Nemzeti Sport, 1930. július (22. évfolyam, 126-147. szám)

1930-07-01 / 126. szám

Ára 20 fillér ! “,“n“ MtUKF %Hp*» ■ * «U ■■■P* XXII. évf. 126. sz Romániában 10 lei §MW Megjelenik! Németországban 20 pfennig 'fK$je»?2raa _ ggBgMB ert törtök és szombat kivéteiéT® Svájcban 20 centime _____ pggSraifi minden nap Franciaországban 1.50 irane jdSUHSSh^ fcglfrSlS Szerkesztőség és kiadóhivatal Olaszországban 1 Ura |§|s§$^ Vl . E“^^®s'\ „ ... .. .. „ c „n, kS?3S®®L pÍ£»*&18« VI. ker*, Rózsa-utca .11. Amerikában 5 cent tagaa^gW , ^­­p«Kg^|pMM ^G^W^aB|/jmaWIW (Podmaniczky-utca sarok) Előfizetési díjak: K^^SiglB Leveleim: belleldire egy negyedévre 12 . Budapest 62. postafiók 24 (egy hónapra 4.50 P) Távirati cím: Ausztriába egy negyedévre 15 8­0V V MBBBSI Nemzeti Sport Budapest Egyéb külföldre 18 P. Telefon: 112—44 és 251—26 Június 5-én és 6-én, szombaton és vasárnap­ délután 4 órai kez­dettel finn-magyar nemzetek közti atlétikai viadal az FTC üllői­ úti sporttelepén Újpest szenzációs győzelemmel startolt Gentben: 3:1 0:1­ arányban legyőzte a négy idegen játékossal megerősített, k­is spanyol válogatott számba menő RCS Iránt Góllövős Avar, Reguierro L, Spitz, Avar - 18.000 néző előtt, a svájci Mércet bíráskodása mellett nyílt félidő után Új­pest pá­ratlan kondíciója érvényesült, a spanyolok össze-vissza for­gatták csapatukat, de a magyar győzelmet, amely Sólyom részvétele esetén hatalmas is lehetett volna, kitűnő védel­mük sem tehette kétessé . A védelem, Borsányi, Woiennik és Avar a legjobb Újpest csapatában A genfi nemzetközi futballtorna harmadik napján kerül a sor először a magyar színek képviselője, a ma­gyar bajnokra, Újpest csapatára. Két­ségtelen, hogy az első forduló mérkő­zései közül ez volt a legnehezebb. Fél­tettük ettől a mérkőzéstől Újpestet, amely nem tudott legjobb összeállítá­sában felvonulni, féltettük a sokszo­ros bajnok Iruntól, amely idén ugyan csak harmadik volt a spanyol bajnok­ságban, de így is a legelső spanyol klasszist reprezentálja s játékereje az alkalmi megerősítések folyán a spa­nyol válogatottétól sem sokkal marad el. Újpest sikere tehát annál nagyobb, a bizalom, amellyel most már további küzdelmei elé nézünk, annál indokol­tabb. A mérkőzésről kiküldött főmunka­társunk, Mamusich Mihály dr. a ma­gyar rádió útján helyszíni rádió­riportban számolt be a magyar közön­ség előtt. E riport alapján a mérkőzés lefolyását a következőkben foglaljuk össze: A mérkőzés kilencven perce Mamusich Mihály dr. helyszí­ni rádióriportjának össze­foglalása Az első, nagyon nehéz 45 perc (Hétköznap van. Az emberek csak 6 órakor szabadulnak hivatalukból, munkahelyükről s így özönlik a nép a stadionba, amikor a csapatok felvo­nulnak. Újpest jön ki először lila­fehér csíkos ingében (Aknai kék szvettert húzott, a spanyol kapus 33-as dresszben van) s a hangszóróból a magyar himnusz hangzik. A spanyol csapat fehér trikóban, fekete nadrág­ban jelenik meg. Az árbocokon a vö­rös Servette-lobogó mellett ott az an­gyalos, címeres magyar lobogó is s most felhúzzák Irni színeit is. Spa­nyol himnusz. Meleg van, a nap erősen tűz s csak a pálya egyharmadára bo­rít hűs árnyékot a nagytribün. Svájci levegő: a napon rettenetes a meleg, árnyékban egész kellemes hűvös van. Bánifai mester megvizsgálja a labdát s jóváhagyása után Mércét, a svájci bíró sorsoláshoz hívja a kapitányokat. A közönség állandóan jön, az egyenes oldalak már zsúfoltak, de a fordulók is egyre telnek. Újpest háromszoros éljent kiált, a spanyolok háromszoros hiphiphurrával felelnek. A két csapat így áll fel:­ Újpest: Aknai — Dudás. Fogoly III. — Borsányi, Volentik, Vig —­ Török, Avar, Havas, Spitz, P. Szabó. Iván: Emery — Alza. Arrieta — Gamborena, René Petit, Reguierro II. — Eugenio, Reguierro I., Sastre, Gurruchaga, Echevarria. Újpest kezdi a játékot. Havas— Avar—Borsányi—Török lábán már az első labda pompásan száll a spanyol kapu felé, a Szélső be is ad, de Havas 20­ méteres lövése kapu mellé süvít. Fogoly III. szerel, azután a spanyol Alza, azután Dudás. Nincs semmi iz­galom, az újpesti fiúk nyugodtak. Havas megint félre lő a 16-osról. A spanyolok várt hajrázásából semmit sem látunk, a magyar védelem minden különösebb megerőltetés nélkül bontja szét akcióikat. A spanyol balszárny mégis veszélyes egy szabadrúgás után s a magyar bekkek az utolsó pillanat­ban lépnek közbe. A spanyol rádiókol­légának tetszik a játék, de magyar szemmel bizony nem a legnívósabb. Volentik fejjel jó akciót indít a jobb­szárnyon, de közben Havas feje gyen­gén folytat. Spitz túl hosszan ad P. Szabónak. A 8. perc hozza az újpesti kapu előtt az első meleg helyzetet. Echevaria becsapta Dudást, Fogoly III.-at is kicselezte s a kis Reguierro­­nak ad, de Dudás épp jókor lép bele a lövésbe. Avar véletlenül megrágja az egyik spanyolt, kezet fog vele, nagy a barátkozás. A spanyol center kapu fölé lő, a közönség, mely észrevehetőlg a latin csapatnak drukkol, csa­lódottan zúg­ . Volentik hangosan figyelmezteti tár­sait, hogy a centerhallra, a 110 kilós René Petit-re vigyázni kell. P. Szabó jó helyzetben rosszul ad be, majd re­mek jobboldali akció a balszárnyon folytatódik és P. Szabó 10 méterről félre lő. Még úgy látszik, nem melegedett bele egyik csa­pat sem, nagyon respektálja egyik a másikat. A spanyolok még mindig adósak a lendülettel. A 18. percben a spanyolok elérik első kornerüket. Borsányi jó be­nyomást kelt. Az első negyedóra után teljesen nyílt a játék. Még egyik csa­pat sem mutatott sokat. Jó újpesti tá­madást a bíró tévesen lesállás címén megállít. A spanyolok rohama zavart kelt s Borsányi csak nehezen tisztáz. Avar jó helyzetben gyengén lő. A 18. percben Avar hatalmasat lő, a kapus épp hogy ki bírja tolni kornerre. Az első magyar korner. Spa­nyol korner a válasz, azután Spitz lő 20 méterről, de ez na­gyon hosszú neki. A játék­­ magas színvonalú, pedig eleget mondtak az újpestieknek meccs előtt: Laposan játszani! Havas lövése kornert hoz, de a korner semmit. Borsányi hangosan biztatja társait: Mozogjatok! Havas elől a bekk végszükségben megint kor­nerre ment. A tribün árnyéka,m­ár a félpályát eltakarja. Az egyik spanyol, Reguierro kiáll, nincs semmi baj, de nem ment neki jól, kicserélik nyugodtan. A magyar támadások nem elég ponto­sak. A spanyolok egész jóképűen há­romszögelnek. A labda ide-oda pattog a spanyol kapu előtt, Spitz rohamozza a kapust, de nem ér hozzá, a közönség így­­is izgul. A 30. percben Spitz és P. Szabó vált, a balszélre szaladt Spitzet Gamborena taccsra szereli. Spitz rögtön dobja is a taccsot, Havastól jobbra kerül a labda, a kapus kifutna, de Avar gyor­sabb , 5 méterről a kapus mel­lett védhetetlenül a sarokba vágja. 1:0! A magyarok vezetnek! A spanyol ro­hamok elkeseredettek, de Fogoly III. szilárdan áll a lábán. Török bead, P. Szabó jól lő, de az előtte álló Spitzben akad a labda. Havas kapu mellé lő, társai biztatják: Nem baj! A spanyol centerhall pár percre kiáll, de a 34. percben megint teljes az írni s a jobbszárny rohan, a szélső jól ível a kapu elé s Reguierro a balösszekötő helyéről három méterről pompásan fejeli az egyenlítő gólt a felső sarokba. (1:1). Szép gól volt, el kell ismerni. A spa­nyolokat nagyon fellelkesíti a gól, a játék változatos ugyan, de ők támad­nak veszélyesebben. Aknai a 6-osra vetődve nehéz helyzetet tisztáz és tap­sot kap. Havasnak sehogy sem megy a játék. Echevarria lövését Aknai kor­nerre öklözi. A spanyoloknak jegesvízes vöd­röt állítanak a taccsvonalra. A délszakiak úgy látszik, kevésbé bír­ják a meleget, mint Újpest. A spanyol védelem nagyon jó. A 43. percben Echevarria a balszélről bead, a center közelről lő, óriási helyzet, de a lövés a »• v* - • • Ával ­ Éjt SPORTÉRNEK JELVÉNYEK WO A VERSENYDÍJAK SArkansas 2 IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁM SÜH BOT­Ú! képes (trfényié* Ingyen MÉDIÁHOZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék