Nemzeti Sport, 1930. szeptember (22. évfolyam, 170-191. szám)

1930-09-01 / 170. szám

ÉK­ SPORTÉRMEK '- JELVÉNYEK ám m versenydíjak 7 Arkanzas TM IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁM m HT Ui Képes dh­egyxék ingyen 1 Magyarország—Németország (vízipóló) 4:1 (1:0) Sötétség miatt nem tudták befejezni a döntetlenül vég­­­­­ződő Újpest—Ambrosiana meccs A kupabizottság fog dönteni arról, hogy mi történjék: újrajátszák-e a meccset, rájátszák-e a hiányzó nyolc percet, avagy sorsolással döntsék-e el, ki jut tovább — A csapatok teljes bizonytalanságban indulnak hazafelé — Az Ambrosiana vasárnapra felajánlotta Milá­nót, de Újpest nem fogadhatta el az újabb játékra való kihívást Ambrosiana-Újpest 1:1 (1:1,0:0) Újpest hősiesen harcolt, s kondícióban elmaradottabb volta elle­nére sem volt gyengébb ellenfelénél, sőt technikailag erősen felül­múlta azt — A meghosszabbítás során lőtt még egy gólt is, de azt a bíró nem adta meg — A botrányt provokáló Degani kapust a meghosszabbítás 3. percében a bíró kiállította Újpestben Aknai és Borsányi játszott legremekebbül Góllövő: II. 19. Meazza, 26. Avar Bern, 10.000 néző, bíró Rud­i­­Berni A berni csatatéren Újpest nem tudta kivívni a végső győzelmet, mely meg­nyitná a továbbjutás lehetőségét szá­mára. Azaz csak a számszerű győzel­met nem tudta kivívni, mert különben rendes ütközetet nyert, mely a ma­gyar futball javára , válik. El sem vesztette még a csatát, hiszen a dön­tetlen eredménnyel megtartotta an­nak a lehetőségét, hogy előbbre jus­son, a döntő felé haladjon. A csapat, mely harmadszor állott szembe az olasz bajnokkal, megtette kötelessé­gét. Hiába vitte a kupabizottság ide­gen földre, hiába varázsolt az olaszok propagandája akármekkora idegen­­séget köréje, tudását nem vesztette el, szívében bátor elhatározással lé­pett a pályára. A tudás, mely a mérkőzés folya­mán félreismerhetetlenül megnyilat­kozott, tulajdonképpen meg is szerez­te a győzelmet, amit csak a bíró hi­bája vett el a magyar bajnoktól. De ha ez meg is történhetett, azt már semmi hatalom sem akadályozhatta meg, hogy a berni közönséget Újpest hódítsa meg. Ez az idegen tömeg, ez a pártatlan sereg, az első perctől az utolsóig a magyar­­, csapat mellett volt, annak tapsolt, azt buzdította. Újpest meghódította a svájci szíve­ket, melyek magukba zárták az új­pesti fiúkon keresztül a magyar fut­ballistát. Újpest tudása, lovagiassága, úri viselkedése, sportszerűsége vívta ki ezt a diadalt, amely az egész mérkő­zés nagy eredménye. Szebb győze­lem, mint maga a mérkőzés megnye­rése lett volna, értékesebb siker, mintha a nagy­díjban ezt a sokat je­lentő lépést számbeli diadallal tette volna meg a magyar csapat. A svájci közönség megnyerése ér­tékes eredménye Újpest berni játé­kának s most már hálásak lehetünk a bizottságnak, mely Bernbe paran­csolta bajnokunkat. Ez volt a leg­szebb bosszú, a legúribb válasz azok­ra az intrikákra, amelyek az Újpest —Ambrosiana mérkőzés körül meg­nyilatkoztak. Újpest megtanította az embereket, hogy a magyar futballt azért nem lehet elgáncsolni, mert igaz, ragyogó tulajdonságai széttör­nek minden gáncsot s meghódítják az idegent, ahol csak eléje engedik! Bern mai délutánja értékes tanul­ságot hozott s ezt a tanulságot min­den irányban le kell vonnunk! Sípszó előtt Nagyon szép idő kedvezett a mér­kőzésnek — sportbelileg, anyagilag­ azonban ártott a remek nammtől, mert mindenki week-ende­.ni .m­ei# csupán 10.000 főnyi közönség gyűlt, össze, hogy tanúja legyen Újpestié?? Ambrosiana harmadik összecsalt­ fiának. A nagy olasz kolónia és# ott volt a svájci olasz követség kara is teljes számban, de a m­a­gyar követség­ is képviseltette ma­gát. Gerencsér Mihály követségi tisztviselő, aki a genfi torna idején is nagy szolgálatára volt a csapat­nak, most is mindenben az újpes­tiek támogatására volt. Elsőnek a magyar csapat vonult ki és azonnal sejteni lehet, hogy ő a berni közönség rokon­­szenvének a birtokosa, mert hatalmas taps fogadja. A pálya közepéről spanyol recept sze­rint karfelemeléssel üdvözlik a pálya­közönséget, mire újult erővel zúdul fel a taps. Az olasz csapat is megcsinálja ezt az üdvözlést, neki is kijár érte a taps, de észrevehető­­leg gyengébb, mint az, amelyet Új­pest kapott. A felállítás a tegnap jelzettől csupán annyiban tért el, hogy amikor az olaszok értesültek Fogoly 111. otthonmaradásáról, ők is lemondták az eredetileg beállí­tott, de sérült Gianfardoni sze­repeltetését s Bolzanit állították be jobbhátvédnek. #^svájci lineit is nagy tapsot kap, is Etseg azért, mert bár berni lakos, Mpasem vezetett még nagy meccset ^otthonában. Ez az első. Sípjelére a­­következő két csapat áll fel: ■ Éz Újpest: Aknai — Kővágó, Dudás Borsányi, Volentik, Víg — Tö­ret, Avar, Sólyom, Spitz, P. Szabó. Ujjri­mbrosiana: Degani — Bolzani, É.Demandi — Rivolta, Vinni, Cas­­ilBlazzi — Visentin, Serruritoni, Meazza, Blasevier, Conti. ■' Változatos a félidő, de Aknainak jut a nehezebb munka A helyválasztásnál az olaszoknak kedvez a szerencse, Újpest nappal szemben áll fel. Kezd­ve azonnal támad is, de Degani szépen fogja az első labdát. Sólyom és Avar újabb akciója már az első percben meghozza az első újpesti kornert, amely eredménytelen. Az olasz közön­ség sűrű sorokban tölti meg a pálya egyik sarkát, hatalmas zajjal biztatja csapatát. Van is foganatja, mert az Ambrosiana lendületbe jön, Volentik faultja miatt szabadrúgás fenyegeti az újpesti kaput, de Dudás szépen szereli Visentint.. Az újabb rohamot viszont Kővágó csak korner révén bírja akasztani, szerencsére ebből sem lesz semmi. Török szabadrúgása Degani zsákmánya. A játék tapoga­tózó, de máris vannak formás akciók. Dudás szép húzása kapja az első tap­sot, majd Vig miatt szabadrúgást kell hárítania Aknainak. Spitz—Sólyom—­­Avar—Török lábán vándorol a labda az olasz kapu felé, de Török elől az utolsó pillanatban kornerre vág Alle­­mandi. Degani a berúgás után bizto­san fogja Borsányi lapos lövését. Az olaszok jönnek most frontba, veszé­lyes rohamokat vezetnek, de az új­pesti védelem sziklaszilárd. Blasevich emberbe lő, majd Meazza szökik a 10. percben s irtó erőset lő, de Aknai bravúr­ral ment, Aknainak most szépen van dolga. Conti bele is robog a kapusba, mire mpY:mm.­•,m? •. ^mt¡»aagii MODIAHO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék