Napi Gazdaság, 2006. január (16. évfolyam, 1-22. szám)

2006-01-10 / 7. szám

JÖHET A KISZORÍTÁS? Szinte minden Antenna az ajánlatban landolt A Rahimkulov család érdekeltségében lévő­ Antenna-részvényeket is beleadták a Swisscom ajánlatába, így a svájci cég befolyása 97,99 százalékosra emelkedett. Vélhetően hamarosan jöhet a kiszorítás, és a tőzsdei kivezetés is.­ ­ MADARÁSZ JÁNOS A Swisscom AG bejelentése szerint a múlt héten lezárult nyilvános vételi ajánlatban 97,99 százalékosra emelkedett a svájci cég befolyása az Anten­na Hungária Rt.-ben. A Megdet Rahimkulov és két fia érdekelt­ségbe tartozó Firthlion Ltd. is eladta mintegy 18 százalékos tulajdont biztosító 2 millió 138 ezer darab részvényét a Swiss­­comnak, így mindössze 2,01 százaléknyi papír maradt köz­kézen a műsorszóró vállalatból. A Swisscom elvileg - mivel 90 százalék fölé jutott a vételi aján­lattal - hamarosan kezdemé­nyezheti a fennmaradó kisebb­ségi részvényesek kiszorítását a cégből az ajánlatban szereplő 5250 forintos árfolyamon, s kérheti a papírok törlését a Bu­dapesti Értéktőzsde értékpapír­­listájáról. A tőzsdei kivezetés lehetősége amúgy a vételi aján­lat szövegében is szerepelt. A kiszorítás intézményével kapcsolatban egyébként érde­kes vélemények láttak napvi­lágot az elmúlt napokban. Egy a Portfolio.hu internetes gazda­sági újságban megjelent szak­értői vélemény szerint a tőke­piaci törvény január elsejétől életbe lépő módosítása rövid időre megszünteti a kiszorítás lehetőségét a nyilvános ajánla­tok után. A tpt. erre vonatkozó régi rendelkezései ugyanis de­cember 31-én hatályukat ve­szítették, az újak viszont csak május 20-ától lépnek életbe, így a január elseje és május 20- a között kezdeményezett nyil­vános vételi ajánlatok után nem lehet majd kiszorítani. Igaz, ez vélhetően nem vonat­kozik az Antenna-ajánlatra, hi­szen ez az eljárás még tavaly indult, s így - jogászi vélemé­nyek szerint - rá vontakozóan még a régi rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. HÁROMÉVES CSÚCSON A RÉSZVÉNYÁR Határidőre is aktív a Pannonplast A PANNONPLAST NAGYTULAJDONOSAI A határidős ügyleteket egyébként maga a Pannonplast is kedveli - így próbálják biztosítani a vezetői részvényopciós program fedezetét a cég bejelentése sze­rint január 2. és 6. között 307 darab saját részvényre szóló határidős vételi pozíci­ót nyitott 1976 forintos átlagárfolyamon 2006. márciusi lejáratra. A társaságnak így a nyitott nettó határidős pozícióállománya 2334 darab vételi kontraktus.­ ­■ FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL Az Abberley egyébként 39,5 százalékban tulajdonosa a Lazarus Vagyonkezelő Rt.-nek is, amelynek a PP harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint szintén volt 5 és fél százaléknyi Pannonplast-csomagja. Azt egyelőre nem tudni, az off-shore cég kitől vásárolt, így a közvetett befolyásának mértéke sem ismert. (A Lazarus vezérigazgatója egyébként Bokorovics Balázs, aki a műanyagipari cég elnöki pozícióját is betölti.) Az ügylet min­denesetre szép nyereséget is hozhat, legalábbis ha a tőzsdei ár­folyamok jól alakulnak, amire jó esély van: a kurzus tegnap 5 százalékos drágulás után 2085 forinton zárt, kétezer forint fe­lett pedig utoljára 2002 nyarán álltak a részvények. Név______________________________Mennyiség (db)________Részesedés (%) Bénii Ruhaipari Kft.__________________________470 061_______________11,16 Berenberg Global Opportunity Magyar Fund__________286 787_______________6,81 Lazarus Vagyonkezelő Rt.______________________233 250_______________5,54 Forrás: Pannonplast Rt.-eyorsjelentés_________________________________________ A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap kezelője, a PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. (1122 Budapest, Moszkva tér 15., Cg. 01-10-042141) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. az ingatlanbefektetők figyelmébe ajánlja a PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap alábbi ingatlancsomagjait, amelyeket ajánlattételi felhívás útján kíván értékesíteni: „Az ingatlancsomag Hrsz. Ingatlan címe Telek- Művelési Épület Hasznosítása Induló ajánlati ár terület m2 ág területe m2 Ft 1. 24 889 Bp. V., Alkotmány u. 3. 768 irodaház 3 460 bérbeadott 1 200 000 000+áfa 2. 14182/1/A/1 -től Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. 14182/1/A/16-ig 16 irodaapartman (26—50 m2 között) 395 iroda 916 ingatlanfejlesztés 345 000 000+áfa „A" ingatlancsomag összesen: 1 545 000 000+áfa Az „A" ingatlancsomagban feltüntetett ingatlanokra kizárólag együtt tehető ajánlat. „B" ingatlancsomag Hrsz. Cím Telek- Művelési Épület Hasznosítása Induló ajánlati ár terület m2 ág területe m2 Ft 1. 24 439 Bp. V., Deák Ferenc u. 10. 832 irodaház 5 860 bérbeadott 1 450 000 000+áfa 2. 265/3/A/1 -től Balatonfüred, Táncsics u. 18. 265/3/A/26-ig 26 üdülőapartman (41­60 m2) 3 035 üdülő 2 043 ingatlanfejlesztés 350 000 000+áfa „B" ingatlancsomag összesen: 1 800 000 000+áfa A „B" ingatlancsomagban feltüntetett ingatlanokra kizárólag együtt tehető ajánlat. Egy ajánlattevő pályázhat csak az „A", csak a „B", vagy egyszerre mindkét ingatlancsomagra. Mindkét ingatlancsomagra történő pályázat esetén ajánlatot tenni az egyes ingatlancsomagokra külön-külön kell. Az ajánlattétellel kapcsolatos részletes információkat az információs füzetek tartalmazzák, amelyek 2006. január 11. napjától - munkanapokon 9 és 13 óra között - vásárolhatók meg a PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. székhelyén (1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19.). Az ajánlattétel feltétele az adott ingatlancsomagra vonatkozó információs füzet igazolt megvásárlása. Az információs füzetet titoktartási nyilatkozat egyidejű aláírása mellett az ajánlattevő személyesen vagy meghatalmazottja útján, személyi okmány(ok), illetve aláírási címpéldány bemutatása ellenében vásárolhatja meg. A meghatalmazott képviseleti jogosultságának meglétét köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolni. „A" információs füzet (ára: 350.000,-Ft+ÁFA) „B" információs füzet (ára: 350.000,-Ft+ÁFA) Az ajánlatok benyújtásának időpontja és helye: 2006. február 27. napján 10-12 óra között - közjegyzői átvétellel - a PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. székhelyén (1122 Budapest Moszkva tér 15./Ignotus u. 19.). A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap kezelője, a PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. a jelen ajánlattételi felhívással, illetve a részletes ajánlattételi felhívással érintett ingatlanok vonatkozásában szerződéskötési kötelezettségét a Ptk. rendelkezései szerint kifejezetten kizárja; a felhívás szerződéskötési kötelezettséget a kiíró számára nem keletkeztet. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. Cím: 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19. Telefon: 212-2624,201-6809,201-0373 Fax: 212-2124 E-mail: titkarsag@prudent.hu A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 4., cégjegyzékszáma: 01-10-044174, a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) közzéteszi, hogy a 2005. évi LXII. törvény 156. § (2) bekezdésével módosított Gt. 177. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság cégneve QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre módosult. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő­ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁG­A 2006. JANUÁR 10., KEDD 1 1. NEMZETKÖZI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK Még nincs irány Európában­ ­• NAPI GAZDASÁG Felemás hétkezdés jellemez­te a vezető európai tőzsdéket, Londonban le, míg Frankfurt­ban felfelé mozdult az index, igaz, a mérték nem volt megha­tározó. A londoni FTSE-100 0,3 százalékkal lejjebb, 5732 pon­ton zárt, míg a német DAX-30 5 pontos pluszban, 5541 ponton végzett. Londonban az ingatla­nos cégek papírjai voltak a fő vesztesek, a nap nyertese pedig a HSBC banki papír, miután a Citigroup felértékelte a rész­vényt. Frankfurt nyereségét el­sősorban a Lufthansa és a DaimlerChrysler papír 2 száza­lékot meghaladó drágulása biz­tosította, nagyobb veszteséggel zárt a Deutsche Börse részvénye és a TUI - írta az MTI-Eco. A tengerentúlon a nyitásban némi bizonytalanságot okozott, hogy az amerikai fogyasztói hangula­tot mérő BBC-IPSOS-Index ja­nuárban 78,2 pontra esett vissza, miután az előző hónap­ban még 85,5 ponton állt, és ezzel a 2005 októbere óta mért leggyengébb értéket érte el. A kedélyek azonban hamar meg­nyugodtak, és mind a Dow Jo­nes, mind a Nasdaq nyereség­be váltott. Különösen jól kezdett a General Motors, amelynek ár­folyama néhány óra után közel 5 százalékos nyereségben volt. A befektetők egyébként a vál­lalatok negyedik negyedéves beszámolóit várják a héten, ezek határozhatják meg az el­mozdulások irányát. KISEBB LEHET AZ OEP-BEFIZETÉS Új történelmi csúcson a Richter és az Egis­ ­- FOLYTATÁS Áll. OLDALRÓL Beke Zsuzsa, a Richter PR- vezetője nem is szerette volna kommentálni a 42 ezres árfo­lyamot, mivel - mint mondta - a részvényárfolyam sokszor teljesen függetlenül viselkedik a társaság operatív teljesítmé­nyétől. Marossfy László az Egis vezérigazgató-helyettese is részben a befektetői hangulat általános javulásának tudja be a részvény szárnyalását. Más­részt viszont az Egis iránt az elmúlt egy-két évben megerő­södött befektetői bizalom is közrejátszik benne. Mint mondta az elmúlt év gazdálko­dása sikeres volt, s mindenki ennek folytatását várja - sem­mi olyan hír nem jelent meg ami ezt a várakozást cáfolná. Az előzetes számok alapján a stratégiailag fontos orosz piacon továbbra is jó forgalmat ér el az Egis, így jó eséllyel lehet felté­telezni, hogy az elmúlt időszak kedvező folyamatai folytatód­nak - mondta Marosffy. A tár­saság 520 millió forint OEP- visszatérítést számolt el a har­madik - saját üzleti éve szem­pontjából az utolsó - negyedév­ben. A visszatérítés végleges összegéről továbbra sincs adat - az csak március végén várha­tó -, ám a vezérigazgató-helyet­tes szerint várhatóan ennél kis­sé alacsonyabb lesz a végső szám. Hasonlóan nyilatkozott kérdésünkre a Richter szóvivő­je is, a nagyobbik gyártónál is lehetségesnek tartják, hogy a prognosztizált egymilliárdtól valamivel elmarad majd a visszafizetés összege. FELHÍVÁS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11.) MEGBÍZÁSÁBÓL A BUDAPEST FŐVÁROS VAGYONKEZELŐ KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 45.) értékesíteni kívánja a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapesti Vegyiművek Rt. részvénycsomagját. A részvénycsomagra ajánlatot tehetnek Magyarországon működő és bejegyzett, illetve - a jogi személyre vonatkozó szabályok szerint - nyilvántartásba vett jogi személyek, tovább ezen jogi személyek által alkotott konzorciumok, valamint magánszemélyek, amennyiben az infom­ációkat bizalmasan kezelik. Az értékesítendő részvénycsomagról készült tájékoztató és pályázati feltételek 2006. január 11. napjától kezdődően 2006. február 15-ig vehető át titkossági nyilatkozat aláírását követően (jogi személyek esetében cégszerű aláírással) az alábbi címen (naponta 9-14 óráig): Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Részvénytársaság, Portfolió Iroda 1091 Budapest, Üllői út 45. II. em. 220. Érdeklődni lehet: 456-9030,456-9033,456-9034 telefonszámokon, Kovácsné Varga Ágotánál és Tóth Gergelynél. A jelentkezés személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján történhet. Az ajánlatokat 2006. február hó 20-án (hétfő) 10.30 11.00 óráig kell benyújtani a Kiíró székhelyén.­­

Next