Nemzeti Sport, 1904. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

2. oldal Nemzeti Sport 1. szám Budapest nevezetessége az ----—-------------------------------------— VI., Dalszínház­ utca 8. (a m. kir. operaház mellett). C 5 e) Női kiszolgálás. naponta változatos — 1 erdélyi Nyitva éjjel 3 óráig. vacsora-különlegességek. Reggel 4 órakor / pilli Kitűnő erdélyi és korhelylevesek. kxim soproni borok. — JóKÉP. Különlegesség! Polgári árak. A SZÉKELY CSÁRDA. Reis Károly kalapraktára A /* Andrássy-út JLO. oZ. i fiu-kalapok. —------.x Selyem- és claque-cilinderek mindennemű sportsapkák, gummi tornacipők nagy választékban. Idény újdonságok. Sport-club tagjai 10% engedményben részesülnek. Téli sport-(iU­H-S r«« AlovattflPOC) elsőrangú minőségű műkor­­csolyázó versenykorcsolya. Seiberth műkorcsolyázó mester adatai és utasítása szerint készült modell. Elsőrangú kivitel, párja 10 frt «.jjf.y frt 1.50-től. Merkur. Rohonczy. Uj! Her­­/»whi«A kulcs könnyen felerősíthető. . — Jackson Haines halifax és gömbölyű orral. svéd és Pauschin orosz versenykor­r­ása mam svéd és Pa /­C*3%Rcsolya modell.. H«TM** hótalpak turisták­nak, vadászoknak. Ski norvég lábszánok 9 frttól 13 frtig. Jégjátékok. Hockey ütők 50 kr., frt 1.25. Labda 50 kr. .. . .. .-----------: Jégpatkók. Gyermek-és sportszánok. Száncsengők. -----Hóhálók. Sportjátékok. - -----­Kertész Tódornál BUDAPEST, IV., Kristóf-tér. Legrégibb sportüzlet. Árjegyzék ingyen és bérmentve. A M. A. Sz. által előírt méretű VERONAI olasz vívnazerek raktára — ■ / Vérs / gyeng Kriesn­er-féle AM étvágytalanság, sápkór, cy Ch­y SC y J idegesség gyógyítására és gyenge gyermekek erősbitésére a leghatásosabb készítmény a TOKAJI KIN­A-V­ASBOR­E nagyon kellemes iza ital kiváló sajátságait az orsz. egészségügyi tanács is méltatta s ajánlásra a belügyminisztérium engedélylyel látta el. Nagy üveg ára 6 kor. Kis üveg ára 3.­10­0 kor. főraktár: KORONA-GYÓGYSZERTÁR, Budapest, Vill. ker., Kálvin-tér. MINDEN KÁVÉHÁZBAN KÉRJE A ZVEZ­ETI SPORT-ot. Tintoer J. E. kaucsuk- és ercz­­bélyegző-gyára és vésnöki — műintézete — Budapest, IV., Kigyó-tér 5. szám. Készít számozógépeket, dombornyomatú száraz prés-bé­lyegzőket, ólomzárnyomókat, pléh-diablonokat, perfori­­­gépeket, címtáblákat, pléhbetűket. — Raktáron tart min­denféle színű bélyegző-festéket és bélyegvánkosokat „Durabell" és kimoshatatlan ruhajelző-tintát, fehérneműek jel­zésére. Legjobb minőségű hec­ográf anyagot és a hozzávaló tintát „LUCCA“ a likőrök királya, az előke­lőség kedvence. Kapható csakis elsőrangú üzletek­ben és kávéházakban. SAJCCA-TÁRSASÁG­­ Hamburgban. Vezérkép­viselős­ég Magyarország részére. HIRSCH és PERL gyarmatára ügynökség V., Szabadság-tér 6. sz. Telefon 36—60. Ajánljuk elismert kitűnő minőségű „Transylvania“ és „Vili brut“ pezsgőborainkat. LOUIS FRANCOIS & Co. cs. és kir. udvari szállítók pezsgőgyárosok, BUDAFOK. ColumbusKorcsolyiák Achilles bokaszijak (Rohonczy G. szaba­dalma.) Eredeti Alexander korcsolyák. Főraktár: Weszely István angol sport-, gummi és aczéláruk üzletében. Budapest, IV. Her. Váczi­ utca 9. sz. árjegyzék bérmentve küldetik.

Next