Nemzeti Sport, 1930. április (22. évfolyam, 63-83. szám)

1930-04-23 / 78. szám

ssssr 5 Hogy is volt csak? A irat az ünnepek alatt nem tudtunk elmondani — Saját tudósítónktól — Színes két nap volt. Záporeső, góleső, locsolás, húsvéti nyuszi (Takács II.), serleg ... hús­véti serleg, mely újpesti eredetű volt, de az újpestiek részére lett a keserű­ség pohara. Verőfényes napsugár sütött hét­főn. csak a sportszerűség fölött bo­rult be vigasztalanul az ég. A sport­­szerűség, melytől egyre jobban meg­feledkeznek játékosaink, akik pro­fesszionista alapon sportolnak. (S ami ezenkívül történt még, az alább olvasható): Fiók-meccs a tribün előtt Formás kis verekedés volt a Fe­rencváros—Hungária meccs második félideje alatt a nagytribün előtt. Öreg jas&zok kijelentették, hogy már régóta láttak ilyen lendületes „flem­­meket”. Kezdetben csak emelkedő botokat lehetett látni, de aztán a pár egyik tagja fölugrott a padra és úgy ment neki a másiknak. A pályán ez­alatt épp nem történt semmi, tehát mindenki a boxmeecset nézte. — Üsd le! Üsd le! — Na nem kell leütni. Pontozással is lekét győzni. — Ringböl! Hamarosan ott termett a rend őre és plajbászt nyálazva fölvette a tény­­álladékot. Hogy miképpen informál­ták, azt a tribünre nem lehetett hal­lani, de azt lehetett látni, hogy egy­szerre legalább húszán beszéltek. A tényállásról tehát igen tiszta fogalma lehetett a rendőrnek azon az alapon, hogy több szem többet lát. Kis idő múlva újra föllángolt a tűz, de a hatósági felügyelet mellett csak heves gesztikulálásokban és markáns szavakban tört ki. Ami nem tetszett a népnek. Reklamálták a1 foly­tatást: — Gyerünk a következő párral! — Most jön a kisnehézsúly! De nem történt semmi, csak vesze­kedtek, veszekedtek, miként a költe­mény szerint a salzburgi csapszékben szoktak. Átkos visszavonás Fütyül a bíró s egy Hungária­­drukker vad tenorban kiált: — Pfuj bíró! A következő pillanatban észreveszi, hogy a Ferencváros ellen ítélt a bíró. Csendesen folytatta: — Visszavonom ... (Igen lojális lépés volt részéről, csak az volt a baj, hogy a „vissza­vonást” lényegesen kevesebben hallot­ták, mint a pfujbírót.) Oszlopos kritika Az örök derbi kissé unalmas volt az első negyedórában. Mindenki az előmeccs pompás lendületére gondolt. A sajtópáholyban Komjádi meg­jegyzi : •— Mondjak kritikát erről a meccs­ről? ___ 9 9 9 —Kevés az oszlop! (Kis magyarázatra szorul a be­mondás, amennyiben Komjádi azokra az oszlopokra gondolt, melyek a tri­bünt igen biztosan tartják, viszont a kilátást éppen olyan biztosan elveszik egyes helyeken.) A drukker csókja Most látszott csak, hogy lehet a bajnokság állása akármi, a Ferenc­város—Hungária örökre derbi marad. Csak meg kellett nézni a Hungária­­drukkereknek azt az idegekremenő drukkját, remegését azon a meccsen, mely — ránézve a tabellára —- ré­szükre alig jelentett valamit. A régi rivalizálás töretlen fényben tombolt a derbin. • Például egy jelenet: 3:2-re vezetett a Ferencváros, mikor a bíró megítélte azt a bizonyos utolsó tizenegyest. Egy fiatalembert figyeltünk meg, aki az egyik páholy­ban ült. Mikor Bihámy nekiállt a lab­dának, eltakarta az arcát, aztán re­megni kezdett. A szája a füléig tor­zult. Rúgás közben úgy nézett, hogy a feje jobbra-balra vibrált. Mikor Bihámy berúgta, a fiatalember ki­egyenesedett, fölállt, komoran, egy mosoly nélkül, előrehajolt egy idősebb bácsihoz és megcsókolta. Aztán leült és legyezgette magát. Egy drukker a sok közül... Minden örök... Valaki szenzációs fölfedezéssel szol­gált: — Érdekes, ezen a meccsen minden örök. Örök derbi, Rebró, az örök mozgó és Bihámy ... __ 9 99 — ... az örök bosszúság ... Meccs után .,. Váratlan és izgalmas vitákat hozott a döntetlenül végződött Ferencváros— Hungária meccs. Lévén a bajnoki meccs egyúttal serlegmér kőzés is, melyet a másnapi programra való te­kintettel el kellett dönteni. Tegnapi komoly beszámolónkban megírtuk, mi történt a tribün alatt a hivatalos faktorok között, most pedig meg­próbáljuk leírni, mi történt ugyan­ekkor odakint a közönség körében. A közönség tétovázva állt meg először. Folytatják? — Lesz hosszabbítás? — Nem lesz! — Lesz! Muszáj lenni! Türelmesen vártak. És mindunta­lan a játékóskijárat felé nézegettek, de nem jött senki. Lassan múltak a percek. Egyszer aztán a kijárónál álló gyerekek vad üvöltésekkel rohan­tak a pályára, mindenki azt hitte, hogy végre jönnek. De csak egy em­ber jött szócsővel a kezében és ki­hirdette : — Tessék hazamenni! Nem lesz hosszabbítás! Holnap a meccs előtt sorsolás lesz! Erre megindultak. — Csak azt nem értem, — csodál­kozott egy néhézfejű — miért nem lehet most sorsolni. Legalább tváixánk, mi lesz holnap. — Hja, fáradtak az ilyen nehéz meccs után — volt a magyarázat. — Ilyen nehéz meccs után ki dobja fel azt a pénzdarabot? Sokan kimentek már a kapun is, mikor óriási üdvrivalgás után meg­jelent a pályán a Fradi. — Ez már kabaré! — mondták, de indultak visszafelé a hosszabbításra. Jó kényelmesen elhelyezkedtek s vár­ták a Hungáriát. Közben azon is töp­rengtek, hogy mit is akart akkor a szócsöves ember. Ezt a talányt senki­nek sem sikerült megfejtenie. A Hungária késett. Az emberek vártak. A Fradi csak rugódozott. Az emberek vártak. Aztán a Fradi is bevonult. Az emberek végleg elindultak. Néhány személytelen jókívánságot megeresztve, mert azt nem tudták, ki ugrasztottá be őket. — Hát jól kitoltak velünk! — mondta egy, aki már a villamostól szaladt vissza előzőleg. De nem hara­gudott, látszott rajta, hogy érti a tréfát, ami jó, az jó. A félúton nem szabad megállni Bihámyt hétfőn is sinfelték eleget. Egy drukker fölfedezte: — Egyre kijebb húzódik ez a Bi­hámy. Tegnap még összekötő' volt, ma meg már szélső. — De még ez se neki való poszt. * Még egy poszttal kijebb kellene teimi! A békebíró Gondos bíró eredeti módon intézte el az összecsapásokat. Ha két játékos összekoccant, odarohant és pániksze­rűen kibékítette őket. Kezet fogatott velük. A harmadik kézfogó után egy néző elvesztve türelmét, bekiáltott: — Mondja bíró úr! Ha valaki agyonrúgja a másikat, akkor is oda­szalad megkérni őket, hogy azért ne haragudjanak egymásra?!! Bíró úr! Egy másik bíró-„bemondás”. Ezt már Klug kapta: — Bíró úr, énekeljen! Mert fü­tyülni nem tud! Amit Bukovaitól nem várnak Turay centerhalf játéka nagyon tet­szett a közönségnek. — Remélem, — mondotta egy zöld­fehér drukker — Turay marad most már centerhalf. — És Bukovai? —- Center! Könnyű dolga is lesz. Neki majd biztosan nem kell hátra­mennie, hogy a Suttyónak segítsen .. Röptében vágták el Sólyomot Sólyom nagyon megharagudott a Fradi bekkjeire, de különösen Papp­­ra, aki jó helyzetben vágta őt el, nem lévén más eszköze már a kiszökés megakadályozására. A fault igen iz­galmas jeleneteket okozott a pályán, nézőtéren egyaránt. — Kiállítani! — kiáltották az új­pestiek. — Ugyan kérem, — mondotta egy fradista — nem volt ez veszélyes egy­általán, csak nem volt szép. Másképp már nem tudta elkapni, Papp lassú ahhoz, hogy elérje. A közmondás meg azt mondja: ha rövid a kardod, told meg egy lépéssel. — Na de ilyen sportszerűtlen lé­pés ... Kié a serleg Érdekes volt a meccs végén, hogy az emberek azon kezdtek vitatkozni, hogy ki nyerte a serleget. Egészen tájékozatlanok voltak. Például: , —• Senki sem nyerte, mert nem döntötték el a Ferencváros—Hungá­ria meccset. ■— Az nyerte, aki a legszebben játszott. Zsűri dönti el majd. Még elhangzott néhány tip, többek közt az is, hogy majd csak á bajnok­ság végén fogják kiadni a serleget... Általános megelégedés A végén majdnem mindenki meg volt elégedve. A sok hivatalos nyilat­kozat után álljon itt négy darab „nem hivatalos”. Óbudai drukker: — Ilyen szépen még nem játszott a csapat. Mind a két napon győzhettünk volna. Hungárista: — Azért a Fraditól most sem ijedünk meg! Újpesti: — Az a fő, hogy a Fradi megint le­adott egy pontot. Ferencvárosi: — Azért könnyen rávertünk arra a híres Újpestre ... * Hyperol szájvíztabletta ideális száj- és torokfertőtlenítő. A húsvéti serlegmérkőzéseknek izgalmas jelenetei elevenednek meg a Nemzeti Sport közönsége előtt, ha a fényképkirakataink képeit végig­nézi. A Ferencváros—Hungária mér­kőzés, az Újpest—III. kér. FC meccs izgalmas jelenetei mellett a húsvét­­vasárnap másik nagyobb sportese­ménye, a Kehrling—Najuch tennisz­­mérkőzés is látható a futball esemé­nyei mellett. Fényképkirakatunk a Podmaniczky-utca és Teréz-körút sarkán, illetve a Váci-utcai cser­­készboltban, végül Újpesten Fogl II. üzletének kirakatában (Árpád-u. sarok)1 van elhelyezve. A Soproni AFC otthonában kikapott az SC Uniótól, Wiener-Neustadtban döntetlenül végzett vele — Saját tudósítónktól — A Soproni AFC mindkét nap a wiener-neustadti SC Unió csapatá­val mérkőzött, de első nap Sopronban, másnap pedig a Wiener-Neustadtban. Az eredmény egy vereség és egy dön­tetlen. Sopronban: SC Unió—SFAC 2:1 (2:1). Bíró: Márkusz. A hazai csapat felforgatott összeállításban nem nagy lelkesedéssel küzdött s ez vereséget eredményezett. Az osztrákok mindkét gólját Hirsch, a SFAC-ét Max lőtte. Wiener-Neustadtban: SFAC—SC Unió 0:0. A soproniak most sokkal szebben és nagyobb energiával ját­szottak. Fölényben is voltak, de a szerencse elpártolt tőlük s az osztrák bíró is nyomta őket. A berlini rendőrök válogatott csa­pata, amely virágvasárnap Bécsben vendégszerepeit, húsvétvasárnap Klagenfurtban vereséget szenvedett 2:1 arányban az ottani városi válo­gatott csapattól. Bukarestben a prágai Slavia egy kombinált csapata 3:0-ra győzött az ottani Juventus ellen. A zágrábi Concordia vasárnap az. Aarhus ellen 2:1 arányban győzött, hétfőn pedig Kopenhága válogatott­jai ellen 4:3 arányú vereséget szen­vedett. Újpest szegedi különvonata vasár­nap délelőtt fél tízkor indul a Nyu­gati pályaudvarról. Jelentkezni lehet előzőleg és a helyszínén is az indu­lás előtt. Ha Fehért elviszi a szövetségi kapitány Prágába, akkor elmarad a május 1-re tervezett III. kér. FC— Sabaria Magyar Kupa-mérkőzés, mert a kerületieknek nincs más ka­pusuk. Ebben az esetben az intéző­­bizottság kénytelen lesz valamelyik közeli hétköznapra kitűzni ezt a meccset, különben fennakad a kupa­­mérkőzések menete. Fodor Henrik dr. annak közlésére kért fel bennünket, hogy nem tőle származott az a korábbi híradás, mintha a Húsvéti Serleg küzdelmei­ben a döntetlenül végződött mérkő­zést utánjátszás során kellene eldön­teni. Magyar Léoiioraaimi R.T. TAVASZI MENETREND érvényes április 1—töl 30-ig. 8.00 16.20 ind. Budapest érk. 10.00 17.00 9.40 18.00 érk. Wien ind. 8.30 15.30 naponta vasárnap kivételével. Közvetlen csatlakozások Európa ösz­­szes állomásai felé. Az autóbusz Budapesten a Vadász­kürt szállótól 50 perccel, Wienben a Hotel Bristoltól 40 perccel a ré­­pülőgép indulása előtt indul. Felvilágosítás és jegyváltás: Budapesten: a Magyar Légiforgalmi R. T. légiutazási irodájában, IV., Váci-utca 1. sz. Telefon: 808—88, a Központi Menetjegyirodában és an­nak összes fiókjaiban. Wienben: Luftreisebüro dér Österr. Luftverkehrs A.-G. 1. Kaerntnewing 5. Telephon: R. 28-1-96 Posta és csomagforgalom Európa valamennyi állomása felé. Felvilá­gosítások, tarifák és menetrendek a társaság szállítási osztályánál Tele­fon: 808—89 Sfraetk, Iflao április gg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék