR A bosnyák-horvát föderáció kormányfője, Ahmet Had­­zipasic tegnap megerősítette a korábbi sajtóinformációkat ar­ról, hogy a Mol-INA konzorci­ummal tovább folytatják a tár­gyalásokat az Energopetrol 67 százalékának megvásárlásáról - jelentette az MTI-Eco. A hír szerint a hét hónapja tartó huzavonát végül is a HVB Bank elégelte meg. A banknak ugyanis jel­zálogjoga van az Energopetrol 25 legjobb kútjá­­ra, és követelte, hogy november 30-ig záruljon le az eljárás. Az nem derült ki a hírből, hogy ez már a szerződéskötésre és teljesítésre is vonat­kozott-e - ebben az esetben ugyanis a Maltól ha­marosan bejelentés várható - vagy csupán vala­milyen elvi megegyezésre. Nemrég egy bosnyák bírósági döntés is ebbe az irányba mutatott, megalapozatlannak ítélte ugyanis a cég állító­lagos adótartozását. Hadzipasic szerint egyetér­tésre jutottak abban, hogy az elkövetkező három évben a konzorcium 75 millió eurót fektet be a vállalatba, és kifizeti a cég összesen 30 millió eurós adósságát. Azt is vállalták, hogy három évig alkalmazásban marad az Energopetrol 1059 alkalmazottja. Az eladás után az állam­nál marad az Energopetrol-részvények 22 szá­zaléka, további 11 százalékos részvénycsomag pedig a kisbefektetőké marad.

Next