Nemzeti Sport, 1907. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

V. ccfoli?am.I3u3apest, 1Q07. január 6.I. szám. előfizetési éea: EGESZ ÉVRE 12 KORONA, FELÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K„ EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. Laptulajdonosok: Fodor Károly és Leopold Gyula. ■ Ca S.snosiv ~ ' ' VÍVÁSSAL ÉS MIKDEN EGYÉB SPORTTAL EOGLALKOZÓ HETILAP MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. A KLASSZIKUS SULYDOBÁS. J. S. Mitchelnek a sulydobasról irt cikkéhez. Tartalom A nagy világ vivómüvéseete. Irta: Nagy Béla dr. o VÍVÁS. <= ATLÉTIKA. Atlétikai súlygyakorlatok. 1. A súlydobás. Irta : James S. Mithel. Atlétikai teendők. TORNA. Uj torna­­szövetség. A kormány és a MOTESz. o JÉGSPORT, o FOOTBALL. Labdarugó sportunk 1906-ban Irta: Moór Jenő. Oxford Budapesten. Mérkőzések. Hírek. Ifjúsági labdarúgás. o VEGYES. A MTK. működéséről. => HIVATALOS. = TÁRCA. Labdarugó képtelenségek. ----------------------------------------­J^zerkesztőség i J.V.. koronaherceg-utca 3. sz. TELEFON 996. /kiadóhivatal; VII, €rzsébei~körut 41. sz. TELEFON 12-06. I fJfZEll §FORÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék