Nemzeti Sport, 1909. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-03 / 27. szám

VII. évfolyam. 1909 julius 3 27. szám. M AUTOMOBIL a „Magyar Automobil Club“ hivatalos lapja. A „NEMZETI SPÖRT”-ialegyefemben meg jelenő szaklap hirdetési képviseletünk Franciaország, Olaszország és Svájc területére : Socistó Génórale de Puplicité „LA RÉGLAME UNIVERSELLE, PARIS." 12. Boulevard de Strassbourg 12. Megjelenik minden szombaton. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Kecskeméti­ u.5., II. 2. Előfizetési ár: Egész évre..................................20 korona Fél .......................................10 Negyed évre ............................ 5­0 A Prinz Heinrich-túraverseny eredményeiről. A Prinz Heinrich-verseny lezajlása után nem tartjuk érdektelennek az abból meríthető tanulságokat levonni. Az automobilversenyek tulajdonképeni célja ugyanis mindig az volt — és más nem is lehetett — minthogy a résztvevő kocsik direkt összehasonlítása által azok relatív értéke megállapítható legyen. Ez összehasonlításoknál — különösen, ha úgynevezett „túraversenyről" van szó, a következő főszempontok kerülnek rendszerint elbírálás alá: 1. A kocsik megbízhatósága, illetve kitartóké­­pessége. 2. A kocsik munkabírása, ami síkon és hegyen való sebesség által mérhető. 3. Gazdaságosság. (Benzinfogyasztás). Minthogy pedig az ilyenfajta túraversenyeknél többnyire igen különböző teljesítményű (lóerejű) auto­mobilok kerülnek küzdelembe, a verseny szabályai a helyes ítélkezés szempontjából oly módon szerkeszten­­dők meg, hogy azok egyrészt egyenlő mértékkel szol­gálják ki a különböző teljesítményű kocsikat, másrészt pedig, hogy a győztes autók szerkezetei kétségtelenül a gyakorlati követelményeket leginkább elégítsék ki. Ha most a „Heinrich“-verseny előírásait a fenti szempontokból megvizsgáljuk, úgy azt kell találnunk, hogy e szabályok megszerkesztésénél a fenti szempon­tokat egyáltalában nem vették figyelembe, mint azt az alábbiakban kifejteni alkalmunk lesz. Henrik porosz herceg a Magyar Automobil Club tiszteletbeli tagja.

Next