Nemzeti Sport, 1906. január-december (4. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

fÍBlZEÍI §PORP ............ klöuzibtébi aha : EGESZ EVRE 12 KORONA, FÉLÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K., EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR Laptulajdonosck : Fodor Károly és Leopold Gyula, .cop. snu&Lv A POSTA ÉS TÁVÍRDA TISZTVISELŐK SPORT EGYESÜLETE. Tartalom —i—­As év programmja. = VÍVÁS. Erdély bajnokságai, o ATLÉTIKA. Hogyan lett belőlem sprinter P Irta: Arthur F. Dufí'ey. A birkózó stílusokról. Irta : Eidlits Kornél, => FOOT­­BALL. Labdarugó sportunk 1905-ben. Irta: Moór Jenö.\Hétröl. Mérkőzések. Hírek, o ÚSZÁS. o JÉGSPORT, o VEGYES. O HIVATALOS. ■■ ■---­/kiadóhivatal: VII., €rzsébet-)göruí 41. sz. TELEFON 12—OS. J^zerkesztöség IV., koronaherceg-utca 3. sz. ^ TELEFON 906. IV. évfolyam. Budapest, IQOó. január 7. I. szám. VÍVÁSSAL ES MINDEN EGYÉB SPORTTAL FOGLALKOZÓ HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. A MAGYAR ATHLETIKAl SZÖVETSÉG, A MAGYAR LABDARUGÓK SZÖVETSÉGE, A MAGYAR ATHLLUhAl CLUB, A FŐVÁROSI VÍVÓ CLUB, A BUDAPESTI POSTA- ÉS TÁVIRDATISZTVISFLŐK SPORTBOYESÜLETE, A FERENCVÁROSI TORNA CLUB ÉS A MŰEGYETEMI ATHLETIKAl ÉS FOOTBALL CLUB HIVATALOS LAPJA alapította: FODOR KÁROLY, műegyetemi vívómester.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék