Nemzeti Sport, 1930. augusztus (22. évfolyam, 148-169. szám)

1930-08-01 / 148. szám

Ara 20 fillér Ausztriában 30 Groschen Csehszlovákiában 2 csk. Romániában 10 lej Németországban 20 pfennig Svájcban 20 centimé Franciaországban 1.50 frano Olaszországban 1 líra Amerikában 5 cent Előfizetési díjak: Belföldre egy negyedévre 12 P (egy hónapra 4.50 P) Ausztriába egy negyedévre 15 B Kanádi külföldre IS . Péntek 1930 augusztus 1. XXII. évf. 148. sz. Megjelenik: csütörtök és szombat ki véle­­m* minden nap Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. ker., Rózsa­ utca 111. (Podmaniczky­ utca sarok) Levélcím: Budapest 62, postafiók 24. Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest Terelőn: 112-44 és 251—26 ÉlÉ SPORTÉRMEK JELVÉNYEK $3$ % VERSENYDIJAX X Arkanzas­­ IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁM Wm W tíz képes Orfegyx&tc Ingeren 1 A válogatott úszó- és vízipólócsapat utolsó startja: ^ Prágában 8:2-re győzött a fáradtan is fölényes vízipólócsapat, stafétánk uszodahosszal nyert A bécsi Mohrberger gyengén vezette a mérkőzést — Négy­ezer főnyi közönség előtt szemkápráztató játékkal született meg a győzelem—A közönség lelkesen ünnepelte a magyar csapatot és különösen Bárány István dr.-t tapsolta kitartóan Ma reggel 9 órakor érkezik haza a diadalmas válogatott csapat — Telefonjelentésünk — Ha csak a válogatott mérkőzéseket vesszük, akkor is ragyogó az a szám­sor, ami a túra állomásait jelzi. A franciákat 5:2-re, a belgákat 4:2-re, a németeket 5:3-ra, a svédeket pedig 10:0-ra, majd 9:0-ra győzve le, Prágában tettek pontot a gólsorozatra 8:2-es tegnapi eredményükkel. 41:9 a válogatott csapat gólaránya, míg az úszóstafétáé négy országok közötti győzelem. Tizenöt magyar fiú Európa homlo­kán vitte végig diadallal a zászlót... A prágai, utolsó startról alábbi te­­l­efon jelentésünk számol be: Prága, július 31. Kiszorul a közönség a néző­térről Este 6 órakor kezdődött a verseny. Nézőtéri botrányokkal. Az érdeklődők nagyobb részét nem tudták beengedni a két híd között a keskeny mólón rögtön­zött pályára, úgyhogy aztán a jegyhez nem jutott közönség felvonult a hidakra, beállott potya­jegyesnek. 4.000 főnyi, Prágában rekord úszókö­zönség nézte végig a potyásokkal együtt a magyar csapat első prágai és körútjukon utolsó startját. A csehszlovák úszószövetség rend­kívül sajnálta, hogy ezt a nagyfon­tosságú mérkőzést nem tudta jobb he­lyen rendezni, főleg azért, mert a négyezer érdeklődő ellenére is való­színű, hogy deficittel végződik a ver­seny. Ám az új, Barand­ov-stadion csak augusztus közepén készül el s így kénytelen volt a szövetség a ver­seny anyagi sikerét veszendőbe hagyni. Uszodahosszal nyerjük a stafétát Néhány jelentéktelen helyi szám után kerül sor a 4x200-as magyar— csehszlovák stafétamérkőzésre. Wan­­nie II. kezdett 2,29 m perccel és ez mindjárt jó 20 méter előnyt bizto­sított a magyar csapatnak. Pozensky ideje 2:39 mp volt. Baranyai kissé gyengébben ment, 2:33.4 mpercet ért el, de az előny Polakov 2:39­­mperces úszása miatt így is növeke­dett. Wannie I. már jó 40 méteres­­előnnyel száll a vízbe és Ledereren újabb métereket hoz, majd Bárány­­István úr­­startol szakadatlan taps­­közepette. Bárány egész 200 méterét taps­vihar kíséri, pedig neki igazán nincs szüksége arra, hogy belefeküdjék a versenybe, így is több, mint uszodahossz az­­előnye a magyar csapatnak, amikor Bárány győztesen célba üt. Getreier háromnegyed perccel később követi. Idő: 1. Magyarország 10:02.8 mp, 2. Csehszlovákia 10:46 mp. Amint, Bárány kijő a vízből, foto­gráfusok, gratulánsok és érdeklődők tömegében vész el és vége-hossza nem­­lesz az ünneplésnek. A staféta után néhány helyi ver­senyt bonyolítanak le, majd sor ke­rül az országok közötti vízipólómér­­­kőzésre. Magyarország-Csehszlovákia 8:2 (4:1) Góllövők: Steiner, Németh (5), Homonnai, Vértessy, Keserű, Schmuck. Bíró: Mohlberger (Ausztria). Magyarország: Bródy — Ivády,­­Homonnai — Halasy — Vértessy, Németh,, Keserű I. Csehszlovákia: Busek — Getreuer,­­Epstein — Kontek — Steiner, Schirmick, Svehla. Váratlan meglepetésre csehszlovák támadással indul a játék. A 26. má­sodpercben Steiner leúszik, Schm­uck­­nak ad át, ez vissza­játsza a labdát, Steiner abstószt vesz Homonimról, a bíró nem fütyül és Steiner gólt dob. 0:1. 1 A nagy prágai örömnek vége sza­kad félperc múlva: Halasy leúszik, Vértessyhez passzol, ezt Epstein nyomja, mire Keserű I.-hez passzol, Keserű pedig ívelten az ellenkező sa­rokba helyezett labdával kiegyenlít. (1:1) I: n Most újít a csehszlovák csatársor. Homonnal szerel, Némethnek ad át, Németh passza rossz, újra feljön a prágai támadás és Schmuck kétszer egymásután lő, de Bródy mindkétszer könnyen fogja. A kiadással Németh kerül jó helyzetbe a csehszlovák kapu előtt, de csak komort, ér el. Új táma­dás: Németh—Halasy—­Keserű a lab­da útja, de Keserű a kapusba lő, Vér­tessy pedig a kapufára. Halasy pasz­­sza Némethet viszi lövőhelyzetbe, Né­meth megvágja a labdát, amely süvít­ve köt ki a jobb sarokban. 2:1 (3,16 mp.) A labda a hazaiaké a kiúszásnál. Schmuck kapufája végzi a csehszlo­vák akciót, majd Halasy remekül úszik le, átad Némethnek, Németh kicsit mellé tesz. Schmuck kerül frontba, de Bródy fog. Halasy passza Némethet dobja előre, Getreuer öli az újpesti csatárt, de az így is lő, alig megy mellé a bomba. Csehszlovák támadás alakul a kiadásból, kavarodás a magyar kapu előtt, Bródy véd, Homonnainak ad ki, aki meglép a csehszlovák védelemtől, közvetlen a kapu torkába úszik és csa­vart lövése védhetetlen gól. 3:1. Halasy a balszélről centerez, Vér­tessy lövése visszapattan a kapufáról, majd Halasy szerzi meg a labdát, lö­véséből korner lesz, a kornerből semmi. Vértessy lő azután fordulás­ból, alig kerüli el a labda a kaput. Getreuer van most a magyar kapu előtt, Homonnai azonban szépen sze­reli, Keserűnek paszolja a labdát, Né­meth—Keserű—­Németh a játék útja, Jamesz Busek kezébe lő. A következő tíz másodpercben ugyanígy követke­zik minden: Németh kézbe lő újra. Getreuer abszósszal jut a labdához, az előretörést azonban Halasy szereli, leúszik, Vértessynek ad át, visszakap­ja, Vértessy szökik, Halasy passza követi és a csatár közelről, védhetetle­­nül bevágja a negyedik gólt. 4:1. A csehszlovákok még kiúsznak, az­tán vége a félidőnek. Prága is támad, de csak egy gólra telik puskaporából A II. félidőre a csehszlovákok pi­hentebben állnak ki. Támadnak. Két szabaddobás jelzi a játék kezdődő élességét. A helybeliek remélnek és támadnak. Epstein Steinerhez pasz­­szol,­ de Homonnai résen áll, szerel, aztán Németiének vágja előre, Németh kiadja Keserűnek a székbre, meglóg, újra az övé a labda és Jamesz két mé­terről bombát ereszt a hálóba. 5:1. ■ Most a magyar csatársor csípi el a labdát. Németh—Ivády, Vértessy— Halasy—Németh a magyar támadás vonala, de Mohlberger Németh ellen dobat Gertnerrel. Éppen fordítva kel­lett volna! Kiállítás tarkítja a játék folyását: Homonnait s Steinert elúszás címén dirigálja ki a bíró. Schmucktól szedi el Keserű I. a labdát, kétszer ereszt meg gólnak látszó lövést, mind a két­szer a kapufa ment, harmadszor azonban, mikor a visszapattanó lab­dát Németh csípi el és tiszta helyzet­ből lő, már nincs akadálya a gólnak. 6:1. Most Schmuck lövését védi Bródy­ Homonnai egy lecsúszott passza után pedig Steiner suttol, de Bródy a vá­ratlan lövésre is jól helyezkedik. Most újabb két magyar támadás, ered­mény nélkül. Majd Homonnai szerel, de közben Schmuckot szabadonhagyja s a visszakerült labdával a csehszlovák játékos megszökik, lő, itt a második becsületgól. 6:2. Óriási örömet okoz a nézőtérnek ez a nagy eredmény, nem várták. Fél perc múlva itt a magyar ripor­t: •-.fvS 5 . ' :/-'SV.. . u£.ijjé ‘' 'Y ‘ '• •• -.V* jé MODIóHO f*; - •'.> ‘ ; >:.v , V’ •

Next