Nemzeti Sport, 1930. május (22. évfolyam, 84-104. szám)

1930-05-02 / 84. szám

kiadás y­E i Ára 20 fiHér jgSUh. ——­­« — ___ flggMjMH' Péntek Ausztriában 30 Groschen 1930 IYlájllS 2a­c*ehoraAgb“­2 JSf N­hPh xxh. évi. 84.ss. Romániában 10 Iá ' Js3& » WSlM NtaM(országban 20 pfcmndE Mefljomnnlfc. Svájcban 20 centime captortök és szombat kivétele*. Franciaországban 1.50 franc minden nap Olaszországban 1 bra *mrr. Szerkesztőség és kiadóhivatal 1.~TM­vIhL s !®ilP318$R Budapest, Amerikában 5 cent «|F gggjlffijggiffl VI. Ker., Rózsa-utca 1M. EkSDsetési dijat (Podmaniczky-utca sarok) Be/fé/óre egy negyedévre 12 P . Levéli mi . / , , Jr/1 ^ ffiiTliKír Mi m rrrffTTHnf m\v Budapest 62 postafiófc 24. (egy hónapra 4^0 P) . ... Távirati cím: Auezm­aba egy negyedévre 15 P. UBEBnEzM MSI M c . D . _ _ . ...... _ ..... 4rffeft5áiyta a Nemzeti Sport Budapest Egyéb kútföldre 18 P "" ^ff VT ^ .­­ .­­ Telefon: 112—44 és 251-26­1 M­agyarország—Csehszlovákia A második félidő 28. percében csak hamis tizenegyes­sel egyenlített ki a cseh csapat A magyar gól már a harmadik percben benn volt sí­ cseh hálóban Híres bombája nyomán, kényszer­öngól formájában Játékosaink idegesen kezdtek s még a gól sem adta meg ön­bizalmukat — A magyar csapat védelme kifogástalanul végezte dolgát — A legjobbak sorrendje: Aknai, Vig, Korányi, Fogoly, Híres, Turay — Kautzky jó center volt — Turayt sakkban tartotta a cseh csapat és a közönség tüntetése — A cseh csatársor jól kombinált, de meddő volt a kapu előtt — A csehszlovák csapat balhallját az 1. félidő percében kicserélték — A K*­félidőben jobbak voltunk, a másodikban hallatlan lelkesedésünk és csapa­­tunk pompás szelleme ellensúly­ozni tudta ellen­ünk frisseségét, növekvő fölényét és jobb játékát, úgy, hogy ae mé­gyenlítő gólt sem tudták kifogásolhatatlanul megszerezni 30,000 néző, Prága, Spárta-pálya, bíró Anti@rr ®n száma) íaját tudósítónk telefonjelentése.­­»» A magyar sporttársadalom nem várt sokat a prágai mérkőzéstől. Nem nézett annyi várakozással a vo­nat után, mely legjobbjainkat vitte a cseh fővárosba, mint máskor. Csak a bizalma volt rendületlen, csak a a hite volt teljes, hogy ez a tizenegy becsülettel állja a harcot most is éppen úgy, mint bármikor, amikor a cseh oroszlánt mellén viselő futballis­tákkal kell szembeállania. A magyar futball megmutatta a csehekkel szemben erejét, tudását az Európa Kupáért folyó küzdelmek során, ami­kor a négy pont közül hármat hódí­tott el tőle. S hogy most, a nagy­díj döntő ütközete előtt otthonában ke­reste fel nagy ellenfelét, lovagi tett, sportszerű cselkedet volt. A cseh futball nem viszonozta ezt a tettet teljes mértékben. A cseh futball s a cseh sporttársadalom nagyon nagy tétet tett erre a játékra. A pillanat al­kalmas volt arra, hogy a mérkőzés eredményén keresztül más rangsor alakuljon ki a magyar—olasz előesté­jén a futballban, mint amit a május 11-iki, budapesti döntő hirdet. A cse­hek el is követtek mindent, hogy célju­kat elérjék. A prágai újságok gondos­kodtak megfelelő közhangulatról. A vezérek minden apró ravaszságot el­­­­követtek, amit az ilyen futballmérkő­zések alkalmával el lehet követni. Nem méltányolták a­ vendég magyar csapat kívánságát, sőt éppen azt a labdát ad­ták oda a mérkőzésre, amely fiainknak nem konveniált. Az első félidő végén a megállapodás ellenér­e játékost cse­réltek és így friss erővel, pihent em­berrel rontottak a mieinkre a második félidő öldöklő iramában. S a cseh játékosok teljes egészé-é ben átérezték azt, amit a cseh futball­ követelt tőlük.­ Nemcsak játéktudá­suk minden kifinomultságával, nem­­ csupán akaratuk és lelkesedésük tel­jes tüzével harcoltak, de a cseh fut­­ballnak arról a világhíres tulajdon­ságáról sem feledkeztek meg, amely nem jelent sportszerűséget, nem je­lent lovagiasságot. Meg nem enge­dett szabálytalanságokkal igyekeztek előnyt szerezni s hamis bírói ítélet kierőszakolásával egyenlítették ki a­ magyar csapat vezetését. Ilyen körülmények között büszkén,­­ boldog, megelégedéssel várhatjuk ha­­­za az együttest, mely kemény próbát­ állott ki Prágában. Megvédte hírét, bebizonyította tudását s elhozta ok­­í­nan az erkölcsi győzelem édes gyü-­­­mölcsét, ahonnan elhozni legnehezebb.­­ S ennek az erkölcsi győzelemnek a súlya ma sokkal nagyobb, mert úgy érezzük, hogy a valóságos győzelem örömét csak az­t a téves, áltatással ki­erőszakolt bírói ítélet rag magyar fiúktól s az égész sporttársadalomtól! Kiküldött tudósítónk a mérkőzés­ről a következő telefonjelentést­ adta le: Reggel esett, de a pálya már száraz, mikor fel­sorakozunk tett ház előtt Prága, május 1. Reggel még esett az eső, de mire a magyar csapat reggeli utáni sé­tájára került a sor, már elállott s a fiúk napos időben gyönyörköd­tek a tavaszi Prágában. A séta ide­je alatt Pataki szövetségi kapitány a vezetőséggel együtt a mérkőzés színhelyéül szolgáló Sparta-pályát tekintette meg, amely nem sokat szenvedett az esőtől. Ahol eső­nyomok voltak rajta, ott felhintet­ték homokkal. Különben pedig csak a pálya közepe homokos, a széle füves, mint a Hungária-útié, onnan lefutott az esővíz. A pálya száraz állapotára való tekintettel hamarosan nyilvánvaló­ W*WWWW wjPwk­­­ SPORTÉRMEK JELVÉNYEKA -­­SSrSENYDÍJAK RRANZAS IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁM MK* A képes tngryco | Millenáris pálya / .......... Szombaton 5 órakor K­emzetH Pécs-Baranya előtte Vi4 órakor ! Rákospalota-Tannl bajnoki mérkőzések ] Olcsó helyárak! 1 -.-*a T-.r«a. ■■■mii-----nr—riTI—nwnMrr».-«. ■■■.■n»««n^T^Wnliara * c: kiiszítése ^ Finomító hollandi

Next