Nemzeti Sport, 1906. január-december (4. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

fIBIZEÍI­­PORP IV. évfolyam. Budapest, IQC6. január 7. I. szám. kleuzibrébi­aha : EGÉSZ ÉVRE 12 KORONA, FÉLÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K., EGYES SZÁM­ÁRA 20 FILLÉR Laptulajdonosok : Fodor Károly és Leopold Gyula, .cop. snu&Lv ............ VÍVÁSSAL ÉS MINDEN EGYÉB SPORTTAL FOGLALKOZÓ HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. A MAGYAR ATHLETIKAI SZÖVETSÉG, A MAGYAR LABDARÚGÓK SZÖVETSÉGE, A MAGYAR ATHLETiKAI CLUB, A FŐVÁROSI VÍVÓ CLUB, A BUDAPESTI POSTA- ÉS TÁVIRDATISZTVISELŐK SPORTEGYESÜLETE, A FERENCVÁROSI TORNA CLUB ÉS A MŰEGYETEMI ATHLETIKAI ÉS FOOTBALL CLUB HIVATALOS LAPJA alapította: FODOR KÁROLY, műegyetemi vívómester. Tartalom —1—­As év programmja. A VÍVÁS. Erdély bajnokságai, 6 ATLÉTIKA. Hogyan lett belőlem sprinter ? Irta: Arthur F. Duff­ey. A birkózó stílusokról. Irta : Eidlits Kornél,­­­ FOOT­­BALL. Labdarúgó sportunk 1905-ben. Irta: Moór Jenő.­Hétről. Mérkőzések. Hírek, o ÚSZÁS. o JÉGSPORT, o VEGYES. O HIVATALOS. ■■ ■---­J^zerkesztőség IV., koronaherceg-utca 3. sz. ^ TELEFON 906. /kiadóhivatal, VII., Erzsébet-­görul 41. sz. TELEFON 12—OS. A POSTA ÉS TÁVÍRDA TISZTVISELŐK SPORT EGYESÜLETE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék