Napi Gazdaság, 2008. január (18. évfolyam, 1-22. szám)

2008-01-04 / 3. szám

■ www.napi.hu MUMfc jgt |g| WÍJKÉL ■ 2008. JANUÁR PÉNTEK-SZOMBAT ■ XVIII. ÉVFOLYAM 3. (4581.) SZÁM | ■ * 1 1 — I V befektetés B - BIF-ET VÁSÁROLNI ÉRDEMES, SSigWk MEGDÖNTÖTTE A 27 ÉVE FELÁLLÍTOTT * VAGY PEDIG ELADNI? ffipSP CSÚCSOT AZ ARANY ^ ““A M Összefoglaltuk a legfontosabb ppt- \ **J| P* A technikai indikátorok mellett U SHk I ZL érveket és ellenérveket a rész- EKi .. % I a Fed kamatvágásai is ebbe az JL JL vény mellett és ellen \ \ JH. irányba mutatnak KÖZEL EGYMIlliÁRD EURÓT ÉR A BEFEKTETÉS Rahimkulov már 10 százalék feletti tulajdonos az OTP-ben Az OTP saját részvényei miatt haladta meg a 10 százalékot a Rahimkulov család befolyása a bankban. A pakett piaci értéke megközelíti az egymilliárd eurót. A Rahimkulov család bejelentése szerint Megdet Rahimkulov, valamint két fia, Timur és Ruszlan két cip­rusi vállalkozáson (az AWB Ltd-n és a Charing Ltd-n), egy brit (Firthlion Ltd) és egy magyar (Kafijat Befektetési Zrt.) bejegyzésű cégen keresztül együttesen 10,057 százalékos befolyással rendelkeznek az OTP Bankban. A korábban a BorsodChemben és a Mólban is jelentős befektetések­kel rendelkező, a kilencvenes évek eleje óta Magyaror­szágon élő orosz állampolgárságú befektetési bankárnak - fiaival együtt - összesen 27 millió 336 ezer 549 darab OTP-részvénye van. Ez a mennyiség elvileg valamivel ke­vesebb mint egytizede az OTP 280 millió plusz tíz darab részvényének, ezért nem kellett az összegyűjtéséhez külön PSZÁF-engedély. A bankban gyakorolt befolyásuk azonban - figyelembe véve az OTP december 29-i közleményében említett 8 millió 179 ezer saját részvényét - meghaladja a 10 százalékos határt. Az utóbbi tény az év utolsó napjaiban alighanem magát a Rahimkulov családot is meglepte, mert december 28-án az OTP még csak 6 millió saját részvény­nyel rendelkezett, így a befolyásuk 9,98 százalék volt. Az OTP Bank közzétette ugyan azt a tényt, hogy a Kafijat Zrt. befolyása meghaladja a 10 százalékot, de a közlemény szövege különösebb lelkesedésről nem tanúskodik. A hitel­­intézet nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a tranzakcióra előzetes egyeztetés nélkül került sor, a Rahimkulov család tranzakcióihoz pedig sem az OTP Bank, sem a menedzs­ment sem finanszírozóként, sem más módon nem kap­csolható. Emlékeztet arra, hogy az új nagytulajdonosra is érvényes az OTP alapszabályában rögzített 10 százalékos szavazati korlát. Folytatás a 15. oldalon AZ OTPARÉT-EN 11300 -■ NEM TESZ AJÁNLATOT A HORVÁT DT LEÁNY Ringbe száll Szlovéniában a Magyar Telekom A cég átvilágí­tását és valamennyi körülmény figyelem­­bevételét követően a T-Hrvatski Telekom d.d. igazgatósága úgy döntött, hogy nem tesz ajánlatot a Telekom Slovenije 49,13 szá­zalékos részvénycso­magjára - adta hírül a horvát cég közleményére hivat­kozva a Bloomberg. A szintén a Deutsche Telekom többségi tu­lajdonában lévő cég visszalépé­se után már bizonyos, hogy a német csoport­hoz tartozó társasá­gok közül a Magyar Telekom nyújt majd be ajánlatot a szlovén vállalat privatizációs pályázatán. A határidő ma jár le a pályázatok benyúj­tására, az utolsó körbe összesen hét pályázó került be a most visszalépő horvát céggel együtt. Folytatás a 15. oldalon SZERZŐDÉST MÁR TIZENEGY VÁROSSAL KÖTÖTTEK Pécs is a Pannonplasttal fúrna A Pannonplast leányvállalata eddig mintegy félmilliárd forintot költött elő­zetes felmérésekre, a tesztfúrások pedig helyszínenként 200-500 millió forintba kerülnek. Bokorovics Balázs, a tőzsdei cég igazgatóságának elnöke a hírügynök­ségnek elmondta: a végleges eredmények március végére várhatóak, de az már most elmondható, hogy 20-30 helyszínen van esély a jövőbeni hasznosításra, 11 önkormányzattal pedig már szerződést is kötöttek. napi Egy 3 ezer átlagos lakás fűtését biztosító mintaerőmű 1,5 milliárd, míg a 3 megawattos, villamos energiát is termelő változat 4,8 milliárd forintba kerül. A beruházás 10-12 év alatt térül meg. A tervek szerint Pécs is a Pannonplast segítségével oldaná meg energiafelhasz­nálásának egy részét - írta az MTI-Eco. A Pannonplast Polifin A Kft. és a város vezetése által kötött megállapodás szerint az önkormányzat geotermikus energi­ával fűtene és termelne villanyáramot. Ha a kutatófúrások eredménnyel járnak, akkor az energia hasznosítására közös céget alapítanak. (A projektcégekben a Pannonplastnak 90, az önkormányzat­nak 10 százalékos részesedése van.) 0 V**''Tr* . .. .. . ' » V_---------r--*---------1??!--------­Nyitó (Opening): 25741,43 bevezetett valamennyi Minimum (Low): 25532,03 részvény-a legutolsó kötés Maximum (High): 25894,15 MPiónak zéró árfolyamán Tőkeérték* (Capitalisation): 8074432 MFt számított­­ telje értéke. Változás:­­22203MFt Napi összforgalom (Turnover): 22230MFt *#**»****l»* indexe Szerdán jelentős eséssel zártak az észak­amerikai tőzsdék, és ez nem hagyta változatlanul az ázsiai piacokat sem. Az európai börzék vegyesen szerepeltek csütörtökön, de a bankszektor kimon­dottan gyengén teljesített. Ez a hangulat aztán meghatározta a budapesti kereske­dést is. A nem túl széles, körülbelül 360 pontos sávban mozgó BUX 0,24 százalé­kos gyengüléssel, 25 828 ponton fejezte be a kereskedést. A mutatót alapvetően a 20 milliárd forin­tos forgalom több mint felét produkáló, 2,3 százalékkal, 8671 forintra visszaeső OTP rántotta a mélybe. A bankpapír annak ellenére képtelen volt szinten maradni, hogy Megdet Rahimkulov több mint 10 százalékos részesedést szerzett a pénzintézetben. Nem úszta meg esés nélkül a másik bankpapír sem, az FHB 1,3 százalékkal, 1795 forintra gyengült. A blue chipek közül emelkedett mind a Mol, mind a Magyar Telekom. Az olaj­ipari vállalat papírjai közel négymilliárd forintos forgalom mellett 1,3 százalékkal, 24 100 forintra drágultak. A távközlé­si cég részvényei pedig 3 százalékos növekedés után - 1,6 milliárd forintos forgalom mellett - áttörték a 900 forintos szintet, és 907 forinton álltak meg. A csütörtök sem volt a gyógyszeripar napja, a Richter magas, 3,1 milliárdos for­galom mellett csúszott le 40 355 forintig, ami 0,7 százalékos hanyatlást jelentett. A szektortárs Egis gyenge forgalom mellett 1,7 százalékot veszítve, 18 250 forinton landolt. A nap nyertese a Pannon-Flax lett 3,6 százalékos növekedéssel, a részvények 1295 forinton zártak. A nap vesztese címet az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Orco érdemelte ki, kurzusa 6,6 százalékkal, 20 030 forintra zuhant. Részvényforgalom: (Shares): 20761M Ft ...... ' ’­­ — — ***A 20 legnagyobb BUMIX": 3155,03 tőkeértékű magyar, cseh. Változás: (-21,58)1­0,68%) lengyel,szlovén és horvát CETOP-20***. .............................. 3210,92 a BÉT által számított Változás:................ (+2,67) (+0,08%) és közzétett­ indexe. RAX****: 1908,33 ****BamoszRészvényBéfek­ Változás: (-4,92) (-0,26%) tetési Alap portfólióindex

Next