Nemzeti Sport, 1910. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1910-01-01 / 1. szám

AZ ÖSSZES TÉLI SPORTCIKKEK sik­kr,sok­k’spffl,önyök' v x v x görkorcsolyak, nemkülönben szobatornasze­rek stb. a legjobban és legjutányosabban beszerezhetők ■ ■ ■ ■ ^ w— a m jb ■■■■ " " ■ ______________________________ h u £-1 l l­ak m. cégnél ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTESEN. Budapesten, V. kerület, Váczi­ utca 28. szám. in IVCk rol Iva 6 hengeres 15—30 HP Delaunay-Bele­vile automobilok ára 14.000 frank. Delaunay-Belleville gyár vezérképviselője. BUDAPEST, VI., NAGY JÁNOS­ UTCA 5. Telefon 101—56. Előfizetési ár: Egész évre ..... 20 korona Fél évre.............................10 „ Negyed évre .... 5 „ Előfizetések és pénzküldemények követke­zőleg címzendők: Nemzeti Sport kiadóválla­lat Budapest. — Postatakarékpénztár 20.438. Magyar Automobil Garage HIRSCH ÉS CSERMELY Budapest, VII., Arena­ut 50. szám TELEFON 174-18. Az elsőrendű Hex Simplex Automobil és Cardolitt auto­ olaj vezérképviselői Magyarország és a Balkán-államok részére. Latham és első német tanítványa Lindtpaintner. Szerkesztőség és kiadóhivatal IV., Kecskeméti­ utca 5., II. em. 2. Hivatalos órák este 7—8. Kézirat és mindenféle levelezés VIII., Esterházy­ utca 6. címzendő. Magyar Automobil Garage HIRSCH ÉS CSERMELY Budapest, VII., Aréna­ út 50. szám TELEFON :174—18. Villamos előre berendezett nagyjavító műhely Dús választék pneumatikákban. Alkatrészek nagy raktára. 4 VI/ VI/ PAAR É5 WOLFERS FRERES | | ékszerészek-joanNers $ $ VERSENYDIJAK.­­|AIAI/ Budapest, IV. Koronaherceg­ utca 3. VI/ VI/_______________________________________________ 0 A |a | a Műkorcsolyázók részére „Les Alexanders' legelső minőségű versenykor­st­a|| a csolya 18 kor. Gyorskorcsolyázók részére Hagen, Eriksen, norvég, svéd, 011 %lini*Tar I SC SC O IC versenykorcsolyák. Halifax 3 korona Mercur, Jackson, Haynes jégvitor­ A A A I TM L 1 14 ff l a rák­ás vitorlakorcsolyák. Jégjátékok, Hockey ütők és labdák. JéghockeyW ej* * V W V f la VJ V fi játékszabály 20 fillér. Svéd, norvég, svájci, tiroli, hallvölgyi és amerikai V ^ TM ^ rodel. Sport- és gyermek­szánkók, Rennwolff, tobbogan, skeleton stb. Norvég sík, lábszánok, hótalpak. Lilienfeldi sí párja 30 korona. --------- Téli sportöltözékek, fejre húzható hósapkák, teljes felszerelések. Kertész Tódor sport­üzletében Budapesten, IV. ker., Kristóf-tér. Téli sportárjegyzék ingyen és bérmentve. Egyes szám ára 40 fillér, (vidéken és a vasúti állomásokon 44 fillér).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék